Rada školy

Školská rada byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 2. 8. 2005. Školská rada má 6 členů.

Dokumenty