Zachraňte trosečníka

V celoroční čtenářské soutěži Zachraňte trosečníka jsme celkem přečetli a odprezentovali 120 knížek. 17 knížek přečetla Markétka Hanáková a získala tak 1. místo, 2. místo vybojoval Honzík Martinát s 12 knížkami, Domča Gelnar přečetl 10 knížek, následovala Inuška Šubrtová s 8 a Anička Zdražilová se 7 přečtenými a odprezentovanými knížkami. Děkuji všem dětem, které nejen baví číst, ale jsou ochotny se s ostatními podělit o radost z přečtených knížek.


Aktuality

Tonda Obal

Dne 24. listopadu se žáci zúčastnili vzdělávacího programu, který byl zaměřen na smysluplnost třídění odpadů, zhlédli video o recyklaci plastů, viděli vzorky materiálů vyrobených recyklací, lektor hovořil o spalovnách, skládkách, sběrných dvorech na velkoobjemový odpad, barevných sběrných nádobách. Děti si samy třídění vyzkoušely a na závěr byly odměněny záložkou. Všichni si zaslouží pochvalu za aktivitu… číst dále…

Úspěšná mažoretka

První místo v mažoretkovém sportu získala dne 17. listopadu žákyně Nela Sofie Pilchová. Blahopřejeme. 🙂

Máme rádi výzvy

V hodinách tělesné výchovy si žáci průběžně plní jednotlivé disciplíny Odznaku všestrannosti. Děti zvládly: hod dvoukilogramovým medicinbalem obouruč přes hlavu vzad, postoj čápa, zkrácené sedy – lehy, hluboký předklon, hod basketbalovým míčem, skok z místa, trojskok snožmo z místa, sprint na 60 metrů, nácvik přeskoků přes švihadlo. Každý žák prvního stupně, který splní disciplíny Odznaku… číst dále…

Fond SIDUS

Ve čtvrtek 24. 11. a v pátek 25. 11. 2022 proběhne na naší škole prodej výrobků fondu Sidus. Tato nezisková organizace již řadu let zajišťuje finanční pomoc zdravotně postiženým dětem (např. nákupem či úpravou potřebného vybavení, přímým finančním darem nebo zajištěním terapeutické či lektorské pomoci). Více se o fondu Sidus můžete dovědět ZDE. Proto přispějme nákupem… číst dále…

Sběr papíru

Od 7.  do 11. listopadu proběhl na naší škole „sběr papíru s panem Popelou“.Nahromadilo se okolo 220 kg. Všem účastněným žákům i pedagogům moc děkujeme. Poděkování patří rovněž vybraným členům Školního parlamentu za výpomoc v průběhu celé akce.Finanční prostředky za sběr bude Sdružení rodičů používat v průběhu tohoto školní roku na školní či třídní projekty, aktivity a… číst dále…

Stavebnice LEGO

Název Lego byl vytvořen již v roce již v roce 1934 z dánské věty leg godt, což česky znamená: dobře si hraj. V hodinách pracovní výchovy si žáci hráli právě s touto stavebnicí, která je velmi populární po celém světě. Konstrukční páce žáky nadchla a zároveň rozvíjela jejich jemnou motoriku. Děti pracovaly ve skupinách, vzájemně… číst dále…

Zabývá se přírodou

Ve svém volném čase žák Jiří Folta vyřezává ze dřeva různé druhy ryb, sbírá informace o těchto obratlovcích a nalepuje si je do sešitů. Podrobněji se též zabývá hmyzem – bezobratlými živočichy, patřící mezi nejstarší na Zemi. Jirko, jen tak dál. Chválím. 🙂

Svatý Martin

V hodině výtvarné výchovy žáci vybarvili sv. Martina jako vitráž a též v podobě vojáka sedícího na bílém koni, který podle legendy vzal svůj velký důstojnický plášť a rozdělil ho svým mečem napůl. Polovinu pak daroval žebrákovi, který se chladem třásl. V jazyce českém jsme si přečetli pranostiky, předpovídající příchod zimy. Na závěr děti zhlédly… číst dále…

Prima pokusy

Program byl zahájen ukázkou fakírského lože s nafukovacím balónkem, který unesl neuvěřitelných 12,5 kilogramů učebnic, poté prasknul. Za pomocí vody a škrobu následovalo vyrobení nenewtonovské kapaliny. Protože má škrob větší hustotu než voda, zůstal v nádobě na dně. Žáky velmi zaujal chemický pokus s kyslíkem a oxidem uhličitým: rozhoření se doutnající špejle a její následné… číst dále…

