9.A

Třídní učitel
Mgr. Dita Ondrejčeková
E-mail:
ondrdi@zsjunacka.cz
Tel. kontakt
596 769 175,

  • Aktuálně
  • Rozvrh hodin
  • Domácí úkoly
  • Dokumenty
  • Týdenní plány

Aktuálně

Aktuality

Poslední na shledanou

Touto cestou bych chtěla poděkovat rodičům za spolupráci během celých čtyř let. Chtěla bych Vám říci, že si velmi vážím všech květin a dárků, které jste mi prostřednictvím svých dětí darovali. Pro mě je to signál, že má práce má smysl, i když ve třídě to někdy tak nevypadá. Děcka, bylo mi s Vámi dobře…… číst dále…

Organizace posledních dní šk. roku

24.6. vycházka do okolí, sraz 7.50 ve třídě, konec vyučování po skončení akce, návrat ke škole 25.6. úklid třídy, šaten, předání učebnic, třídnické práce, konec vyučování 13.30 28.6. sraz ve třídě 7.15, testování covid, odjezd do Dolní oblasti, program, konec vyučování po skončení akce, návrat ke škole 29.6. sraz 9.30 ve venkovní učebně, pokud bude… číst dále…

Vycházka po Staré Bělé

Dnes jsme využili krásného počasí a navštívili jsme místa, která jsou spojená s minulostí naší obce.

Co dělat, když se nikam nedostanu?

Pokud se žák nedostal na střední školu ani po odvolání, má možnost účastnit se druhého kola přijímacího řízení. V tomto kole již může podat libovolný počet přihlášek, které mu vydá ZŠ. Školy zveřejňují informace o volných místech průběžně na stránkách moravskoslezského kraje Přehled volných míst ve středních školách | Moravskoslezský kraj | (msk.cz) Střední školy si… číst dále…

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na SŠ

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí, pokud splnil kritéria pro přijetí. Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dní od doručení rozhodnutí. Ideální je doručit odvolání osobně. Některé školy umožňují vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí osobně v den zveřejnění výsledků a… číst dále…

Zápisový lístek

Oznámení o přijetí bude zveřejněno na internetových stránkách střední školy a na budově střední školy, nedostanete ho poštou. Informaci o tom, že žák nebyl přijat, dostanete doporučeným dopisem. Pokud splnil žák kritéria pro přijetí, podáváte odvolání proti rozhodnutí. Termín pro podání zápisového lístku Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané… číst dále…

Individuální konzultace -online

Dne 25.5. se uskuteční v prostředí MS Teams individuální konzultace, a to od 16.30 do 18.30. Aby bylo zajištěno soukromí opět Vás prosím o rezervaci času, abych se s Vámi mohla spojit přes chat v MS Teams. Konzultace doporučuji rodičům, kteří potřebují pomoci s řešením problémů. https://zsjunacka-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ondrdi_zsjunacka_cz/EV_O0JoftnZNseoR7E9qxHYB2QbLDRUfS7qatI8rQ0Ud0w?e=HqoV0I

Hello gymnázium

Pro veliký zájem otevíráme v příštím školním roce dva první ročníky. Pokud patříte mezi žáky, kteří z různých důvodů nezvládli letošní přijímací zkoušky, stále můžete na dobrý gympl.    Pokud mate rádi jazyky a chcete se v nich v rámci gymplu zdokonalit, máme ještě pár míst v anglické třídě. Pokud jste humanitně zaměření a ještě stále… číst dále…

Rozvrh hodin od 10.5.2021

10.5.-16.5. je lichý týden, máte tedy distanční výuku. 17.5.-23.5. je sudý týden, jdete do školy, používáte ochranu dýchacích cest a budete se testovat na covid 19.

Výuka 2. stupeň od 10. 5.

