4.B

Třídní učitel
Mgr. Kateřina Bílková
E-mail:
bilkka@zsjunacka.cz
Tel. kontakt
725 111 258

  • Aktuálně
  • Rozvrh hodin
  • Domácí úkoly
  • Dokumenty
  • Týdenní plány

Aktuálně

Aktuality

Den bláznivých ponožek

Žáky chválím za téměř 100 % připravenost k akci školního parlamentu. Děkuji rodičům Sebastiana Běly za zaslání vícebarevné pochoutky. 🙂 Z domácího léčení zaslala foto pětiprstých ponožek maminka Magdalény Soškové. Děkujeme za podporu a Magdě přejeme brzké uzdravení. 🙂

Látka, jehla, nit, knoflík

V hodinách pracovní výchovy se žáci naučili přišívat knoflíky dvoudírkové, čtyřdírkové i se spodním upevněním. Činnost jim šla pěkně od ruky, chválím. 🙂

Recitační soutěž

Dne 11. ledna se konalo třídní kolo recitační soutěže. Do školního kola byly vybrány žákyně: Inés Kratochvílová s básní Hádaly se opice spisovatelky Vavy Čechové, báseň nazvanou Žížala od stejné autorky prezentovala Magdaléna Sošková a koutek poezie uzavřela Viktorie Prokopová verši Jana Skácela Uspávanka s Popelčiným oříškem. Dívenky byly odměněny sladkostí a pochvalou do žákovské… číst dále…

Malá spisovatelka

K výročí 100 let pobočky knihovny ve Staré Bělé vznikla kniha. Příběhy napsaly děti bydlící v obci. Žákyně naší třídy Nela Sofie Pilchová se na vzniku knihy podílela svým příběhem, který nazvala Můj kouzelný svět. V hodině jazyka českého a literatury nás autorka seznámila se zvláštní zemí, tajemnou postavou, cestičkou z karamelek… Chválíme Nelu a… číst dále…

Zimní sporty a sněhuláci

Čekáme na sníh, ať jsou naši sněhuláci postaveni z darů zimní přírody – sněhových vloček. Chválím žáky za ztvárnění postav v pohybu znázorňujících různé zimní sporty. 🙂

Tříkrálové koledování

Tři počáteční písmena Kašpar, Melichar a Baltazar – i s příslušným letopočtem – se objevují nade dveřmi už po celá staletí. V pátek 6. ledna se koledníčkem přejícím vše dobré v tomto roce na městských a obecních úřadech v Třinci, Bystřici nad Olší, Nýdku, ve Střítěži, Frýdku – Místku a Frýdlantu nad Ostravicí stal žák… číst dále…

Četba knih

Od září žáci v hodinách jazyka českého prezentují přečtené knihy. Pohovoří o autorovi, názvu knihy, hlavní zápletce, prostředí příběhu, hlavních hrdinech a doporučí svým spolužákům k přečtení. Chválím. 🙂

Práce na počítači

Naše škola má zakoupenu licenci na procvičování v systému Umíme to. Od října pravidelně online zadávám jazyk český a matematiku. Umíme česky je jedinečný systém procvičování českého pravopisu s konkrétními pravopisnými jevy naší gramatiky. Matematická cvičení jsou pojata originálně, novátorsky a hravě. Použitý způsob počítá s chybováním, který je důležitou součástí učení. Každou chybu lze… číst dále…

Vánoční besídka

V úvodu si děti povídaly o vánočních zvycích a tradicích. Žákyně Magdaléna Sošková zahrála na klavír vánoční lidovou píseň Pásli ovce Valaši. V jejím podání také zazněla nejznámější koleda světa Tichá noc. Protože všechny děti milují dárečky, přistoupili jsme k jejich předávání a rozbalování. Následovaly deskové hry a ochutnávka cukroví. Závěr patřil zhlédnutí ukázky Mr…. číst dále…

Přání

Vážení rodiče, milí žáci, přeji vám klidné prožití vánočních svátků a v roce 2023 hodně štěstí a především pevné zdraví. Mgr. Kateřina Bílková, třídní učitelka

Máme rádi zvířata

Rozsáhlé přírodovědné učivo o živočiších bylo uzavřeno prezentací referátů. Po přečtení souvislého textu žákem před třídou nalezli jeho spolužáci odpovědi na následující otázky: Kolik má mláďat? Jak se o ně stará? Jak je krmí? Kde má doupě, hnízdo? Jak přežívá zimu? Jak si shání potravu? Ohrožuje ho člověk? Pokud ano, tak jak? Jak tráví den… číst dále…

Ve víru tance

Ladnost pohybu, rytmus a temperament v těle nám dne 19. prosince představili členové taneční školy TREND. Všechna vystoupení byla po zásluze odměněna bouřlivým potleskem žáků prvního stupně.

Izrael – země vánočního příběhu

Paní katechetka Veronika Hořínková na besedě konané dne 15. prosince seznámila žáky s reáliemi vánočního příběhu tak, aby v nich dokázali rozlišovat historické skutečnosti od skutečností, které vyjadřují křesťanské poselství Vánoc.

Lovec perel – čtenářský úspěch

Zábavná hra Lovci perel motivuje ke čtení, objevování příběhů a rozšiřování obzorů. Za přečtení 25 knížek v průběhu roku získal pomyslnou bronzovou medaili žák Tobiáš Tokarčík. Blahopřejeme. 🙂

Vše, co potřebuji, najdu v knihovně

Středeční dopoledne 14. prosince bylo věnováno knihovnické lekci. Žáci se dozvěděli, jak se mezi velkým množstvím knih zorientovat. Ve skupinách vyplňovali katalogizační lístky. Nejlépe si vedly chlapecké týmy ve složení: Matyáš Šťástka, Matyáš Hlavenka, Tom Schönwälder, Tobiáš Tokarčík, Martin Patrik Hořínek, Sebastian Běla, Josef Kamenický, Radim Bědajanek, Jiří Folta. Hoši byli odměněni malou sladkostí. Děti… číst dále…

Etický kompas

Dne 7. prosince se žáci zúčastnili programu nazvaného Když nesvítí obrazovka, trvajícího dvě vyučovací hodiny. Cílem bylo vést děti k tomu, aby zaujaly zdravý postoj k médiím ( mobil, televize, počítač, internet, sociální sítě ) a aby věděly, jak se chránit před jejich různými riziky. Poděkování patří paní Bc. Petře Mecnerové za její profesionálně odvedenou… číst dále…

Vánoční jarmark

Vážení rodiče, děkuji Vám za hojnou účast na dnešním prodejním jarmarku a též za finanční přispění do třídního fondu, velmi si toho vážím. Žáky chválím za perfektně zvládnuté odpoledne. Za vystoupení se školním pěveckým sborem a prezentaci třídy na veřejnosti oceňuji žákyně Magdalénu Soškovou a Viktorii Prokopovou. Koncert byl krásným předvánočním zážitkem.

Preventivní program Městské policie Ostrava

Beseda s názvem Strážník, můj pomocník seznámila žáky s nutností dodržovat jednotlivé zákony a právní normy v běžných životních situacích. Formou diskuse po shlédnutých videoukázkách strážník dětem jednotlivé modelové situace vysvětlil a předal základní informace o funkci linek tísňového volání. Závěrem byli žáci pochváleni za vzorné chování a časté dotazy. 🙂

Všechny aktuality

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Prozatím nebyl zadán žádný úkol

* Datum zadání | Termín vyhotovení | Předmět | Zadání

Dokumenty

Dokumenty

Týdenní plány