Přijímací řízení – co teď?

Vážení rodiče, 

přihlášky na střední školy máte podané, chtěla bych Vás proto informovat, co bude dál. Pokud se v odeslaných přihláškách najde chyba, bude Vás kontaktovat střední škola, abyste společně chybu odstranili. Pak už budete jen čekat na pozvánku k samotné přijímací zkoušce, nejpozději byste ji měli obdržet dva týdny před jejím konáním. Pokud jste se při podávání přihlášek registrovali, přijde Vám upozornění na e-mail a pozvánku najdete v systému dipsy.cz. Ostatním přijde pozvánka poštou doporučeným dopisem. V pozvánce budete kromě informací o místu a čase zkoušek, povolených pomůckách, také číslo, pod kterým bude Vaše dítě zkoušky vykonávat. 
Pokud nastanou nějaké změny, budu Vás kontaktovat.

S pozdravem Mgr. Dita Ondrejčeková