9.A

Třídní učitel
Mgr. Dita Ondrejčeková
E-mail:
ondrdi@zsjunacka.cz
Tel. kontakt
596 769 175,

  • Aktuálně
  • Rozvrh hodin
  • Domácí úkoly
  • Dokumenty
  • Týdenní plány

Aktuálně

Aktuality

Rozvrh hodin od 10.5.2021

10.5.-16.5. je lichý týden, máte tedy distanční výuku. 17.5.-23.5. je sudý týden, jdete do školy, používáte ochranu dýchacích cest a budete se testovat na covid 19.

Výuka 2. stupeň od 10. 5.

Vážení rodiče, žáci. Od pondělka 10. 5. 2021 (lichý 19. týden) začínají prezenční výuku třídy: 6.B, 6.C, 7.B, 8.B a 9.B. Do školy přicházejí každý den pouze zdraví žáci, bez příznaků onemocnění. Příchod do školy 20 minut před nultou hodinou, ostatní žáci před první hodinou v čase 7.20 – 7.45 hodin vchodem u vrátnice. Po… číst dále…

Přání k přijímacím zkouškám

Milí, naši žáci a žákyně v příštím týdnu Vás čekají přijímací zkoušky. Přejeme Vám hodně štěstí a také pevně věříme, že vše, co jste se ve škole naučili, při testech použijete. Držte se! Poděkování patří všem učitelům, kteří se podíleli na Vaši přípravě k přijímacím zkouškám a věnovali se Vám po celou dobu, jak ve… číst dále…

Přijímací řízení – shrnutí a odkazy

Testování na covid 19 – https://www.zsjunacka.cz/prijimaci-rizeni-testy-na-covid-19-mimoradne-opatreni/ Průběh a termíny – https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Pruvodce/Pruvodce_konani_JPZ_2021.pdf Zápisový lístek – https://www.zsjunacka.cz/zapisovy-listek/ Odvolání – https://www.zsjunacka.cz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti-ke-studiu-na-ss/ Nikam jsem se nedostal – volná místa na školách a další kola přijímacího řízení – Co dělat, když se nikam nedostanu? – ZŠ Junácká (zsjunacka.cz)

Policie ve třídě

V páteční hodině občanské výchovy, jsme měli velmi zajímavou přednášku paní komisařky z městské policie, kde jsme se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestním činem.Bylo nám vysvětleno, kdy se stáváme trestně odpovědnou osobou. Její výklad byl doplněn příklady z její dlouhodobé praxe, ze kterých jsme si vzali ponaučení, jak se řádně chovat.Přednáška byla… číst dále…

Přijímací zkoušky na střední školy

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je: – negativní test (budeme provádět ve škole, na stránkách tříd máte termíny a čas jednotlivých tříd, vydáme vždy 2 potvrzení, pro každou školu) – žádné příznaky onemocnění COVID-19 – chirurgická rouška nebo respirátor (žáci obdrží ve škole po testování 2 ks) Doporučujeme osobní dezinfekci rukou, psací… číst dále…

Přijímací řízení – testy na covid-19 – Mimořádné opatření

Přijímací zkoušky se může zúčastnit jen žák, který a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, ab) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7… číst dále…

Třídní schůzky

Dne 13. 4. 2021 od 16.30 se přes MS Teams účtu Vašich dětí budou konat třídní schůzky. Program: Distanční výuka, zhodnocení Přijímací řízení, doplnění potřebných informací Návrat žáků do škol, pravidla a doporučení Prostor pro Vaše připomínky V úterních dopoledních hodinách Vám prostřednictvím e-mailu pošlu prospěch za 3. čtvrtletí šk. roku 2020/2021. Těším se na… číst dále…

Konzultace český jazyk

Konzultace z českého jazyka, popř. s třídní učitelkou, budou probíhat každý čtvrtek ve třídě 9.A,  a to od 14.00, 14.40 a 15.30.   V jedné skupině může být max. šest žáků. Prvních deset min. bude věnováno testu na covid, třicet minut pak bude probíhat samotná konzultace. Žáci do 15 let mohou mít roušky, nad 15 let respirátory.  Ve stejný… číst dále…

Třídnická hodina

V třídnické hodině jsme hodnotili distanční výuku. Nejprve jsme pomocí mentimetru vytvořili word cloud, pak jsme hodnotili jednotlivé předměty.

