Aktuality – 5.A

KRÁSNÉ LÉTO!

Byli jste úžasní. Děkuji všem. Přeji skvělé letní dny a úspěšnou další cestu životem 🙂

Miniraut

Užíváme si konec školního roku nejen tím, že jsme vše zvládli, ale i dobrým jídlem :-).

Pomůcky pro budoucí 6.A

Mgr. D. Ondrejčeková

Modrá je dobrá :-)

Na závěr naší páté třídy jsme si nechali udělat trička a moc se nám líbí 🙂

Dopravní výchova

Dnes 8.6. jsme si v krásném a příjemném počasí užili poslední dopravní výchovu. Provázela nás tato témata: bezpečné chování dětí v silničním provozu předvídat rizika, správně vyhodnocovat situace a vhodně jednat získávání a utváření návyků do budoucna naučit děti vážit si života a chránit jej získání pozitivního životního stylu na silnicích Na závěr jsme si vysloužili… číst dále…

Přání k přijímacím zkouškám

Milí, naši žáci a žákyně v příštím týdnu Vás čekají přijímací zkoušky. Přejeme Vám hodně štěstí a také pevně věříme, že vše, co jste se ve škole naučili, při testech použijete. Držte se! Poděkování patří všem učitelům, kteří se podíleli na Vaši přípravě k přijímacím zkouškám a věnovali se Vám po celou dobu, jak ve… číst dále…

Přijímací řízení – shrnutí a odkazy

Testování na covid 19 – https://www.zsjunacka.cz/prijimaci-rizeni-testy-na-covid-19-mimoradne-opatreni/ Průběh a termíny – https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Pruvodce/Pruvodce_konani_JPZ_2021.pdf Zápisový lístek – https://www.zsjunacka.cz/zapisovy-listek/ Odvolání – https://www.zsjunacka.cz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti-ke-studiu-na-ss/ Nikam jsem se nedostal – volná místa na školách a další kola přijímacího řízení – Co dělat, když se nikam nedostanu? – ZŠ Junácká (zsjunacka.cz)

Přijímací zkoušky na střední školy

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je: – negativní test (budeme provádět ve škole, na stránkách tříd máte termíny a čas jednotlivých tříd, vydáme vždy 2 potvrzení, pro každou školu) – žádné příznaky onemocnění COVID-19 – chirurgická rouška nebo respirátor (žáci obdrží ve škole po testování 2 ks) Doporučujeme osobní dezinfekci rukou, psací… číst dále…

Přijímačky online

pokračují každé úterý do konce dubna – vždy online, matematika od 14.00 hodin, český jazyk od 15.00 hodin.

Přijímací řízení – testy na covid-19 – Mimořádné opatření

Přijímací zkoušky se může zúčastnit jen žák, který a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, ab) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7… číst dále…