8.A

Třídní učitel
Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D.
E-mail:
krcmlu@zsjunacka.cz
Tel. kontakt
596 769 175

  • Aktuálně
  • Rozvrh hodin
  • Domácí úkoly
  • Dokumenty
  • Týdenní plány

Aktuálně

Aktuality

Pozor, změna!

Avizovaná přednáška „Vychovávejte své děti tak, aby vám nelezly na nervy“ rodinného terapeuta Jiřího Haldy proběhne v pátek 10.6. již od 15:30 hodin. Děkujeme za pochopení.

Dotazník Státního zdravotního ústavu

Dobrý den, v nejbližší době proběhne vyplnění dotazníku žáky 7. – 9. tříd zaměřený na užívání tabáku, na znalosti škodlivosti tabáku a postoje k tabáku. Žáci příslušných tříd obdrží od svých třídních učitelů informace pro rodiče, jejichž součástí je souhlas rodičů s vyplněním těchto dotazníků. Prosíme o vyplnění a vrácení zpět v co nejkratší době… číst dále…

Projektové Dny Evropy

Minulý týden ve dnech 28.4 a 29.4. proběhl ve škole projekt Dny Evropy. Naše třída se proměnila v Rumunsko. Žási sbírali postupně o této zemi zajímavé informace, které doplnili fotkami, obrázky, vlajkami i balónky. Nezapomněli ani na hraběte Drákulu a lákavé občerstvení. Během projektových dnů jsme navštívili také ostatní třídy, kde jsme se seznámili například… číst dále…

Den prevence

V pondělí 11. dubna proběhl ve škole Den prevence. Hlavním tématem určeným pro žáky osmých tříd byly poruchy příjmu potravy. Nejdříve žáci hovořili o různých patologických jevech ve škole a věnovali se aktivitám na posílení třídního kolektivu. V posledních dvou hodinách proběhla beseda s lektorem společnosti Renarkon na téma poruchy příjmu potravy.

Velká cena ZOO

24.3. se 4 týmy vybraných žáků 7. až 9. tříd zúčastnilo Velké ceny ZOO. Letošní ročník byl zaměřený na téma les. Družstvo sedmých tříd obsadilo 37 místo ze 140 týmů. Družstvo 9. tříd pak v druhé kategorii bylo 35., a osmáci 51. a 58. ze 110 týmů. I když žádný z týmů nepostoupil do dalšího… číst dále…

Exkurze SPŠ Ostrava Vítkovice

Díky projektu OKAP II. mohli žáci osmých tříd navštívit Střední průmyslovou školu na Zengrově ulici v Ostravě Vítkovicích. Společně s učiteli odborných předmětů si prohlédli školní dílny s řadou moderních CNC strojů, ale i strojů, na kterých se studenti učí, co znamená kvalitní ruční práce. Naši žáci si vyzkoušeli vyměnit kolo u auta, i když… číst dále…

Olympiáda v anglickém jazyce

V úterý 22. února proběhla na druhém stupni Olympiáda v anglickémjazyce, které se zúčastnili vybraní žáci sedmých, osmých a devátých tříd.Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První kategorie patřila žákům sedmých tříd ado druhé kategorie byli zařazeni žáci tříd osmých a devátých. Všechny soutěžící nejprve čekalo porozumění poslechu, pak museli pohovořit ovybraném tématu a odpovědět na otázky k němu,… číst dále…

Barevný týden – PONDĚLÍ – černá

V pondělí 14. února jsme odstartovali „Barevný týden“ na naší škole. Zahájili jsme barvou ČERNOU.Vítězem na prvním stupni se stala třída 2.A a na druhém stupni díky bezvadné výzdobě se stala třída 8. A!

