Aktuality – 8.C

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Rada městského obvodu Stará Bělá dne 28. 8. 2023 usnesením č. 0259/RMOb-SB/2226/15 vyslovila souhlas s vyhlášením volného dne 29. 9. 2023 v příspěvkové organizaci Základní škola Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700, Ostrava, IČ: 61989169 v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)… číst dále…

Předmět speciálně pedagogické péče

Od 18. 9. 2023 bude zahájena výuka Předmětu speciálně pedagogické péče. Rozvrh předmětu bude předáván určeným žákům a individuálně konzultován s rodiči. Mgr. Kateřina Coufalová

Organizace týdne 4.9 – 8.9.

Vážení rodiče, vážení prarodiče, od školního roku 2023/2024 je na druhém stupni zrušena papírová žákovská knížka. Omlouvání bude probíhat přes systém Bakaláři. Organizace prvního týdne: 4. 9. 2023           8.00 – 8.45  nepřezouváme se 5. 9. 2023           8.00 – 12.40  třídnické práce, s sebou přezůvky a zámek ke skříňce 6. 9. 2023           8.00… číst dále…

Poděkování

Vážení rodiče, Vážení prarodiče, děkuji vám za spolupráci v tomto školním roce a těším se na další ve školním roce 2023/2024. Přeji všem hezké a slunečné prázdniny. Třídní učitelka Eva Krejčíčková

Pomůcky pro 8. třídu

M – sešit 460, sešit 560, tužka č. 3, pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, dlouhé pravítko 30 cm, guma, strouhátko, brusný papír na úpravu tuhy kružítka Aj – 2×544, dva reflexní fixy různých barev, pevná složka na zakládání materiálů (slovní zásoba, mluvnické učivo, pracovní listy atd.), pracovní sešit se bude objednávat a kupovat na začátku… číst dále…

SPORTOVNÍ DEN

Dne 26. 6. 2023 proběhl sportovní den. Zúčastnili jsme se všech 16. disciplín, vyhráli jsme turnaj sedmiček v přehazované, bohužel ve florbalu jsme byli druzí.

Školní výlet

2.6. vyrazila naše třída na výlet. Sešli jsme se na nádraží, odkud jsme jeli do Štramberka. Podívali jsme se na jeskyni Šipku, na štramberskou Trúbu a na rozhlednu Bílá hora. Odtud jsme sešli do Kopřivnice a vlakem zpátky do Ostravy. Trasu dlouhou 8 km jsme zvládli bez problémů a bez úrazů. Počasí nám přálo, takže… číst dále…

Etický kompas

Dne 10.5.2023 proběhla beseda s Ivo Neuvirtem z organizace Pavučina na téma Potřeby třídy. Žáci se seznámili s důležitostí odpočinku, škodlivosti energy drinků a přílišného používání mobilního telefonu.

Dny Země

27.4. a 28.4. se konaly dny Země. Čtvrtek 27.4. jsme se věnovali přípravě nástěnky, která shrnovala téma obnovitelných a neobnovitelných zdrojů a jejich dopady na životní prostředí. Žáci se zabývali také dopady jednotlivých zdrojů na životní prostředí. Rozebírali jsme také problematiku jaderného odpadu. Na toto téma se konala beseda s RNDr. Mojmírem Krejčíčkem, který má… číst dále…

Ozvěny soutěže Knihožrout – básně

Soutěž Knihožrout ve škole přinesla i krásnou vlastní tvorbu žáků. Vybrali jsme nejkrásnější z nich a vystavili na nástěnku u sborovny. Neváhejte a dopřejte si něco málo z žákovské tvorby. Neboť slovy klasika: „Trocha poezie nikoho nezabije!“