Speciální pedagog

Předmět speciálně pedagogické péče

Od 18. 9. 2023 bude zahájena výuka Předmětu speciálně pedagogické péče. Rozvrh předmětu bude předáván určeným žákům a individuálně konzultován s rodiči. Mgr. Kateřina Coufalová

Předmět speciálně pedagogické péče (reedukace)

Od 19. 9. 2022 bude zahájena výuka předmětu speciálně pedagogické péče pod vedením speciální pedagožky Mgr. Kateřiny Coufalové. Rozvrhy předmětu budou předány osobně žákům. Mgr. Kateřina Coufalová

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne od 18. 10. 2021. Oznámení o rozvrhu PSPP přinese žák k podpisu rodičům, popř. se zákonní zástupci mohou informovat u speciálního pedagoga. speciální pedagog – Mgr. Kateřina Coufalová

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne probíhat pravděpodobně až od konce měsíce října. Informace o začátku včas upřesníme.

Šablony II. pro ZŠ Ostrava-Stará Bělá CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009507

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvníh stupně podpory. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního štupně podpory musí být ve škole identifikováni po… číst dále…

Reedukace

Předmět speciálně pedagogické péče a pedagogická intervence začnou probíhat od 1. 10. 2020.

Základní informace

Mgr. Kateřina Coufalová Konzultační hodiny: čtvrtek 14:30 – 15:30 po předchozí domluvěE-mail: coufka@zsjunacka.cz Mgr. Kateřina Bílková Konzultační hodiny: po předchozí domluvěE-mail: bilkka@zsjunacka.cz Práce školního speciálního pedagoga: Vytváří podmínky pro integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně-pedagogické intervence. Připravuje podmínky… číst dále…