Aktuality – 8.C

Přání do nového roku

Všem Vám rodičům i mým žákům přeji do nového roku 2022 mnoho úspěchů, radosti, pohody a zdraví. Prostě všechno nejlepší. tř. uč. Mgr. Markéta Míčková

Hodina ruštiny s rodilou mluvčí

Dnes 14.12. měli žáci osmých tříd, kteří se učí ruskému jazyku, jedinečnou možnost trénovat porozumění rodilé mluvčí. Naši školu navštívila paní Natálie a zpestřila výuku zajímavou prezentací s bohatým komentářem, ze které jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Např. že v Rusku žije 153 národností a boršč není ruský, ale ukrajinský . Děkujeme za příjemně prožitý… číst dále…

Vánoční dílny

V pátek 3. prosince si naše třída opět užila vánoční tvoření. V tento adventní čas si děti užily výrobu vánočních dekorativních předmětů. A uznejte, že se jim opravdu povedly.

Den prevence

Minulý týden proběhl ve škole Den prevence. Naše třída se věnovala tématu kyberšikana.

Změna termínu třídních schůzek

Vážení rodiče, z důvodu vysoké nemocnosti se mění termín třídních schůzek na úterý 30. 11. 2021 od 16.30. Budou probíhat on-line. Přesné instrukce k přihlášení dostanou děti ve škole a zároveň vás informuji emailem.

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne od 18. 10. 2021. Oznámení o rozvrhu PSPP přinese žák k podpisu rodičům, popř. se zákonní zástupci mohou informovat u speciálního pedagoga. speciální pedagog – Mgr. Kateřina Coufalová

Projektový den k šedesátému výročí otevření nové školní budovy

V září roku 1961 byla otevřena nová školní budova. Toto výročí jsme si i v naší třídě připomněli a podrobněji si povídali o osmdesátých letech. Součástí třídního projektu byla i výstavka věcí běžného života z těchto let. Tu jsme představili spolužákům z páté a deváté třídy.

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne probíhat pravděpodobně až od konce měsíce října. Informace o začátku včas upřesníme.

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Milí žáci, všechny vás zdravím po prázdninové odmlce a přeji úspěšné vykročení do nového školního roku. Na úvod vás chci seznámit s průběhem prvních školních dnů. Další informace najdete i na titulní stránce školy. Nástup do školy středa 1.9. 2021. 1.9. proběhne první testování žáků ( další 6. a 9. září). Příchod do školy od… číst dále…