Mgr. Pavlína Hajchelová

E-mail

Telefon

725 111 258

Konzultační hodiny

středa 13:00 - 14:00, pátek 11:00 - 12:00 hod. Vždy po předchozí telefonické nebo mailové domluvě.

Poslední články autora:

Vocabulary Posters – II. stupeň

V průběhu jarních měsíců jednotlivé třídy v hodinách anglického jazyka tvořily tzv. „Vocabulary Posters“. Přidělenou slovní zásobu třídy výtvarně ztvárnily na velký plakát, který bude následně sloužit jako výukový materiál do příštích školních let.

Vocabulary Posters – I. stupeň

V průběhu jarních měsíců jednotlivé třídy v hodinách anglického jazyka tvořily tzv. „Vocabulary Posters“. Každá třída měla přidělenou slovní zásobu, kterou výtvarně ztvárnila na velký plakát. Ten bude následně sloužit jako výukový materiál do příštích školních let.3. A – SCHOOL OBJECTS3. B – COLOURS4. A – HOUSE4. B – WILD ANIMALS5. A – FOOD AND… číst dále…

Pěstitelské práce

Základní podmínky pro pěstování – půda a její zpracování, výživa rostlin. Zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování, pěstování vybraných druhů zeleniny. Péče o čistotu a pořádek v okolí školy, trávníky, atrium, školní hřiště a zahrada. To vše je náplň učiva pro jarní měsíce předmětu pracovní výchova.V rámci projektu Ovoce a zelenina do… číst dále…

Clothes

Po dobu dvou měsíců jsme se v hodinách anglického jazyka zabývali slovní zásobou a gramatikou týkající se oblečení. Děti si to zábavnými metodami a formami učení užily.

Clothes

Po dobu dvou měsíců jsme se v hodinách anglického jazyka zabývali slovní zásobou a gramatikou týkající se oblečení. Děti si to zábavnými metodami a formami učení užily.

Březnová schůzka naživo!

15. března jsme se už konečně setkali téměř všichni členové Školního parlamentu „naživo“! Pořádně jsme se okoukali, kdože to mezi nás patří a nově jsme přivítali mezi sebe i zástupce třetích tříd. Na programu bylo tajné losování evropských zemí k projektu „Dny Evropy“. Projekt proběhne na druhém stupni ve dnech 28. – 29. 4. A… číst dále…

Pracovní výchova naopak

Ve čtvrtek 24. března si chlapci a děvčata vyměnili pracoviště. Tato výměna zaznamenala velký úspěch. Chlapci se vydali do kuchyňky a děvčata zamířila do dílen. Kluci provoněli školní kuchyňku výbornou pizzou, na kterou byla pozvána i děvčata s panem učitelem Sobkem. V dílnách děvčata měřila, řezala tak, až jim vznikla krásná dřevěná hrací kostka.

Vycházka na farmu

V rámci vyučovacího předmětu výchova ke zdraví jsme se ve čtvrtek 10. března vydali na vycházku až do Nové Bělé, kde jsme navštívili farmu rodiny Kaločových. Přivítal nás koník Topinka. V holubníku jsme obdivovali závodní holuby, kteří se účastní řady soutěží. Jedna z nich probíhala dokonce až v Německu, odkud na čas letěli domů –… číst dále…

Březnová schůzka školního parlamentu

Tak 15. března se sejdeme konečně „naživo“! Schůzka proběhne již ve 14 hodin v učebně 9. B. Možná půjdeme i ven. Hlavním bodem programu bude blížící se Den učitelů.

Sv. Valentýn v hodině angličtiny

Legenda tvrdí, že byl sv. Valentýn popraven kvůli lásce. Římský císař Markus Aurelius Claudius ve 3. století zrušil manželství, protože nechtěl, aby se muži rozptylovali od vojenských povinností. Jenže biskup Valentýn i přes zákaz zamilované páry tajně oddával. Tím si podepsal ortel a 14. února 269 ho císař nechal popravit.Sv. Valentýna, svátek zamilovaných se slaví převážně… číst dále…