1. stupeň

Okénko do přírodovědy

Výuku přírodovědy jsme si dnes obzvláštnili donesenými vzorky a také školními ukázkami nerostů a hornin. Následovala krátká videa o bludných balvanech v Ostravě, jeskyních, skalách a skalním mostě. Další vzorky a ukázky od dětí budou snad i ve čtvrtek. 🙂

Stavebnice Kapla

V pracovní výchově jsme stavěli ze stavebnice Kapla. Cílem vyučovací hodiny bylo dohodnout se ve skupině na tom, jak bude společná stavba vypadat a pak svůj nápad společně zrealizovat. Závěr hodiny patřil nejen společnému zhodnocení tvorby, ale také pečlivému úklidu stavebních dílků zpět do krabice.

Dopravní výchova

V zimě probíhá výuka dopravní výchovy ve třídě a probírá se teoretická část – bezpečnost silničního provozu, značky a chování chodců. Žáci byli pochváleni za znalosti i slušné chování. Budeme se těšit na jaro a praktickou část výuky!

Dopravní výchova

Dnes jsme byli na dopravním hřišti při ZŠ Alberta Kučery v Hrabůvce. V zimě probíhá výuka ve třídě a paní učitelky proberou teoretickou část – bezpečnost silničního provozu, značky a chování chodců. Naši žáci byli pochváleni za znalosti i slušné chování při výuce. Budeme se těšit na jaro a praktickou část výuky!

Rukavice

Venku je pořádná zima tak jsme si dneska udělali krásné rukavice.

Prezentace k přijímacímu řízení

https://zsjunacka-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ondrdi_zsjunacka_cz/ETf6f4kbuWNOtFUwUiR_U9gBxufBRACQUCECbJ8oauEV9g Nahrávka online schůzky https://zsjunacka-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ondrdi_zsjunacka_cz/ESL-V7oPeVNBkEp1w8-d0rEBAEWEAS-6elraKthAT5_dKA

Lednový Deník malého Poseroutky a šití

Při audioknize Deník malého poseroutky se tvoří jedna radost! Zimní sporty a začátky šití – přední a zadní steh, přišívání knoflíků. To byly naše lednové tvořící úterky.

Velrybí řemeslo

Dnes je Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb. Tak jsme si dnes jednu velrybu v družince udělali.

Návštěva starobělské knihovny

Slečna Lucka nás dnes seznámila s místní knihovnou, barevným označením a řazením knih a způsobem půjčování.  Mnoho dětí z naší třídy již knihovnu navštěvují a další žáci projevili zájem o registraci. Dnešní beseda byla věnována pohádkám.

Návštěva starobělské knihovny

Dnes jsme zjistili, jak a podle čeho se máme v knihovně orientovat, jak vyhledávat. Mnoho dětí z naší třídy již knihovnu navštěvují a další žáci projevili zájem o registraci. Knihovnice se dnes více věnovala pohádkám a na závěr měly děti skupinovou práci : Cesta za ukrytou tajenkou. Hravě si s tím poradily. Šikulky!