Sv. Valentýn v hodině angličtiny

Legenda tvrdí, že byl sv. Valentýn popraven kvůli lásce. Římský císař Markus Aurelius Claudius ve 3. století zrušil manželství, protože nechtěl, aby se muži rozptylovali od vojenských povinností. Jenže biskup Valentýn i přes zákaz zamilované páry tajně oddával. Tím si podepsal ortel a 14. února 269 ho císař nechal popravit.Sv. Valentýna, svátek zamilovaných se slaví převážně… číst dále…

Barevný týden

V pondělí 14. února zahájíme na naší škole „Barevný týden“. Oblečme se celá škola – žáci i učitelé do černé barvy. Doplňky se také cení! Po celý týden v průběhu první vyučovací hodiny bude procházet třídy prvního a druhého stupně tříčlenná komise složená z řad členů školního parlamentu. Hodnotit se bude: • zřetelný celkový oděv… číst dále…

Konzultace on-line 11.1.2022

Vážení rodiče, dne 11. 2. 2022 budou od 16.30 do 18.30 probíhat konzultace o prospěchu a chování žáků. Konzultace se budou konat přes MS Teams (21/22 Matematika 8.A). Informace o prospěchu budou zapsány do ŽK dne 11.1.2022. Případné doplňující informace vám můžu poskytnout prostřednictvím MS Teams nebo telefonicky v uvedenou dobu. Pokud se v tento… číst dále…

Hodina ruštiny s rodilou mluvčí

Dnes 14.12. měli žáci osmých tříd, kteří se učí ruskému jazyku, jedinečnou možnost trénovat porozumění rodilé mluvčí. Naši školu navštívila paní Natálie a zpestřila výuku zajímavou prezentací s bohatým komentářem, ze které jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Např. že v Rusku žije 153 národností a boršč není ruský, ale ukrajinský . Děkujeme za příjemně prožitý… číst dále…

Vánoční dílny

V pátek 3. prosince se naše třída proměnila ve vánoční dílny. Žáci zdobili perníčky, vyráběli vánoční svícny, malovali dřevěné baňky a tvořili i jiné vánoční ozdoby. Majda vyrobila pro třídu krásný adventní věnec, který zdobí učitelský stůl a vytváří atmosféru Vánoc. Výrobky se všem podařily a žáci si je odnesli domů. I když je pravda, že… číst dále…

Třídní schůzky

Vážení rodiče,  třídní schůzky se uskuteční dne 30.11. od 16.30 hodin. Budou probíhat on-line a opět se spojíme prostřednictvím MS Teams. Další podrobnosti ke schůzkám vám pošlu e-mailem a určitě vám je sdělí vaše děti. Lucie Krčmarská

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne od 18. 10. 2021. Oznámení o rozvrhu PSPP přinese žák k podpisu rodičům, popř. se zákonní zástupci mohou informovat u speciálního pedagoga. speciální pedagog – Mgr. Kateřina Coufalová

Projekt k 60. výročí školy

Ve čtvrtek 30. 9. a v pátek 1.10. proběhly na naší škole projektové dny. Pro naši třídu byla vylosována 60. léta minulého století. Jako partnerské třídy nám los přidělil třídu 3.B a 8.B. Ve čtvrtek proběhla příprava tohoto projektu, žáci si připravili krátký program a vyzdobili třídu. V pátek své vystoupení předvedli v partnerských třídách.

Doučování z matematiky

Připomínám žákům, že v pondělí 20. 9. 2021 začíná doučování z matematiky, které bude probíhat vždy v pondělí od 7:05 hodin ve třídě 8. A

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne probíhat pravděpodobně až od konce měsíce října. Informace o začátku včas upřesníme.

Zahájení školního roku 2021/2022

Milí rodiče a žáci, všechny vás srdečně zdravím a přeji úspěšné vykročení do nového školního roku. Chtěla bych vás stručně seznámit s průběhem prvních školních dnů. Nástup do školy je ve středu 1. září 2021. Žákům bude škola zpřístupněna po přeměření teploty a s ochranou dýchacích cest od 7:20 do 7:40 (nejpozději!!). Od 7:40 do… číst dále…

Všechny aktuality

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Prozatím nebyl zadán žádný úkol

* Datum zadání | Termín vyhotovení | Předmět | Zadání

Dokumenty

Dokumenty

Prozatím nebyl vložen žádný dokument.

Týdenní plány

Týdenní plány

V databázi není vložen žádný týdenní plán.