5.B

Třídní učitel
Martina Hrubá
E-mail:
hrubma@zsjunacka.cz

  • Aktuálně
  • Rozvrh hodin
  • Domácí úkoly
  • Dokumenty
  • Týdenní plány

Aktuálně

Aktuality

Přání k přijímacím zkouškám

Milí, naši žáci a žákyně v příštím týdnu Vás čekají přijímací zkoušky. Přejeme Vám hodně štěstí a také pevně věříme, že vše, co jste se ve škole naučili, při testech použijete. Držte se! Poděkování patří všem učitelům, kteří se podíleli na Vaši přípravě k přijímacím zkouškám a věnovali se Vám po celou dobu, jak ve… číst dále…

Vážení rodiče, milí žáci

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní učitelce Lucii Karlovské za odvedenou obětavou práci pro žáky Vaši třídy. Paní učitelka bude v pátek 30. 4. vyučovat naposledy před nástupem na mateřskou a posléze rodičovskou dovolenou. Přeji jí velkou radost z narozeného zdravého miminka a spokojený život prožitý v kruhu rodinném. Za vše děkuji. V pondělí 3…. číst dále…

Přijímací řízení – shrnutí a odkazy

Testování na covid 19 – https://www.zsjunacka.cz/prijimaci-rizeni-testy-na-covid-19-mimoradne-opatreni/ Průběh a termíny – https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Pruvodce/Pruvodce_konani_JPZ_2021.pdf Zápisový lístek – https://www.zsjunacka.cz/zapisovy-listek/ Odvolání – https://www.zsjunacka.cz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti-ke-studiu-na-ss/ Nikam jsem se nedostal – volná místa na školách a další kola přijímacího řízení – Co dělat, když se nikam nedostanu? – ZŠ Junácká (zsjunacka.cz)

Přijímací zkoušky na střední školy

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je: – negativní test (budeme provádět ve škole, na stránkách tříd máte termíny a čas jednotlivých tříd, vydáme vždy 2 potvrzení, pro každou školu) – žádné příznaky onemocnění COVID-19 – chirurgická rouška nebo respirátor (žáci obdrží ve škole po testování 2 ks) Doporučujeme osobní dezinfekci rukou, psací… číst dále…

Přijímačky online

pokračují každé úterý do konce dubna – vždy online, matematika od 14.00 hodin, český jazyk od 15.00 hodin.

Přijímací řízení – testy na covid-19 – Mimořádné opatření

Přijímací zkoušky se může zúčastnit jen žák, který a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, ab) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7… číst dále…

Březen – měsíc knihy 4. výzva

Ve 4. výzvě (poslední) měly děti vytvořit upoutávku na oblíbenou knihu – dostatečně zajímavou, aby i ostatní měli chuť si knihu přečíst.

Informační dopis ze SŠ

Informační dopis k přijímací zkoušce obdrží zákonný zástupce uchazeče doporučeně nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. Dopis obvykle obsahuje: Registrační číslo, pod kterým se žák účastní přijímacího řízení. Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů bude s přiděleným registračním číslem. Datum, obvykle i čas, a místo zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Informace k nakládání se zápisovým lístkem. Pokud koná přijímací zkoušku… číst dále…

Březen měsíc knihy – 3. výzva

Třetí březnový týden měly děti za úkol se vyfotit na místě, kde si nejraději čtou. K této fotce měly doplnit pár informací o čtené knize.

Březen měsíc knihy – 2. výzva

Druhý březnový týden měly děti za úkol vyplnit tabulku podle libovolné knihy. Každé dítě tedy mělo jinou knihu, ale stejné číslo stránky. A takto výzva dopadla:

Změna termínů přijímacích zkoušek

Termín jednotných přijímacích zkoušek na střední školy se posouvá na začátek května. Oznámil to ministr školství Robert Plaga. Zkoušky na čtyřleté obory se odehrají 3. a 4. května, zkoušky na víceletá gymnázia 5. a 6. května.

Březen měsíc knihy – 1. výzva

Březen – měsíc knihy – poprvé vyhlášeno roku 1955. Jde o celostátní událost, jež má podpořit čtení a čtenářství. Březen se nese v knižním duchu, a proto jsme začali lehkou výzvou. Vyfoť jakoukoli knihu s výstižným pozadím. Děti se tak zamyslely, jak by název knihy vyjádřily, a takto se jim to povedlo.

Uchazeči budou mít u jednotné příjímací zkoušky více času na didaktické testy

Časové navýšení bude totožné jako v minulém školním roce. Na test z českého jazyka a literatury budou mít uchazeči 10 minut navíc, test z matematiky bude prodloužen o 15 minut. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek k opatření obecné povahy ze dne 5. ledna 2021, kterým se dodatečně upravuje časový limit pro konání didaktických… číst dále…

Online kurz k přijímacím zkouškám

On-line kurz pro zájemce 5. tříd k přijímacím zkouškám. Kurz začne v úterý 2. 3. 2021 Rozpis: od 14.00 hodin matematiku povede Mgr. Renata Ignačíková- 45 minutod 15.00 hodin český jazyk povede Mgr. Michaela Krysková- 45 minut Žáci se mohou dobrovolně přihlásit přes skupinu na Teamsech. Kurz bude probíhat každé úterý ve stejném čase až… číst dále…

Zoom meeting

ID: 991 527 8417 Heslo: 966031 (každý den bude stejné heslo) Budeme začínat v 9:00 – pondělí, středa a pátek. Online setkání NEJSOU POVINNÁ. Probereme si učivo, které je zadáno na daný den. Připomínám, že učivo na každý den bude nyní vkládáno na stránky Microsoft Teams v záložce SOUBORY => VÝUKOVÉ MATERIÁLY. Zbylé informace k distanční… číst dále…

Vánoční přání

Milí rodiče a milé děti, přeji vám všem kouzelné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 plno nové energie, mnoho zdraví a 365 hezkých dní. Společně se s dětmi uvidíme 4. 1. 2021 a už se těším na vyprávění o Vánocích. Zájemci o matematickou olympiádu nezapomenou přes Vánoce vypracovat úlohy, které jsem zasílala na… číst dále…

Zpátky do lavic

Milé děti a milí rodiče, od pondělí 30.11. se znovu shledáme ve školních lavicích. Za prvé bych vám chtěla říct, že se na vás všechny moc těším a za druhé pár informací. Vstup do školy bude umožněn od 7:20 hod. Družinkové děti mohou přicházet od 7:00 do své třídy. Dětem bude opět přeměřena teplota, vydezinfikují… číst dále…

Novinky v provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

1. stupeň základní školy – nastupují žáci 3. – 5. ročníků k prezenční výuce dle rozvrhu 2. stupeň základní školy – nastupují žáci 9. tříd a třídy 6. C (pavilon A) k prezenční výuce dle upraveného rozvrhu, se kterým vás seznámí třídní učitel (od 25. 11. na stránkách konkrétní třídy) – třídy se po týdnech… číst dále…

Všechny aktuality

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Prozatím nebyl zadán žádný úkol

* Datum zadání | Termín vyhotovení | Předmět | Zadání

Dokumenty

Týdenní plány