Organizace výuky

Výuka v 1. až 9. ročníku probíhá dle Učebního plánu vzdělávacího programu ŠVP, který má účinnost od 1. 9. 2013.

Žáci prvního stupně v letošním školním roce kromě povinných předmětů mají povinně volitelný předmět:

  • anglický jazyk (pro 1. a 2. ročník)

Žáci druhého stupně v letošním školním roce kromě povinných předmětů mají tyto povinně volitelné předměty:

  • rozšířená informatika (pro 6., 8. a 9. ročník)
  • svět médií (pro 7. ročník)
  • psaní na počítačové klávesnici (pro 7. ročník)

Zájmové kroužky pořádané školou

  • mediální komunikace (časopis Bělásek)
  • sborový zpěv
  • zdravotní tělesná výchova

I v letošním školním roce připravuje naše škola ve spolupráci s agenturou Kroužky na Moravě nabídku zájmových kroužků. Informace o kroužcích získáte zde.

Dokumenty