Přijímací řízení – prezentace

Mgr. Dita Ondrejčeková, kariérový poradce