EVVO koordinátor

Zayferus

Dnešní slunečné dopoledne nám zpestřil program společnosti Zayferus, která působí v lednickém parku a zabývá se ochranou a popularizací dravých ptáků. Během asi devadesáti minutového programu měli žáci možnost zblízka poznat naše, i vzácné dravce z ciziny. Sokolníci společnosti Zayferus nám představili například několik druhů orlů – orla mořského (největší orel v Evropě), orla bělohlavého, karanče… číst dále…

Úspěch ve výtvarné soutěži

Klub českého staváka, který se snaží propagovat a udržovat chov našeho národního plemene domácího holuba – českého staváka, oslavil 100leté výročí své existence. Český stavák je ve skupině voláčů zcela výjimečný tím, že existuje v mnoha barevných a kresebných rázech, dosahujících počtu blížícímu se devadesáti.  U příležitosti tohoto výročí Klub českého staváka uspořádal výtvarnou soutěž na… číst dále…

Výtvarná soutěž

V měsíci březnu se úspěšně zúčastnila výtvarné soutěže Terezie Neubertová z 8. B. Výtvarnou soutěž pořádal Klub Českého staváka ke 100letému výročí založení. Téma soutěže byl Český stavák ve výstavním postoji a účast v soutěži byla opravdu vysoká. Slavnostní předání cen účastníkům proběhne na zámku Linhartovy u Krnova 4. 5. 2024 v sobotu v 9 hodin. Součástí předání… číst dále…

Ekoenergie 24 – Chytrý region

Vybraní žáci 9. C Josef Rada a Vojtěch Žižka se zúčastnili 21. 3. workshopu k soutěži Ekoenergie 24, která proběhne 14. 5. 2024. Seznámili se správnou tvorbou prezentací a ukázkou projektu Telehome  studentů Střední školy teleinformatiky. Následovaly prezentace pana docenta Tomáše Dvorského z VŠB Úspory energií jsou cool a Problematika říčního proudění a povodní.  Na katedře environmentálního… číst dále…

Setkání koordinátorů EVVO

25. 1. 2024 proběhl 14. ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy, kterého jsem se měla možnost zúčastnit. Představily se zde různé organizace jako ZOO, Ursus, Odpaďáček, Beskydské hřebenovky, LIFECOALA a školy se svými projekty, mobilními aplikacemi, webovými stránkami, kterými inspirovali ostatní. Bylo také představeno několik soutěží a programů zaměřených na udržitelný rozvoj a ochranu přírody. Hlavním… číst dále…

Soutěž mladých zoologů

V letošním roce se soutěže v ZOO Ostrava na téma evropské šelmy zúčastnily čtyři týmy žáků 6. až 9. tříd. Kromě znalostního testu si pak žáci ještě prohlédli areál ZOO. Poměrně úspěšné byly týmy starších žáků II. kategorie, kteří se umístili v první čtvrtině soutěžního pole. Žáci I. kategorie zatím sbírali spíše zkušenosti. Nejlépe se… číst dále…

Výkup kaštanů a žaludů – poděkování

Chtěli bychom moc poděkovat všem žákům školy, jejich rodičům, prarodičům, kamarádům, kteří se letos podíleli na pomoci v přikrmování zvěře v zimním období. Místnímu mysliveckému sdružení se podařilo vykoupit přibližně 1032 kg kaštanů a 60 kg žaludů.

Projekt Krokus

V letošním roce se úkolu zasadit krabičku cibulek žlutých krokusů zhostila třída 9.C v rámci pracovní výchovy. Zkrášlili tak trávník v naší školní zahradě, ale hlavně si připomenuli těžké osudy židovského obyvatelstva v období druhé světové války. Tématu se budou věnovat dále i v hodinách dějepisu spolu s ostatními žáky devátých tříd a na jaře… číst dále…

Sběr kaštanů a žaludů

Výkup kaštanů a žaludů proběhne letos opět v myslivně 19. 10. a 20. 10. Bližší informace jsou v přiloženém letáku.

Den Země

Den Země se koná 22. dubna. Je celosvětovou ekologickou akcí, která se snaží všem lidem ukázat cestu k přírodě a propagovat pozitivní přístup k životnímu prostředí. V naší škole jsme se připojili o něco později dvoudenním projektem 27. a 28. dubna.  V letošním roce se žáci prvního stupně zaměřili na téma stromy. Každá třída to pojala různě… číst dále…