Mgr. Terezie Hrabovská

E-mail

Telefon

725111258

Konzultační hodiny

Středa 13:00 - 15:00

Poslední články autora:

Když nesvítí obrazovka

Dětem, které vyrostly ve světle blikajících obrazovek a jejichž samozřejmou součástí dětství jsou média, často chybí citlivé doprovázení světem médií. Paradoxně jsou ti, kdo mají děti vychovávat a vést, v této oblasti méně zkušení a aktivní, a v důsledku toho děti nevědí o různých typech rizik. Cílem programu je vést děti k tomu, aby zaujaly zdravý postoj k médiím (mobil,… číst dále…

Tonda Obal

Dnes se naše třída zúčastnila besedy na téma třídění odpadu a ochrana přírody. Své poznatky pak mohli žáci otestovat v interaktivní hře. Od letošního školního roku se snažíme třídit odpad i v naší škole. Teď již víme, jak třídit správně, jakých chyb se vyvarovat.

Prima pokusy

Dne 14. 11. jsme zábavnou formou objevovali zákonitosti fyziky i chemie v několika pokusech: •fakírské lože a nafukovací balónek •násobilka pomocí prstů •pokusy s kyslíkem a oxidem uhličitým (rozhoření se doutnající špejle a uhašení ohně oxidem uhličitým) •výroba a vyzkoušení nenewtonovské kapaliny •výrobek – model letadýlka, nebo vrtulníku Video zde.

Svatý Martin

Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Naši koníci sice nejsou bílí, ale jsou moc krásní. Připomínali jsme si tradice, zvyky, legendy, pranostiky. Vyráběli jsme z přírodnin.

Návštěva knihovny

Dnes jsme si opět připomínali, jak správně využívat knihovnu. Jak vyhledávat zajímavé knihy, Jak se v knihovně orientovat, jak používat elektronický katalog, jaká jsou pravidla půjčování. Musím dnes velmi pochválit všechny žáky za přehled a informovanost. Také jsme se více dozvěděli o autorech pro děti (Astrid Lindgrenové a Roaldu Dahlovi). Děti si také vyzkoušely literární… číst dále…

Co nás čeká v nejbližší době?

1. – 14. 11. možnost nákupu nové školní kolekce v e-shopu https://www.kraloveskoly.cz/zsjunacka/ 2. 11. beseda v knihovně 7. – 11.11. sběr starého papíru, papír i karton musí být svázán samostatně 14. 11. vánoční focení – pro zájemce 14. 11. Prima pokusy – cena programu: 80 Kč / za jednoho žáka (cena zahrnuje veškerý spotřební materiál) 17.11. Státní… číst dále…

Zajímavá historická osobnost

Projektové vyučování. Okénko do historie. Zajímavé osobnosti a jejich život. Prezentace. Kresba. Mezipředmětové vztahy.

Týden zdravé výživy

V tomto týdnu jsme se zabývali zdravou výživou. Nejenže jsme si opět – jako každý rok při tomto projektu – připomínali zásady zdravého stravování. Také jsme zapojili toto téma do většiny předmětů. Úkolem žáků letos bylo vážit množství ovoce a zeleniny, které děti sní po jednotlivé dny. Projekt jsme zakončili ve školní kuchyňce tvořením výrobků… číst dále…

Týden zdravé výživy v ICT

V rámci tohoto projektu žáci po celý týden sbírali data o množství spotřebovaného ovoce a zeleniny. V ICT jsme data za první tři dny převedli do grafu.

Týden zdravé výživy v ICT

V rámci tohoto projektu žáci po celý týden sbírali data o množství spotřebovaného ovoce a zeleniny. V ICT jsme data za první tři dny převedli do grafu.