Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče bude ukončen ke dni 14. 6. 2024.

Mgr. Kateřina Coufalová