8.C

Třídní učitel
Mgr. Markéta Míčková
E-mail:
mickma@zsjunacka.cz
Tel. kontakt
596 769 175, 725 111 245

  • Aktuálně
  • Rozvrh hodin
  • Domácí úkoly
  • Dokumenty
  • Týdenní plány

Aktuálně

Aktuality

Pozor, změna!

Avizovaná přednáška „Vychovávejte své děti tak, aby vám nelezly na nervy“ rodinného terapeuta Jiřího Haldy proběhne v pátek 10.6. již od 15:30 hodin. Děkujeme za pochopení.

Dotazník Státního zdravotního ústavu

Dobrý den, v nejbližší době proběhne vyplnění dotazníku žáky 7. – 9. tříd zaměřený na užívání tabáku, na znalosti škodlivosti tabáku a postoje k tabáku. Žáci příslušných tříd obdrží od svých třídních učitelů informace pro rodiče, jejichž součástí je souhlas rodičů s vyplněním těchto dotazníků. Prosíme o vyplnění a vrácení zpět v co nejkratší době… číst dále…

Dny Evropy

Ve dnech 28. a 29. dubna probíhaly na škole dny věnované evropským státům. Naší třídě bylo vylosováno Řecko. Jednotlivci i skupinky žáků měly za úkol zjistit o dané zemi co nejvíce informací a jimi vyzdobit třídu. Vše pak v průběhu dvou dnů prezentovali ostatním třídám. Dalším úkolem bylo pro návštěvníky vytvořit malý testík pozornosti. Zároveň… číst dále…

Den prevence

Dne 11. dubna proběhl ve škole Den prevence. Naše třída 8.C se po celý den věnovala tématu, které se týkalo poruch příjmu potravy. Počáteční hodiny jsme debatovali na toto téma s přednášejícím z organizace Renarkon. Dále jsme prošli i tématy jinými, podobnými. A zase víme něco nového.

Velká cena ZOO

24.3. se 4 týmy vybraných žáků 7. až 9. tříd zúčastnilo Velké ceny ZOO. Letošní ročník byl zaměřený na téma les. Družstvo sedmých tříd obsadilo 37 místo ze 140 týmů. Družstvo 9. tříd pak v druhé kategorii bylo 35., a osmáci 51. a 58. ze 110 týmů. I když žádný z týmů nepostoupil do dalšího… číst dále…

Exkurze SPŠ Ostrava Vítkovice

Díky projektu OKAP II. mohli žáci osmých tříd navštívit Střední průmyslovou školu na Zengrově ulici v Ostravě Vítkovicích. Společně s učiteli odborných předmětů si prohlédli školní dílny s řadou moderních CNC strojů, ale i strojů, na kterých se studenti učí, co znamená kvalitní ruční práce. Naši žáci si vyzkoušeli vyměnit kolo u auta, i když… číst dále…

Olympiáda v anglickém jazyce

V úterý 22. února proběhla na druhém stupni Olympiáda v anglickémjazyce, které se zúčastnili vybraní žáci sedmých, osmých a devátých tříd.Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První kategorie patřila žákům sedmých tříd ado druhé kategorie byli zařazeni žáci tříd osmých a devátých. Všechny soutěžící nejprve čekalo porozumění poslechu, pak museli pohovořit ovybraném tématu a odpovědět na otázky k němu,… číst dále…

Barevný týden

V pondělí 14. února zahájíme na naší škole „Barevný týden“. Oblečme se celá škola – žáci i učitelé do černé barvy. Doplňky se také cení! Po celý týden v průběhu první vyučovací hodiny bude procházet třídy prvního a druhého stupně tříčlenná komise složená z řad členů školního parlamentu. Hodnotit se bude: • zřetelný celkový oděv… číst dále…

Karanténa

Ve třídě 8.C byla na dny 31.1. a 1.2. 2022 stanovena karanténa. V tyto dny bude probíhat online výuka. Vysvědčení žáci dostanou ve středu 2.2. 2022. Dětem prosím odhlaste obědy. tř. uč. Mgr. M. Míčková

Přání do nového roku

Všem Vám rodičům i mým žákům přeji do nového roku 2022 mnoho úspěchů, radosti, pohody a zdraví. Prostě všechno nejlepší. tř. uč. Mgr. Markéta Míčková

Hodina ruštiny s rodilou mluvčí

Dnes 14.12. měli žáci osmých tříd, kteří se učí ruskému jazyku, jedinečnou možnost trénovat porozumění rodilé mluvčí. Naši školu navštívila paní Natálie a zpestřila výuku zajímavou prezentací s bohatým komentářem, ze které jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Např. že v Rusku žije 153 národností a boršč není ruský, ale ukrajinský . Děkujeme za příjemně prožitý… číst dále…

Vánoční dílny

V pátek 3. prosince si naše třída opět užila vánoční tvoření. V tento adventní čas si děti užily výrobu vánočních dekorativních předmětů. A uznejte, že se jim opravdu povedly.

Den prevence

Minulý týden proběhl ve škole Den prevence. Naše třída se věnovala tématu kyberšikana.

Změna termínu třídních schůzek

Vážení rodiče, z důvodu vysoké nemocnosti se mění termín třídních schůzek na úterý 30. 11. 2021 od 16.30. Budou probíhat on-line. Přesné instrukce k přihlášení dostanou děti ve škole a zároveň vás informuji emailem.

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne od 18. 10. 2021. Oznámení o rozvrhu PSPP přinese žák k podpisu rodičům, popř. se zákonní zástupci mohou informovat u speciálního pedagoga. speciální pedagog – Mgr. Kateřina Coufalová

Projektový den k šedesátému výročí otevření nové školní budovy

V září roku 1961 byla otevřena nová školní budova. Toto výročí jsme si i v naší třídě připomněli a podrobněji si povídali o osmdesátých letech. Součástí třídního projektu byla i výstavka věcí běžného života z těchto let. Tu jsme představili spolužákům z páté a deváté třídy.

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne probíhat pravděpodobně až od konce měsíce října. Informace o začátku včas upřesníme.

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Milí žáci, všechny vás zdravím po prázdninové odmlce a přeji úspěšné vykročení do nového školního roku. Na úvod vás chci seznámit s průběhem prvních školních dnů. Další informace najdete i na titulní stránce školy. Nástup do školy středa 1.9. 2021. 1.9. proběhne první testování žáků ( další 6. a 9. září). Příchod do školy od… číst dále…

Výuka od 24.5. 2021

Od 24. 5. všichni žáci naší školy nastupují na prezenční výuku. V pondělí ráno proběhne opět společné testování. Prosím všechny žáky, aby přišli včas ( 7:20- 7:40). V úterý 25. 5. proběhne online třídní schůzka od 16:30. Rodiče se přihlásí přes Teams předmět VZ a přes účet svých dětí. Podrobnosti najdete v mailu, který vám… číst dále…

Všechny aktuality

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Prozatím nebyl zadán žádný úkol

* Datum zadání | Termín vyhotovení | Předmět | Zadání

Dokumenty

Dokumenty

Prozatím nebyl vložen žádný dokument.

Týdenní plány

Týdenní plány

V databázi není vložen žádný týdenní plán.