Aktuality – 5.A

Výtvarné tvoření

Výstupem projektového dne s názvem VESMÍR je výstavka žákovských prací. Všechna dílka jsou velmi zdařilá.

VESMÍR

Začátkem listopadu si žáci vylosovali témata k třídnímu projektu VESMÍR, který se uskutečnil 24.11. a bylo mu věnováno šest vyučovacích hodin. Petr Špaček nás do nekonečného prostoru vtáhl svým modelem raketoplánu a poutavým čtením. S všeobecnými zajímavostmi o planetách jsme byli seznámeni dívenkou Adrianou, následovaly prezentace: Adriena – URAN, Julie – NEPTUN, Štěpán a Zuzana… číst dále…

Změna termínu třídní schůzky

Z důvodu velké nemocnosti se původně naplánované třídní schůzky přesouvají z 23.11. na nově stanovené datum 30.11. od 16:30 hodin. Dne 18.11. byli rodiče mailem o této skutečnosti informováni. Přesné instrukce budou poskytnuty v následujících dnech. Původní termín si žáci opravili v žákovských knížkách.

Informační schůzka k přijímacímu řízení

Vážení rodiče, informační schůzka k přijímacímu řízení se uskuteční před lednovými třídními schůzkami. O přesném termínu Vás budeme informovat. Návod na vyplnění přihlášky na SŠ najdete na https://www.zsjunacka.cz/navod-na-vyplneni-prihlasky/ V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat D. Ondrejčeková, kariérový poradce.

Obor gymnázium se sportovní přípravou

Přihlášky na sportovní gymnázia, obor 79-42-K/81, se podávají do 30.11., zároveň je třeba potvrzení od lékaře. Škola Vám vytiskne predvyplněné přihlášky a po vyplnění potvrdí. Prosím sdělte svůj zájem o studim na sportovním gymnáziu paní učitelce třídní. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat Dita Ondrejčeková ondrdi@zsjunacka.cz

Svatý Martin

Zhlédnutím televizního pořadu NAŠE TRADICE si žáci připomněli legendu o sv. Martinovi. Do sbírky pro Charitní dům sv. Benedikta Labre v Ostravě a Šatník Charity Ostrava se zapojili žáci: Aujezdská Anna, Bártková Elen, Hlatký Ondřej, Kotula Ondřej. Třídní projekt zaměřený na pomoc potřebným byl ukončen vybarvením obrázků tohoto světce.

Stavebnice KAPLA

Protože jsme kreativní, stačí nám stejně velká dřevěná prkénka. V hodině pracovní výchovy děti vytvořily stavby různých rozměrů a tvarů. V jednoduchosti je krása.

Zdravý životní styl

První listopadový týden byl věnován třídnímu projektu ZDRAVÁ VÝŽIVA. V hodině výtvarné výchovy žáci zakreslovali obrázky jídel do potravinové pyramidy, vybarvovali mísu plnou ovoce a zeleniny. V hodinách matematiky a jazyka českého se zabývali pracovními listy s tajenkou, zhlédli prezentaci. Děti si uvědomily, že strava, kterou jíme, je součástí péče o naše tělo a zdraví…. číst dále…

Radostným srdcem zkrásní tvář

Dne 3. listopadu nás navštívila s programem prevence rizikového chování Etický kompas paní lektorka Bc. Petra Mecnerová. Název tématu: Když se kouknu do zrcadla, co vidím? Žáci byli seznámeni s ideály krásy v historii, pracovali ve skupinách, zhlédli video. Byly jim vysvětleny pojmy: charakter a sebepřijetí. Pro mladé lidi je v dnešní době čím dál… číst dále…

Sběr kaštanů a žaludů

Podzimní měsíce jsou v naší škole ve znamení sběru kaštanů a žaludů. Pomáháme tak našim myslivcům zajistit přikrmování pro lesní zvířata na zimní období. Výkupu v myslivně ve Staré Bělé se účastnily žačky Anna a Elen. Anička nasbírala 8 kg žaludů a 2 kg kaštanů, Elen odevzdala 19 kg žaludů. Děvčata tak přispěla lesní zvěři… číst dále…