5.B

Třídní učitel
Mgr. Kateřina Bílková
E-mail:
bilkka@zsjunacka.cz
Tel. kontakt
725 111 258

  • Aktuálně
  • Rozvrh hodin
  • Domácí úkoly
  • Dokumenty
  • Týdenní plány

Aktuálně

Aktuality

Korfbalový turnaj

Za velmi horkého počasí se dnes uskutečnilo vzájemné zápolení pátých ročníků. Skóre bylo po celou herní dobu velmi těsné a vyrovnané, nakonec děti naší třídy vyhrály 3 : 2 a po krátkém odpočinku porazily 4. B 8 : 2. Družstvo ve složení: Běla Sebastian, Hořava Matěj, Hudcová Barbora, Prokopová Viktorie, Hlavenka Matyáš, Tokarčík Tobiáš, Plavi… číst dále…

Vyrábění v dílnách

Chlapci Tom Schönwälder a Matyáš Hlavenka se v průběhu dopoledne podíleli na sestavování útočiště pro hmyz. Celoškolní projekt bude dokončen v průběhu příštího týdne.

Náramky přátelství

Poslední hodiny pracovní výchovy v letošním školním roce patřily vyrábění těchto ozdob. 🙂

Míčové sportování

Páteční hodina tělesné výchovy byla věnována jediné míčové kolektivní hře, ve které společně nastupují dívky i chlapci. Dva týmy s osmi hráči se snažili získat co nejvíce bodů vhazováním míče do obroučky korfbalového koše, který byl 3,5 metrů vysoko. Žáci zvládli i badminton a si zaslouží pochvalu za chování a jednání fair-play. 🙂

Vyhodnocení četby

Dne 4. června byla ukončena prezentace přečtených knih ve druhém pololetí. Jiří Folta nás seznámil s rytíři, gladiátory, samuraji i řeckými bojovníky. Poutavě pohovořil o zbraních, způsobu výcviku, bojových taktikách. Zaujala jej velká kniha nazvaná Bojovníci. Kouzelné audio pohádky představili oba Matyášové. Martin Patrik Hořínek se opět začetl do historie dávno minulé a přenesl nás… číst dále…

Hudební nástroje strunné drnkací

Žák Tom Schönwälder hrál na kytaru, děvčata Magdaléna Sošková a Viktorie Prokopová doprovázela na ukulele. Jaké melodie zněly třídou? Napoví vám vložené fotografie. Všichni hudebníci byli odměněni pochvalami do žákovských knížek. 🙂

Den bláznivých ponožek

Některé nožky oblékly bláznivé ponožky. 🙂

Osová souměrnost

Má své uplatnění nejen v geometrii.

Dopravní hřiště

V pátek 7. června se naše třída zúčastnila výuky ve Středisku dopravní výchovy při ZŠ Ostrava – Hrabůvka, A. Kučery 20. Vyučování bylo rozděleno na část praktickou a teoretickou. Děti si vyzkoušely jízdu na kole podle pravidel silničního provozu, musely respektovat dopravní značky a semafory. V učebně se řešily situace na křižovatkách, žáci zhlédli videa… číst dále…

In-line bruslení

Ve dnech 3.-7. června probíhá v multifunkčním sportovním areálu U Cementárny v Ostravě-Vítkovicích kurz této sportovní disciplíny. Děvčata Adéla Ševčíková a Inés Kratochvílová se ho účastní, jsou moc šikovná a daří se jim. 🙂 Za zaslání fotografií děkuji paní asistentce Kateřině Melichaříkové.

Portfolia žáků

Děti na konci školního roku obdrží nejen vysvědčení, pochvaly třídní učitelky, ředitelky školy, ale také portfolia, která jsou souhrnem jejich úsilí v celoročním projektu Tajemný svět před tabulí. Na ukázku vkládám práce z jazyka českého, matematiky, přírodovědy, výtvarné výchovy a pracovní výchovy. Výkresy vlastivědného projektu o sousedních státech ČR jsou ještě vystaveny na třídní nástěnce,… číst dále…

Pokrmy studené kuchyně a jiné činnosti

Hodina pracovní výchovy dne 3. června byla věnována přípravě jednohubek, obložených talířů, ovocných a zeleninových salátů. Žáci se po předchozí domluvě důsledně připravili a přinesli si všechny potřebné komponenty: sýry, pomazánky, šunku, salám rohlíky, ovoce a zeleninu. Pracovalo se ve skupinách. Děti si vzájemně jídlo nabízely a tak připravené dobroty rychle mizely. Jiří si donesl… číst dále…

Prezentace knih

Žáci v hodinách jazyka českého a literatury pokračují v průběžných prezentacích přečtených titulů. Martin Patrik Hořínek představil publikaci Leonardo da Vinci Úsměv Mony Lisy historičky Veroniky Válové, která ve svých knihách přenáší čtenáře do skutečné, reálné historie, kde spolu s Bárou zažívají napínavé chvilky, zároveň se toho ale také dozvědí, např. Bára rozluští staletou záhadu,… číst dále…

Škola žije

Páteční odpoledne 31. května se v areálu a na hřišti naší školy uskutečnil sportovní den dětí s rodiči. Disciplíny absolvovali: Hlavenka Matyáš, Pilchová Nela Sofie, Sošková Magdaléna a Tokarčík Tobiáš. Byl to aktivně strávený čas plný pohybu a zasloužených odměn.

Mezinárodní den dětí

Slaví se každoročně 1. června. Nejmenší, malí i ti větší často v tento den mlsají různé dobroty, tančí, hrají na hudební nástroje nebo zhlédnou divadelní představení. Amatérský soubor ze Staré Vsi přijel s pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků. Úžasné herecké výkony byly oceněny bouřlivým potleskem i aplaudováním v průběhu vystoupení. Děkujeme Sdružení rodičů Ostrava –… číst dále…

Štramberk

Školní výlety jsou nezapomenutelnou součástí povinné docházky, které si většina z účastníků pamatuje celý život. Naše cesta směřovala autobusem do Štramberku, kde nás čekal program nazvaný „Kdo si hraje, nezlobí“ připravený agenturou RIKITAN. NAVŠTÍVILI JSME: Jeskyni Šipku, v níž jsme se setkali s pračlověkem Bertíkem. Muzeum Zdeňka Buriana nás zavedlo opět do pravěku. Seznámili jsme… číst dále…

Třídní schůzka budoucí šesté třídy

Uskuteční se v úterý 4. června 2024 v 16.30 hodin, účast nutná. Žáci mají zapsáno v žákovských knížkách, sdělení podepište.

Balónový baseball

Dvě družstva o stejném počtu hráčů. 1. Polaři – hrají v prostoru uvnitř ( mezi žíněnkami ) a snaží se chránit mety ( žíněnky ).2. Nadhazovači – stojí mimo vnitřní prostor a snaží se hodit do prostoru polařů míč tak, aby ho polaři nechytili ve vzduchu.Chválím žáky za chování a jednání fair-play. 🙂

Mapa mého světa

Rozvíjení fantazie žáků, práce s rýží, fixy, vodovými barvami. Výkresy budou součástí diplomové práce.

Všechny aktuality

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Prozatím nebyl zadán žádný úkol

* Datum zadání | Termín vyhotovení | Předmět | Zadání

Dokumenty

Dokumenty

Týdenní plány