Vážení rodiče, žáci. Od pondělka 10. 5. 2021 (lichý 19. týden) začínají prezenční výuku třídy: 6.B, 6.C, 7.B, 8.B a 9.B. Do školy přicházejí každý den pouze zdraví žáci, bez příznaků onemocnění. Příchod do školy 20 minut před nultou hodinou, ostatní žáci před první hodinou v čase 7.20 – 7.45 hodin vchodem u vrátnice. Po… číst dále…

Přání k přijímacím zkouškám

Milí, naši žáci a žákyně v příštím týdnu Vás čekají přijímací zkoušky. Přejeme Vám hodně štěstí a také pevně věříme, že vše, co jste se ve škole naučili, při testech použijete. Držte se! Poděkování patří všem učitelům, kteří se podíleli na Vaši přípravě k přijímacím zkouškám a věnovali se Vám po celou dobu, jak ve… číst dále…

Přijímací řízení – shrnutí a odkazy

Testování na covid 19 – https://www.zsjunacka.cz/prijimaci-rizeni-testy-na-covid-19-mimoradne-opatreni/ Průběh a termíny – https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Pruvodce/Pruvodce_konani_JPZ_2021.pdf Zápisový lístek – https://www.zsjunacka.cz/zapisovy-listek/ Odvolání – https://www.zsjunacka.cz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti-ke-studiu-na-ss/ Nikam jsem se nedostal – volná místa na školách a další kola přijímacího řízení – Co dělat, když se nikam nedostanu? – ZŠ Junácká (zsjunacka.cz)

Policie ve třídě

V páteční hodině občanské výchovy, jsme měli velmi zajímavou přednášku paní komisařky z městské policie, kde jsme se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestním činem.Bylo nám vysvětleno, kdy se stáváme trestně odpovědnou osobou. Její výklad byl doplněn příklady z její dlouhodobé praxe, ze kterých jsme si vzali ponaučení, jak se řádně chovat.Přednáška byla… číst dále…

Přijímací zkoušky na střední školy

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je: – negativní test (budeme provádět ve škole, na stránkách tříd máte termíny a čas jednotlivých tříd, vydáme vždy 2 potvrzení, pro každou školu) – žádné příznaky onemocnění COVID-19 – chirurgická rouška nebo respirátor (žáci obdrží ve škole po testování 2 ks) Doporučujeme osobní dezinfekci rukou, psací… číst dále…

Přijímací řízení – testy na covid-19 – Mimořádné opatření

Přijímací zkoušky se může zúčastnit jen žák, který a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, ab) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7… číst dále…

Třídní schůzky

Dne 13. 4. 2021 od 16.30 se přes MS Teams účtu Vašich dětí budou konat třídní schůzky. Program: Distanční výuka, zhodnocení Přijímací řízení, doplnění potřebných informací Návrat žáků do škol, pravidla a doporučení Prostor pro Vaše připomínky V úterních dopoledních hodinách Vám prostřednictvím e-mailu pošlu prospěch za 3. čtvrtletí šk. roku 2020/2021. Těším se na… číst dále…

Konzultace český jazyk

Konzultace z českého jazyka, popř. s třídní učitelkou, budou probíhat každý čtvrtek ve třídě 9.A,  a to od 14.00, 14.40 a 15.30.   V jedné skupině může být max. šest žáků. Prvních deset min. bude věnováno testu na covid, třicet minut pak bude probíhat samotná konzultace. Žáci do 15 let mohou mít roušky, nad 15 let respirátory.  Ve stejný… číst dále…

Třídnická hodina

V třídnické hodině jsme hodnotili distanční výuku. Nejprve jsme pomocí mentimetru vytvořili word cloud, pak jsme hodnotili jednotlivé předměty.

Informační dopis ze SŠ

Informační dopis k přijímací zkoušce obdrží zákonný zástupce uchazeče doporučeně nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. Dopis obvykle obsahuje: Registrační číslo, pod kterým se žák účastní přijímacího řízení. Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů bude s přiděleným registračním číslem. Datum, obvykle i čas, a místo zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Informace k nakládání se zápisovým lístkem. Pokud koná přijímací zkoušku… číst dále…

Změna termínů přijímacích zkoušek

Termín jednotných přijímacích zkoušek na střední školy se posouvá na začátek května. Oznámil to ministr školství Robert Plaga. Zkoušky na čtyřleté obory se odehrají 3. a 4. května, zkoušky na víceletá gymnázia 5. a 6. května.

Všechny aktuality

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Prozatím nebyl zadán žádný úkol

* Datum zadání | Termín vyhotovení | Předmět | Zadání

Dokumenty

Dokumenty

Týdenní plány

Týdenní plány

V databázi není vložen žádný týdenní plán.