5.A

Třídní učitel
Mgr. Kateřina Bílková
E-mail:
bilkka@zsjunacka.cz
Tel. kontakt
725 111 258

  • Aktuálně
  • Rozvrh hodin
  • Domácí úkoly
  • Dokumenty
  • Týdenní plány

Aktuálně

Aktuality

Bajka

Třídní projekt zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti a čtení s porozuměním se v naší třídě uskutečnil v úterý 26. října. Žáci doplňovali přirovnání ke zvířatům, pracovali na interaktivní tabuli. Na on – line procvičování www.umimeto.org bajku přečetli, vybrali správné poučení. Také do hodiny tělesné výchovy byly zařazeny pohybové aktivity o zvířatech např. Na veverky a… číst dále…

Popis pracovního postupu

Hodina jazyka českého byla dne 25. října věnována popisu pracovního postupu, který se vyznačuje přesným a výstižným vyjadřováním a přehledností. K přesnému vyjadřování přispívají zejména odborné názvy. Jednotlivé činnosti jsou zachyceny v přesné časové posloupnosti. Žáci svá dílka prezentovali před třídou a popis zkrášlili obrázkem. Většina prací se týkala přípravy jídel. Adriana upekla bábovku, Alice… číst dále…

Halloween

Informatika a Anglický jazyk. V těchto předmětech jsme se v projektovém vyučování zabývali tématem Halloween. Společně jsme si připomněli něco málo z historie tohoto svátku. Objevovali jsme, jak se Halloween slaví dnes v některých zemích. Zopakovali jsme si, jaký svátek slavíme v tomto období v České republice (Dušičky, Památku zesnulých). Naučili jsme se nová anglická… číst dále…

Podzimní tvoření

Naši ruku pokrývá a chrání kůže, strom má místo kůže kůru.Obkreslením předloktí ruky vznikl kmen, obtažením prstů se vytvořily větve stromu. Pro zachování barevných odstínů jsme pro každou barvu zvolili molitanové houbičky. Houbičku žáci jemně přitiskli do nezředěné tempery a tupovali. Koruny stromů byly rázem zaplněny listím různých barevných odstínů.V hodinách pracovní výchovy žáci vytvořili… číst dále…

Barvy podzimu

Podzim (zastarale jeseň) je jedno ze čtyř ročních období, je to přechod mezi létem a zimou. V klimatických podmínkách mírného pásu se právě na podzim sklízí většina úrody a opadavé listnaté stromy ztrácejí listí. Listí má různé barvy a opadává. Dny se krátí, ochlazuje se, více prší a je mnohem horší počasí. Právě toto roční období ztvárnili žáci… číst dále…

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne od 18. 10. 2021. Oznámení o rozvrhu PSPP přinese žák k podpisu rodičům, popř. se zákonní zástupci mohou informovat u speciálního pedagoga. speciální pedagog – Mgr. Kateřina Coufalová

Projekt k 60. výročí školy

Oslava 60. narozenin naší školy pokračovala i prvním říjnovým dnem. Náš program jsme odprezentovali, navštívili partnerskou třídu 7. B a dozvěděli se mnoho nového. Následovalo sportování na školním hřišti. Slunečný den jsme si všichni užili. Děkuji Sdružení rodičů za sladkou odměnu pro žáky.

Dekáda 70. let – projekt k 60. výročí školy

Dne 30. září jsme zahájili dvoudenní projekt, oslavující 60. výročí existence naší školy. Videem o životě v tehdejších časech pokračoval náš program poslechem a zpěvem úvodní znělky oblíbeného dětského pořadu s názvem Rozmarýnek. Typickou stavbou byl tzv. ŠUMPERÁK. Rodinné domy tehdejší vesnice žáci výtvarně ztvárnili. Za doprovodu klavíru a zobcové flétny následoval zpěv písně Jiřího… číst dále…

Sportovkyně Elen

Dne 19. září získala žákyně naší třídy Elen Bártková pěkné druhé místo v běžecké disciplíně B7MINI. Blahopřejeme. 🙂

Výkup kaštanů a žaludů

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením proběhne tradiční výkup kaštanů a žaludů v myslivně ve Staré Bělé za symbolickou cenu 1 Kč za 1 kg. Datum: středa 20.10. a čtvrtek 21.10. do 18:00 hodin.

Žabka královna

V hodinách pracovní výchovy si žáci na šířku kreslícího kartonu A4 nalepili vystřiženou šablonu žabky. Dokreslili orobinec a list leknínu. Všechna dílka jsou velmi zdařilá a zdobí třídní nástěnku na chodbě školy.

Dopravní hřiště

V úterý 14. 9. 2021 proběhla výuka ve Středisku dopravní výchovy při ZŠ Ostrava – Hrabůvka. Vyučování bylo rozděleno na část teoretickou a praktickou. Pod vedením lektorů si žáci zopakovali pravidla chování na chodníku a chůze po silnici, zabývali se vhodnými místy pro hru. Na interaktivní tabuli vyhledávali správná řešení jízdy křižovatkou. Výše bodů v… číst dále…

Vzpomínka na prázdniny

Červencovým a srpnovým zážitkům byla věnována hodina výtvarné výchovy.Všechna dílka jsou velmi zdařilá a zdobí prostor chodby.

Úspěšný sportovec

Republikového finále Olympijského víceboje, které se konalo 3. – 4. 9. 2021 na atletickém stadionu VUT v Brně, se účastnil žák naší třídy Štěpán Procházka, jež je nadšeným basketbalistou. Všechny své výkony si zlepšil. Jako poslední disciplínu si zvolil driblink. Během dvou minut překonal mezi kužely vzdálenost 275 metrů, získal 3 379 bodů a tím… číst dále…

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne probíhat pravděpodobně až od konce měsíce října. Informace o začátku včas upřesníme.

Páťáci…

Vážení rodiče, milí žáci. K novému školnímu roku sděluji následující informace.

Zahájení nového školního roku

Vážení rodiče, milí žáci.Ve středu 1. září začne školní rok 2021/2022. Vstup do budovy školy bude žákům umožněn v čase od 7:20 – 7:40 hodin vchodem pro první stupeň a to pouze v roušce nebo respirátoru. Ochranný prostředek se bude nosit ve společných prostorech školy, žáci budou řádně poučeni. U vchodu bude přeměřena teplota a… číst dále…

Vážení rodiče, milí žáci.

Přeji Vám krásné prázdniny plné slunce, dobré nálady a nezapomenutelných zážitků. Buďte na sebe opatrní, jednejte vždy obezřetně. Na viděnou v novém školním roce 2021/2022.Kateřina Bílková

Všechny aktuality

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Prozatím nebyl zadán žádný úkol

* Datum zadání | Termín vyhotovení | Předmět | Zadání

Dokumenty

Dokumenty

Prozatím nebyl vložen žádný dokument.

Týdenní plány