8.C

Třídní učitel
Mgr. Eva Krejčíčková
E-mail:
krejev@zsjunacka.cz
Tel. kontakt
596 769 175 - ústředna

  • Aktuálně
  • Rozvrh hodin
  • Domácí úkoly
  • Dokumenty
  • Týdenní plány

Aktuálně

Aktuality

Dny Evropy

16.5. a 17.5. se ve škole konaly dny Evropy. Každá třída si vylosovala jednu zemi Evropy, kterou bedlivě prostudovala a měsíc připravovala pro další třídy. Ve čtvrtek a pátek se třídy proměnili ve Finsko, Kypr, Německo, Francii, Dánsko, Španělsko, Rakousko, Chorvatsko, Lotyšsko, Nizozemí a námi připravené Maďarsko. Ve třídách na nás čekala prezentace dané země… číst dále…

Škola osobního života

7.5. a 14.5. se nesly v duchu preventivních programů. V prvním bloku nás lektorka seznámila s problematikou vztahů. Probírali jsme vztahy rodinné, přátelské a partnerské. Druhý blok se věnoval velmi citlivému a zároveň velmi potřebnému tématu – Problém pornografie. Paní lektorka žáky citlivě provedla světem, který porušuje základní lidské práva a s člověk zachází jako… číst dále…

Zayferus

9.5.2024 nám zpestřil program společnosti Zayferus, která působí v lednickém parku a zabývá se ochranou a popularizací dravých ptáků. Během asi devadesáti minutového programu měli žáci možnost zblízka poznat naše, i vzácné dravce z ciziny. Sokolníci společnosti Zayferus nám představili například několik druhů orlů – orla mořského (největší orel v Evropě), orla bělohlavého, karanče jižní (velmi… číst dále…

Etický kompas 16.4.

16.4. nás opět navštívil Ivo Neuvirt z organizace Pavučina. V rámci dvouhodinového bloku na téma Image a charakter si se třídou povídal o tom, jak si představují svého životního partnera.

Etický kompas 9. 4.

9. 4. nás navštívil Ivo Neuvirt z organizace Pavučina. Tématem hodiny byly Předsudky. Žáci se proměnili v 4 lékařské konzilia z Indie, Itálie, Afganistánu a Norska. Naši lékaři museli na základě získaných informací rozhodnout, komu z 5 pacientů nakažených virem dají novou vakcínu, zachraňující život. Po rozhodnutí se dozvěděli životní příběhy pacientů. Tyto příběhy porovnávali… číst dále…

Exkurze Česká spořitelna

Se zájemci z řad žáků osmých tříd jsme navštívili Call Centrum České spořitelny. Po vřelém přivítání nás zaměstnanci tohoto pracoviště seznámili s činností úseku zákaznických služeb, pracovními pozicemi a náplní práce zaměstnanců na jednotlivých pozicích a samozřejmě mzdovým ohodnocením a benefity, které zaměstnavatel nabízí. Měli jsme možnost navštívit pracoviště vymáhání pohledávek a zákaznických služeb. V… číst dále…

Exkurze Úřad městského obvodu Ostrava Jih

V rámci kariérového poradenství se 20 žáků osmých tříd mělo možnost seznámit s organizační strukturou a jednotlivými pracovišti Úřadu městského obvodu Ostrava Jih. Získali informace o činnosti odboru financí, správy majetku, investic a matriky. V obřadní síni si někteří vyzkoušeli mluvení před publikem. S místostarostou pro školství a tělovýchovou Mgr. Radimem Ivanem pak žáci diskutovali… číst dále…

Kdo zná a umí, ten si píská

Kdo zná a umí, ten si píská je název interaktivní soutěže pro žáky osmých tříd. Ostravské střední školy připravily čtrnáct stanovišť, na kterých si mohli žáci vyzkoušet nejrůznější dovednosti. Asi největším překvapením letošního ročníku bylo dojení krávy, dále žáci smažili palačinky, sestavovali elektrické obvody, vázali kytičku, vyzkoušeli si opravu brýlí, pletení houstiček apod. Pro žáky… číst dále…

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

V pondělí 19. února proběhla na druhém stupni naší školy Olympiáda v anglickém jazyce, které se zúčastnili vybraní žáci šestých až devátých tříd. Žáci šestých a sedmých tříd byli zařazeni do mladší kategorie, zástupci osmých a devátých tříd pak soutěžili v kategorii starších žáků. Všichni účastníci se museli nejprve poprat s porozuměním poslechu. Ti mladší doplňovali chybějící slova v písničce,… číst dále…

