Speciální pedagog

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne od 18. 10. 2021. Oznámení o rozvrhu PSPP přinese žák k podpisu rodičům, popř. se zákonní zástupci mohou informovat u speciálního pedagoga. speciální pedagog – Mgr. Kateřina Coufalová

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne probíhat pravděpodobně až od konce měsíce října. Informace o začátku včas upřesníme.

Šablony II. pro ZŠ Ostrava-Stará Bělá CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009507

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvníh stupně podpory. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního štupně podpory musí být ve škole identifikováni po… číst dále…

Reedukace

Předmět speciálně pedagogické péče a pedagogická intervence začnou probíhat od 1. 10. 2020.

Základní informace

Mgr. Kateřina Coufalová Konzultační hodiny: čtvrtek 14:30 – 15:30 po předchozí domluvěE-mail: coufka@zsjunacka.cz Mgr. Kateřina Bílková Konzultační hodiny: po předchozí domluvěE-mail: bilkka@zsjunacka.cz Práce školního speciálního pedagoga: Vytváří podmínky pro integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně-pedagogické intervence. Připravuje podmínky… číst dále…