5.A

Třídní učitel
Mgr. Michaela Krysková
E-mail:
krysmi@zsjunacka.cz
Tel. kontakt
732 774 112

  • Aktuálně
  • Rozvrh hodin
  • Domácí úkoly
  • Dokumenty
  • Týdenní plány

Aktuálně

Aktuality

KRÁSNÉ LÉTO!

Byli jste úžasní. Děkuji všem. Přeji skvělé letní dny a úspěšnou další cestu životem 🙂

Miniraut

Užíváme si konec školního roku nejen tím, že jsme vše zvládli, ale i dobrým jídlem :-).

Pomůcky pro budoucí 6.A

Mgr. D. Ondrejčeková

Modrá je dobrá :-)

Na závěr naší páté třídy jsme si nechali udělat trička a moc se nám líbí 🙂

Dopravní výchova

Dnes 8.6. jsme si v krásném a příjemném počasí užili poslední dopravní výchovu. Provázela nás tato témata: bezpečné chování dětí v silničním provozu předvídat rizika, správně vyhodnocovat situace a vhodně jednat získávání a utváření návyků do budoucna naučit děti vážit si života a chránit jej získání pozitivního životního stylu na silnicích Na závěr jsme si vysloužili… číst dále…

Přání k přijímacím zkouškám

Milí, naši žáci a žákyně v příštím týdnu Vás čekají přijímací zkoušky. Přejeme Vám hodně štěstí a také pevně věříme, že vše, co jste se ve škole naučili, při testech použijete. Držte se! Poděkování patří všem učitelům, kteří se podíleli na Vaši přípravě k přijímacím zkouškám a věnovali se Vám po celou dobu, jak ve… číst dále…

Přijímací řízení – shrnutí a odkazy

Testování na covid 19 – https://www.zsjunacka.cz/prijimaci-rizeni-testy-na-covid-19-mimoradne-opatreni/ Průběh a termíny – https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Pruvodce/Pruvodce_konani_JPZ_2021.pdf Zápisový lístek – https://www.zsjunacka.cz/zapisovy-listek/ Odvolání – https://www.zsjunacka.cz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti-ke-studiu-na-ss/ Nikam jsem se nedostal – volná místa na školách a další kola přijímacího řízení – Co dělat, když se nikam nedostanu? – ZŠ Junácká (zsjunacka.cz)

Přijímací zkoušky na střední školy

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je: – negativní test (budeme provádět ve škole, na stránkách tříd máte termíny a čas jednotlivých tříd, vydáme vždy 2 potvrzení, pro každou školu) – žádné příznaky onemocnění COVID-19 – chirurgická rouška nebo respirátor (žáci obdrží ve škole po testování 2 ks) Doporučujeme osobní dezinfekci rukou, psací… číst dále…

Přijímačky online

pokračují každé úterý do konce dubna – vždy online, matematika od 14.00 hodin, český jazyk od 15.00 hodin.

Přijímací řízení – testy na covid-19 – Mimořádné opatření

Přijímací zkoušky se může zúčastnit jen žák, který a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, ab) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7… číst dále…

Informační dopis ze SŠ

Informační dopis k přijímací zkoušce obdrží zákonný zástupce uchazeče doporučeně nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. Dopis obvykle obsahuje: Registrační číslo, pod kterým se žák účastní přijímacího řízení. Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů bude s přiděleným registračním číslem. Datum, obvykle i čas, a místo zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Informace k nakládání se zápisovým lístkem. Pokud koná přijímací zkoušku… číst dále…

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

Děti během měsíce března dostaly 3. výzvy: Přečti si text a vytvoř pokračování se šťastným koncem. Na internetu v knize nebo časopise najdi vtip, který tě pobavil. Vyber si knížku kterou máš doma, stopni si 30min. a informace ke knize zaznamenej. Nápady byly různé, vtipy fajn a fantazie také pracovala 🙂

Lidské tělo

Na základě informací a učiva z přírodovědy o lidském těle jsme sestavili různé práce na toto téma. Děti tvořily samy či ve dvojicích. Na papír nebo přes počítač. Takto to vypadalo.

Změna termínů přijímacích zkoušek

Termín jednotných přijímacích zkoušek na střední školy se posouvá na začátek května. Oznámil to ministr školství Robert Plaga. Zkoušky na čtyřleté obory se odehrají 3. a 4. května, zkoušky na víceletá gymnázia 5. a 6. května.

Online výuka v bílém

Snažíme se i kreativně odlehčit náročnost distanční výuky. V pátek 5.3. 2021 jsme se na online hodině sešli v bílé barvě. Děti si ji samy vybraly. Takto to vypadalo 😀

Uchazeči budou mít u jednotné příjímací zkoušky více času na didaktické testy

Časové navýšení bude totožné jako v minulém školním roce. Na test z českého jazyka a literatury budou mít uchazeči 10 minut navíc, test z matematiky bude prodloužen o 15 minut. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek k opatření obecné povahy ze dne 5. ledna 2021, kterým se dodatečně upravuje časový limit pro konání didaktických… číst dále…

Online kurz k přijímacím zkouškám

On-line kurz pro zájemce 5. tříd k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. Kurz bude probíhat od úterý 2. 3. 2021 přes aplikaci Teams. Účast je dobrovolná. Rozpis: 14.00 hodin – MATEMATIKA Mgr. Renata Ignačíková15.00 hodin – ČESKÝ JAZYK Mgr. Michaela Krysková Kurz bude probíhat každé úterý ve stejném čase až do přijímacích zkoušek v délce 45… číst dále…

Distanční výuka v lednu

Vážení rodiče, milí žáci, vánoční prázdniny skončily a my, bohužel, opět od pondělí 4. 1. 2021 zahajujeme distanční vzdělávání. Budeme pracovat podobným způsobem, jak v minulém období. Bližší informace budu během tohoto víkendu zasílat na email.

Vánoční přání

Milí rodiče, moc vám děkuji za spolupráci v tomto období. Užijte si krásné a klidné Vánoce, příjemnou rodinnou atmosféru a přeji hlavně zdraví.

Všechny aktuality

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Prozatím nebyl zadán žádný úkol

* Datum zadání | Termín vyhotovení | Předmět | Zadání

Dokumenty

Dokumenty

Týdenní plány