Foto školy

O škole

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy Ostrava-Stará Bělá. Naše základní škola se nachází na ulici Junácká 700. Ve školním roce 2023/24 jsme otevřeli celkem 22 tříd, ve kterých je 449 žáků. Většina dětí je ze Staré Bělé, Nové Bělé a Proskovic. Na naši školu docházejí také děti z Bělského Lesa, Dubiny a Výškovic.

Ve všech ročnících vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA, vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Připomínky týkající se nových webových stránek zasílejte na adresu zsjunacka@zsjunacka.cz, případně pošlete z našich stránek vzkaz.

Vzkazovník nepoužívejte pro dotazy, u kterých  potřebujete rychlou odpověď. Jeho obsah se nekontroluje denně. V těchto případech použijte adresu zsjunacka@seznam.cz, případně e-mailovou adresu konkrétního zaměstnance školy.