7.A

Třídní učitel
Mgr. Marie Foltová
E-mail:
foltoma@zsjunacka.cz

  • Aktuálně
  • Rozvrh hodin
  • Domácí úkoly
  • Dokumenty
  • Týdenní plány

Aktuálně

Aktuality

Archeopark Chotěbuz

Dnešní den byl ve znamení starých Slovanů. Ve venkovním areálu archeoparku v Chotěbuzi jsme se přenesli do života v raném středověku. Seznámili jsme se s každodenním životem našich předků, s jejich řemesly nebo výstrojí každého vojáka. Někteří z nás si namleli obilí na žernovu nebo vyzkoušeli lukostřelbu. Před obědem v Rybím domě jsme ještě stihli 7D kino –… číst dále…

Kambodža – putování k tajemné hoře

V rámci projektu Planeta Země 3000 jsme dnes v kině Luna zhlédli cestopisný dokument o Kambodži. I letos nám ukázal, jak moc dokáže být zeměpis zajímavý. Kambodža už pro nás není pouze stránkou v učebnici, ale „zemí plnou krásných lidí, rozličných emocí, exotických chutí a také víry“. (zdroj: Home – planetazeme3000.cz)

Dny Evropy – sladká odměna

Dnešní den provází 7.A velká radost – usilovná práce na projektu Dny Evropy se vyplatila. Získáváme krásné 3. místo! Odměnou nám je výborný dort, stolní hra, diplom a poukaz na jeden den strávený mimo školu. Děkujeme!

Dny Evropy

V průběhu minulých týdnů jsme se s chutí pustili do bližšího zkoumání Německa – jeho historie, jazyka, staveb, známých osobností, kuchyně, sportu, svátků i hudby. Získané informace jsme krásně zpracovali a ve dnech 16. a 17. května (čtvrtek a pátek) prezentovali spolužákům z druhého stupně a z 5.B a 3.B v rámci projektu Dny Evropy…. číst dále…

Etické dílny – Trable dospívání

Ve středu 15. května nás opět navštívil lektor Ivo Neuwirth, který již tradičně vede na druhém stupni Etické dílny. Probírali jsme různé „trable dospívání“ (stres, komunikaci s rodiči atd.) a jak je řešit.

Den prevence

Každý člověk se občas něčím trápí, cítí se mizerně nebo má „depku“. O tom, co v takovém případě dělat a jak zahnat chmury, abychom nezačali trpět duševními nemocemi (sebepoškozování, anorexie, bulimie, deprese), jsme si dnes povídali s lektorem organizace Maják Vlastimilem Zoreníkem. Děkujeme za citlivé otevření tohoto složitého tématu a tipy, kam se obrátit, když… číst dále…

Přehlídka dravců

Ve čtvrtek 9. května jsme měli možnost vidět nad školou kroužit dravce. O tuto přehlídku se postarali členové společnosti Zayferus. Děkujeme za přínosnou prezentaci a zodpovězení všech zvídavých otázek.

Barevný týden

V pondělí 12. února zahájíme na naší škole opět „Barevný týden“. Oblečme se celá škola – žáci i učitelé do maskáčové barvy. Po celý týden v průběhu první vyučovací hodiny bude procházet třídy prvního a druhého stupně tříčlenná komise složená z řad členů školního parlamentu. Hodnotit se bude: • zřetelný oděv dané barvy v počtu… číst dále…

LVK den 5.

Dnes jsme ukončili lyžařský výcvik závodem ve slalomu a lyžařské všestrannosti. Všichni závod dokončili a po zásluze byli odměněni při společném vyhodnocení a rozloučení se studenty Ostravské Univerzity. Jsme sbalení a těšíme se domů. Přesnější čas návratu upřesníme hromadnou zprávou přes Bakaláře.

LVK den 4.

Dnes jsme lyžovali pouze dopoledne a odpoledne si hráli na chatě. Dnes nás ještě čeká turnaj ve stolním tenise. Děti dělají velké pokroky, už jsou všichni na velké sjezdovce.

LVK den 1.

Dojeli jsme v pořádku. Máme za sebou první jízdy na lyžích a rozdělení do družstev. Vše zatím OK.

Lyžařský výcvik

Místo pobytu: Horský hotel Kyčerka, Velké Karlovice Termín: 29. 1. až 3.2. 2024 Sraz před odjezdem: v pondělí v 8.15 hod. Návrat: v sobotu kolem 11:00 až 11:30 hod. (upřesníme přes Bakaláře) Prosím, neparkujte na parkovišti podél cesty před budovou školy (ul. Junácká), potřebujeme prostor pro autobus s přívěsem. Doporučená výbava žáků na LVK: Lyžařský materiál: sjezdové lyže,… číst dále…

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Rada městského obvodu Stará Bělá dne 28. 8. 2023 usnesením č. 0259/RMOb-SB/2226/15 vyslovila souhlas s vyhlášením volného dne 29. 9. 2023 v příspěvkové organizaci Základní škola Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700, Ostrava, IČ: 61989169 v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)… číst dále…

Předmět speciálně pedagogické péče

Od 18. 9. 2023 bude zahájena výuka Předmětu speciálně pedagogické péče. Rozvrh předmětu bude předáván určeným žákům a individuálně konzultován s rodiči. Mgr. Kateřina Coufalová

Ozvěny soutěže Knihožrout – básně

Soutěž Knihožrout ve škole přinesla i krásnou vlastní tvorbu žáků. Vybrali jsme nejkrásnější z nich a vystavili na nástěnku u sborovny. Neváhejte a dopřejte si něco málo z žákovské tvorby. Neboť slovy klasika: „Trocha poezie nikoho nezabije!“

Informace o programu primární prevence v naší třídě

termíny: 4. 5., 25. 5., 8. 6. – vždy první dvě vyučovací hodiny Vážení rodiče,v následujícím období bude ve třídě Vašeho dítěte probíhat program primární prevence zaměřený na podporu klimatu třídy a vztahové roviny mezi žáky. Program bude realizován metodiky prevence Pedagogickopsychologické poradny, Ostrava – Zábřeh, p. o. Program primární prevence bude uskutečňován dle vyhlášky… číst dále…

Všechny aktuality

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Prozatím nebyl zadán žádný úkol

* Datum zadání | Termín vyhotovení | Předmět | Zadání

Dokumenty

Dokumenty

Prozatím nebyl vložen žádný dokument.

Týdenní plány

Týdenní plány

V databázi není vložen žádný týdenní plán.