Sbírka potravin a drogerie pro ukrajinské rodiny – poděkování

Vážení rodiče,minulý čtvrtek a pátek proběhla na naší škole avizovaná sbírka potravin a drogerie pro ukrajinské rodiny. Shromáždilo se přes 150 kg potravin a drogerie. Ty byly poté převezeny na faru ve Staré Bělé a tam byly spolu s dalšími sbírkami předány potřebným ukrajinským rodinám. Další informace zde.Moc děkuji všem, kteří jste se zapojili. Velice si vážíme vaší pomoci, zvláště… číst dále…

Prezentace knih

V hodinách čtení žáci představují své oblíbené autory knih. Martin Patrik Hořínek nám pomocí atlasu pro zvídavé kluky a holky vysvětlil JAK FUNGUJE SVĚT a navázal tak na učivo přírodovědy o rostlinách, živočiších. Vědeckofantastický román spisovatele Julese Verna Dvacet tisíc mil pod mořem zaujal Viktorii Prokopovou. Martin i Viktorie mají prezentaci tří knih k prvnímu… číst dále…

Sbírka potravin a drogerie pro ukrajinské rodiny ve Staré a Nové Bělé

Vážení rodiče, obracíme se na Vás opět po čtyřech měsících s prosbou o další materiální pomoc ukrajinským rodinám v našem okolí. Ačkoli část z nich se již vrátila na Ukrajinu, pro zbývající není životní situace u nás stále jednoduchá. Jedná hlavně o matky s dětmi, které jsou ubytované v rodinách, obecních bytech nebo jsou v… číst dále…

Opakujeme s geometrií

V hodině pracovní výchovy se žáci pohybovali ve známém prostředí staveb z krychlí, byly uplatněny mezipředmětové vztahy Pv stavebnice + M. Úloha sloužila k oživení pojmů stavba, plán stavby, půdorys, pohled. Děti si stavby ve dvojicích vybudovaly, posléze přiřazovaly jejich plány. Vše zapisovaly na mazací tabulky. Následovala práce s geodeskou, vznikl červený rovnoramenný trojúhelník o… číst dále…

Týden zdravé výživy

Žáci donesli velké množství nakrájené zeleniny i nakrájeného ovoce. Vše bylo uloženo na tácy, z nichž v průběhu přestávek probíhala ochutnávka. Dbalo se na hygienu rukou. V matematice i jazyce českém pracovaly děti ve skupinách, k výsledkům přiřazovaly písmena podle tabulky, luštily křížovky, doplnily tajenky. Nezapomnělo se na sebehodnocení skupin. Následovala prezentace navržených triček. Na… číst dále…

Školní liga ve hře QUIXO

Školní liga ve hře Quixo je již v plném proudu! Každý bod se počítá, neboť celkový součet rozhodne, kdo se dostane do prosincového finále!

Mísa plná vitamínů

Na prvním stupni se v týdnu od 17. – 21. října uskutečnil projekt Týden zdravé výživy, proto i výtvarná výchova byla zaměřena na zdravý způsob stravování. Žáci pomocí temperových barev vytvořili svá dílka, která zdobí třídní nástěnku na chodbě školy. 🙂

Spolupráce s mysliveckým sdružením

Nastal podzim, blíží se přípravy na zimu. Každoročně je to také doba, kdy dozrávají plody kaštanů, žaludů a zvěř se v zimě těší na dobroty, které jim díky dětem myslivci přinesou ke krmelcům. Tradiční výkup proběhl ve dnech 19. – 20. října v myslivně ve Staré Bělé. Žák Tobiáš Tokarčík nasbíral v průběhu měsíce října… číst dále…

Fantazie a kreativita

Pro zpestření volného času se žákyně Sofie Plavi věnuje kreslení, které je důležité pro rozvoj fantazie a kreativity dětí. Inspirací je pro ni okolní svět: příroda, zvířata, lidské postavy, domy… S některými pracemi nás Sofie seznámila. Chválíme. 🙂

Malí návrháři

Ve vlastivědě žáci navrhli trička, která vystihla, jací jsou, co mají rádi, co je baví … Navržené oděvy jsou výstupem rozsáhlé kapitoly s názvem: SVĚT, V NĚMŽ ŽIJEME. Po odprezentování před třídou si své návrhy založí do portfolií. Mnozí své práce zkrášlili nakreslenými nebo nalepenými obrázky. 🙂

Všechny aktuality