Barevný týden

V pondělí 12. února zahájíme na naší škole opět „Barevný týden“. Oblečme se celá škola – žáci i učitelé do maskáčové barvy. Po celý týden v průběhu první vyučovací hodiny bude procházet třídy prvního a druhého stupně tříčlenná komise složená z řad členů školního parlamentu. Hodnotit se bude: • zřetelný oděv dané barvy v počtu… číst dále…

Poděkování

Vážení rodiče, Vážení prarodiče, děkuji Vám za spolupráci v roce 2023 a těším se na další v roce 2024. Zároveň bych Vám chtěla popřát krásné Vánoce a mnoho štěstí a úspěchu v roce 2024. Eva Krejčíčková

Vánoční akademie taneční školy Trend

18.12. jsme se byli podívat na vánoční gala taneční akademie Trend. V tomto představení účinkovaly i naše dvě žačky, které byly naprosto úžasné, Zuzka a Anička. Celé vystoupení bylo moc povedené a žáci tanečníky odměnili velkým potleskem.

Vánoční jarmark

5.12. se ve škole konal Vánoční jarmark, který byl spojen s rozsvěcením vánočního stromu před školou. Anička, Domča, Zuzka Natka a Danča se ujaly prodeje našich krásných vánočních skřítků a dalších výrobků. Přispěly taky maminky holek.

Vánoční dílny

1.12. jsem se ponořili do vánoční nálady. Na vánoční jarmark, který bude 5.12., jsme vyrobili krásné trpaslíky z ponožek, Anička udělala adventní kalendáře ve tvaru stromečku a Míša přinesl dřevěné hvězdy. Poté jsme vyrazili na vánoční výstavy, které pořádají Sdružení Zahrádkářů a TJ Sokol Stará Bělá.

Den prevence

9.11. se ve škole konal den prevence. V první hodině nás navštívila policistka, která nás poučila o trestní odpovědnosti. Další přednášku vedly lektorky z Institutu zdraví. Povídali jsme si o škodlivosti alkoholu a ukázali jsme si, jak vypadají jednotlivé orgány poškozené alkoholovou závislostí. V rámci dne prevence jsme si povídali o volbě povolání. Žáci si… číst dále…

Sportovní den

25.10. se konal sportovní den. S 8.A a 8.B jsme si zahráli turnaj v hybridním volejbale a získali jsme první místo. Zbytek dne jsme se věnovali měření olympijského víceboje. Vyzkoušeli jsme si postoj čápa, hluboký předklon, sedy – lehy, kliky a skoky přes švihadlo. Žáci šli do výzvy naplno a navzájem se podporovali.

Poznáváme své okolí aneb po stopách 2. světové války.

Ve středu 27.9. jsme vyrazili do přírody. Hlavním naším cílem byla Honcula, tedy oblast okolo mostu přes řeku Odru. Toto místo je velmi důležité pro historii Staré Bělé. Za druhé světové války zde stála hraniční budka mezi Protektorátem a Říší. Na Honcule jsme si ukázali fotky z války a porovnali jsme je se současností. Poté… číst dále…

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Rada městského obvodu Stará Bělá dne 28. 8. 2023 usnesením č. 0259/RMOb-SB/2226/15 vyslovila souhlas s vyhlášením volného dne 29. 9. 2023 v příspěvkové organizaci Základní škola Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700, Ostrava, IČ: 61989169 v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)… číst dále…

Předmět speciálně pedagogické péče

Od 18. 9. 2023 bude zahájena výuka Předmětu speciálně pedagogické péče. Rozvrh předmětu bude předáván určeným žákům a individuálně konzultován s rodiči. Mgr. Kateřina Coufalová

Organizace týdne 4.9 – 8.9.

Vážení rodiče, vážení prarodiče, od školního roku 2023/2024 je na druhém stupni zrušena papírová žákovská knížka. Omlouvání bude probíhat přes systém Bakaláři. Organizace prvního týdne: 4. 9. 2023           8.00 – 8.45  nepřezouváme se 5. 9. 2023           8.00 – 12.40  třídnické práce, s sebou přezůvky a zámek ke skříňce 6. 9. 2023           8.00… číst dále…

Všechny aktuality

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Prozatím nebyl zadán žádný úkol

* Datum zadání | Termín vyhotovení | Předmět | Zadání

Dokumenty

Dokumenty

Prozatím nebyl vložen žádný dokument.

Týdenní plány

Týdenní plány

V databázi není vložen žádný týdenní plán.