9.A

Třídní učitel
Mgr. Zora Tylečková
E-mail:
tylezo@zsjunacka.cz
Tel. kontakt
596 769 175 - ústředna

  • Aktuálně
  • Rozvrh hodin
  • Domácí úkoly
  • Dokumenty
  • Týdenní plány

Aktuálně

Aktuality

Pozor, změna!

Avizovaná přednáška „Vychovávejte své děti tak, aby vám nelezly na nervy“ rodinného terapeuta Jiřího Haldy proběhne v pátek 10.6. již od 15:30 hodin. Děkujeme za pochopení.

Dotazník Státního zdravotního ústavu

Dobrý den, v nejbližší době proběhne vyplnění dotazníku žáky 7. – 9. tříd zaměřený na užívání tabáku, na znalosti škodlivosti tabáku a postoje k tabáku. Žáci příslušných tříd obdrží od svých třídních učitelů informace pro rodiče, jejichž součástí je souhlas rodičů s vyplněním těchto dotazníků. Prosíme o vyplnění a vrácení zpět v co nejkratší době… číst dále…

Atlas školství pro druhé kolo

Portál www.atlasskolstvi.cz v letošním roce opět umožní vyhledat školy, které vyhlásí druhá kola přijímacího řízení. Informace budou zveřejňovány postupně v následujících dnech. Ve vyhledávacím filtru lze zadat volbu „zobrazovat pouze školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení“. Dále je možné filtrovat regionálně, tedy získat přehled, které školy v konkrétním městě/okresu/kraji umožňují podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení.

Cesta kolem Evropy za dva dny

Ve čtvrtek a pátek 28. – 29. 4. jsme se vydali na cestu evropskými zeměmi. Navštívili jsme Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Belgii, Řecko, Maltu… a dokonce nás to ani nic nestálo! V rámci projektu Dny Evropy si každá třída vyzdobila učebnu v duchu země, kterou si vylosovala. Zároveň každá třída navštívila zbylé ročníky a podívala se,… číst dále…

Den prevence 11. 4. 2022

Den před přijímacími zkouškami jsme si zpříjemnili venkovní starou švédskou hrou kubb. Turnaj byl plný emocí. Alespoň na chvíli jsme díky hře zapomněli na přijímací zkoušky. Protože počasí vyšlo na jedničku, skočili jsme si i na zmrzlinu.

Přijímací řízení, co teď a co potom?

Zápisový lístek Termín pro podání zápisového lístku  Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí – nedostanete dopis. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný,… číst dále…

Velká cena ZOO

24.3. se 4 týmy vybraných žáků 7. až 9. tříd zúčastnilo Velké ceny ZOO. Letošní ročník byl zaměřený na téma les. Družstvo sedmých tříd obsadilo 37 místo ze 140 týmů. Družstvo 9. tříd pak v druhé kategorii bylo 35., a osmáci 51. a 58. ze 110 týmů. I když žádný z týmů nepostoupil do dalšího… číst dále…

Kurzy k přijímacím zkouškám zdarma

Příprava na PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2022 | Edufix.cz

Olympiáda v anglickém jazyce

V úterý 22. února proběhla na druhém stupni Olympiáda v anglickém jazyce, které se zúčastnili vybraní žáci sedmých, osmých a devátých tříd. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První kategorie patřila žákům sedmých tříd a do druhé kategorie byli zařazeni žáci tříd osmých a devátých. Všechny soutěžící nejprve čekalo porozumění poslechu, pak museli pohovořit o vybraném tématu a… číst dále…

Přijímací test z českého jazyka nanečisto – zdarma

Chtěl/a by sis vyzkoušet přijímací test z českého jazyka a literatury na střední školy v on-line prostředí zdarma?Přihlas se prostřednictvím této přihlášky prodloužen do 27.2.2022. Budeš mít možnost si vyzkoušet 3 didaktické testy vytvořené podle modelu přijímacích testů společnosti CERMAT na čtyřleté obory středních škol. Proč se zúčastnit?✔️3 možnosti vyzkoušet si didaktický test z češtiny… číst dále…

300 testových otázek k přijímacím zkouškám zdarma

Na našich stránkách jsme připravili 300 testových otázek v 15 testech k procvičení učiva. Vše je zdarma: https://www.icestina.cz/cvicne-testy-k-prijimacim-zkouskam/

Barevný týden

V pondělí 14. února zahájíme na naší škole „Barevný týden“. Oblečme se celá škola – žáci i učitelé do černé barvy. Doplňky se také cení! Po celý týden v průběhu první vyučovací hodiny bude procházet třídy prvního a druhého stupně tříčlenná komise složená z řad členů školního parlamentu. Hodnotit se bude: • zřetelný celkový oděv… číst dále…

Prezentace k přijímacímu řízení

https://zsjunacka-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ondrdi_zsjunacka_cz/ETf6f4kbuWNOtFUwUiR_U9gBxufBRACQUCECbJ8oauEV9g Nahrávka online schůzky https://zsjunacka-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ondrdi_zsjunacka_cz/ESL-V7oPeVNBkEp1w8-d0rEBAEWEAS-6elraKthAT5_dKA

Online informační schůzka k přijímacímu řízení

Dne 11.1.2022 od 16.00 v online prostředí MS Teams proběhne informační schůzka k přijímacímu řízení na SŠ. Schůzka je určená zákonným zástupcům žáků devátých tříd a zákonným zástupcům žáků pátých tříd, kteří mají zájem o studium na víceletých gymnáziích. Na schůzce budou především předány informace o administrativním procesu přijímacího řízení, jeho časovém harmonogramu,   dále pak o možnosti… číst dále…

Den otevřených dveří EDUCAnet

Dovolujeme si srdečně Vás pozvat na náš DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který pořádáme krátce po vánočních prázdninách dne 6. ledna 2022. Pro všechny návštěvníky bude připraven bohatý program v pohodové novoroční atmosféře a možnost pohovořit o našem gymnáziu se studenty, vyučujícími i vedením školy.Na co se můžete těšit? Možnost vyzkoušet si použití VIRTUÁLNÍ REALITY PRO VÝUKU Ukázky i vyzkoušení dotykových LCD… číst dále…

Mikuláš

V pondělí 6.12.2021 nás po dvou letech poctila návštěvou delegace z nebeských výšin a pekelných hlubin. Letos doháněli co loni zameškali, proto navštívili pouze první třídy. Vzácná delegace byla při vstupu do každé třídy uvítána písní. Vypadá to, že děti byly letos hodné, protože žádné z nich si čerti neodnesli. Naopak, andělé podarovali děti krásnými… číst dále…

Všechny aktuality

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Prozatím nebyl zadán žádný úkol

* Datum zadání | Termín vyhotovení | Předmět | Zadání

Dokumenty

Dokumenty

Prozatím nebyl vložen žádný dokument.

Týdenní plány

Týdenní plány

V databázi není vložen žádný týdenní plán.