Informační dopis ze SŠ

Informační dopis k přijímací zkoušce obdrží zákonný zástupce uchazeče doporučeně nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. Dopis obvykle obsahuje: Registrační číslo, pod kterým se žák účastní přijímacího řízení. Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů bude s přiděleným registračním číslem. Datum, obvykle i čas, a místo zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Informace k nakládání se zápisovým lístkem. Pokud koná přijímací zkoušku… číst dále…

Změna termínů přijímacích zkoušek

Termín jednotných přijímacích zkoušek na střední školy se posouvá na začátek května. Oznámil to ministr školství Robert Plaga. Zkoušky na čtyřleté obory se odehrají 3. a 4. května, zkoušky na víceletá gymnázia 5. a 6. května.

Uchazeči budou mít u jednotné příjímací zkoušky více času na didaktické testy

Časové navýšení bude totožné jako v minulém školním roce. Na test z českého jazyka a literatury budou mít uchazeči 10 minut navíc, test z matematiky bude prodloužen o 15 minut. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek k opatření obecné povahy ze dne 5. ledna 2021, kterým se dodatečně upravuje časový limit pro konání didaktických… číst dále…

Přípravné kurzy v MS Teams

Od 2.3. budou každé úterý probíhat v aplikaci MS Teams přípravné kurzy k přijímacímu řízení, a to 14.00 -14.45 Matematika Ing. L. Krčmarská, Ph. D. 15.00 -15.45 Český jazyk Mgr. Dita Ondrejčeková Účast není povinná. Žáci najdou kurzy ve svém kalendáři.

Pozor! Blíží se nejzazší termín pro odevzdání přihlášek na SŠ.

Do 1.3.2021 musí být přihlášky podané na SŠ, a to buď osobně (provedou kontrolu přihlášek), nebo doporučeným dopisem.

Volná místa na uměleckých SŠ

Na níže uvedeném odkazu najdete školy, které ještě nenaplnily kapacitu a vypisují další kola přijímacího řízení. Přehled volných míst ve středních školách | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)

Přijímací zkouška nanečisto zdarma

Instrukce pro rodiče, jak na přijímací zkoušku nanečisto a zdarma svého deváťáka/čku přihlásit: 1) Klikněte na odkaz https://zona.to-das.cz/prijimacky-od-ucitele-zdarma  2) Vyplňte svůj e-mail (na rodiče/zákonného zástupce) a kontaktní údaje. 3) Do kolonky promokód prosím zadejte e-mail svého třídního učitele (ze kterého Vám učitel tento e-mail poslal). ondrdi@zsjunacka.cz. 4) Dokončete rezervaci svého přijímačkového dne nanečisto. 5) Máte zpřístupněný 1 přijímačkový den nanečisto… číst dále…

Správné odpovědi soutěžního kvízu MS

Milí soutěžící, jistě jste zvědaví, jak dopadl kvíz a zda jste správně odpověděli na záludné otázky. Dnes vám ale pouze prozradím, že se soutěže zúčastnilo 26 žáků. Na vítěze si budete muset ještě chvíli počkat. Vyhodnocení proběhne zároveň s vyhodnocením projektu tříd a modelů. V příloze najdete otázky kvízu včetně správných odpovědí.

Už tam budem?

Dne 4.4. jsme se zúčastnili natáčení soutěžního pořadu Už tam budem? v České televizi. Na vlastní kůži jsme poznali, co znamená týmová práce, když je vše naplánované přesně na minuty a opravdu to tak funguje (občas musíte sice trochu popoběhnout, ale což). Poznali jsme práci zvukaře, kostymérky, maskérky, režie, kameramanů, produkční a dalších z dvaatřicetičlenného… číst dále…

Všechny aktuality

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Prozatím nebyl zadán žádný úkol

* Datum zadání | Termín vyhotovení | Předmět | Zadání

Dokumenty

Dokumenty

Týdenní plány

Týdenní plány

V databázi není vložen žádný týdenní plán.