Aktuality – 9.C

PRAHA

23. a 24. 5. jsme strávili krásné dva dny v Praze. Program byl nabitý, počasí krásné, atmosféra výborná, divadlo zábavné, zkrátka SUPER! Nechám samotné děti, aby napsaly krátkou zprávu z výletu a nejlepší text zde vložím k přečtení.

Pozor, změna!

Avizovaná přednáška „Vychovávejte své děti tak, aby vám nelezly na nervy“ rodinného terapeuta Jiřího Haldy proběhne v pátek 10.6. již od 15:30 hodin. Děkujeme za pochopení.

Dotazník Státního zdravotního ústavu

Dobrý den, v nejbližší době proběhne vyplnění dotazníku žáky 7. – 9. tříd zaměřený na užívání tabáku, na znalosti škodlivosti tabáku a postoje k tabáku. Žáci příslušných tříd obdrží od svých třídních učitelů informace pro rodiče, jejichž součástí je souhlas rodičů s vyplněním těchto dotazníků. Prosíme o vyplnění a vrácení zpět v co nejkratší době… číst dále…

Moment – humanitární pomoc

Jelikož již máme za sebou přijímací zkoušky a téměř všichni již ví, kam v záři nastoupí, rozhodli jsme se zajet pomoci do Momentu s třízením oblečení, hraček, obuvi apod. pro ukrajinské uprchlíky. Práce to nebyla snadná a chvíli trvalo než jsme se zorientovali a našli si systém v třízení. Někteří byli přímo na prodejně a… číst dále…

3. místo za Dny Evropy

Dnes proběhlo vyhodnocení projektu Dny Evropy a naše třída se umístila na krásném 3. místě. Myslím, že si to třída opravdu zasloužila. Zejména chci poděkovat Aleši Drastichovi za krásný model hradu Trakaj, Pavle Markové za 3D mapu Litvy, Niky a Káji za přípravu mini zákusku, Elišce a Martinovi za model Hory křížů, Káji a Terce… číst dále…

Atlas školství pro druhé kolo

Portál www.atlasskolstvi.cz v letošním roce opět umožní vyhledat školy, které vyhlásí druhá kola přijímacího řízení. Informace budou zveřejňovány postupně v následujících dnech. Ve vyhledávacím filtru lze zadat volbu „zobrazovat pouze školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení“. Dále je možné filtrovat regionálně, tedy získat přehled, které školy v konkrétním městě/okresu/kraji umožňují podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení.

Dny Evropy

Začátkem dubna si každá třída vylosovala zemi, na kterou musí udělat projekt. My jsme si vylosovali Litvu. Po dobu 14 dnů jsme vymýšleli a pracovali na projektu. Vytvářeli jsme modely, prezentace a výzdobu třídy. Ve čtvrtek a pátek jsme chodili do ostatních tříd a prohlíželi si jejich práci. Nakonec jsme je ohodnotili. Hodnotila se výzdoba… číst dále…

Přijímací řízení, co teď a co potom?

Zápisový lístek Termín pro podání zápisového lístku  Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí – nedostanete dopis. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný,… číst dále…

Velká cena ZOO

24.3. se 4 týmy vybraných žáků 7. až 9. tříd zúčastnilo Velké ceny ZOO. Letošní ročník byl zaměřený na téma les. Družstvo sedmých tříd obsadilo 37 místo ze 140 týmů. Družstvo 9. tříd pak v druhé kategorii bylo 35., a osmáci 51. a 58. ze 110 týmů. I když žádný z týmů nepostoupil do dalšího… číst dále…

Pasování na čtenáře

V pondělí 28.3.2022 se konala mise pasování prvňáčků z 1.B na čtenáře. Král položením knihy na obě ramena a hlavu zpečetil první čtenářské úspěchy nejmladších žáků školy. Každému z nich pak daroval čtenářský glejt na památku této významné události a půlročního snažení. Nutno podotknout, že ani jeden z malých čtenářů nepřišel při pokládání knihy na… číst dále…