EVVO koordinátor

Den Země

Den Země se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Kromě připomenutí odpovědného chování k přírodě jsme se na naší škole zaměřili na téma „Ze života hmyzu“. Učitelé v rámci svého vyučování zařazovali do svých hodin toto téma, které pak s žáky různě kreativně zpracovávali. Některé… číst dále…

Zeměpisná olympiáda

Během jarních prázdnin 17. 2. a v náhradním termínu 24. 2. se 6 žáků školy (tři žáci z 6. tříd, dva ze 7. tříd a jeden žák z 8.A) zúčastnilo okresního kola zeměpisné olympiády. Olympiáda obsahovala tradičně tři části – práci s mapou, praktickou část a test teoretických znalostí. Novinkou bylo její on-line provedení v… číst dále…

Projekt krokus

Protože většina z nás se nemá možnost v dnešních dnech pohybovat v areálu školy, aspoň formou několika obrázků vám chci ukázat probouzející se školní zahradu a připomenout Projekt Krokus. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku holocaustu mladým lidem a uctít památku židovských obětí. Projekt organizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro… číst dále…

Sběr kaštanů a žaludů

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci a různá omezení se podařil uskutečnit již tradiční projekt Sběr kaštanů a žaludů na podporu Mysliveckého sdružení ve Staré Bělé.  Žáci ve svém volném čase sbírali kaštany a žaludy, které byly ve dnech 14. a 15. 10. 2020 vykupovány letos netradičně na myslivecké chatě ve Staré Bělé. Myslivci tyto nasbírané… číst dále…

Školní zahrada-hřiště

Dnešní ráno 3.9. 2020 jsme si z žáky 6. C zpříjemnili prohlídkou školní zahrady, kde jsme se setkali s paní Slívovou, která nám zahradu navrhla. Povykládala nám o všem, co v ní najdeme a popsala údržbu zahrady. My jsme se pak společně s ní pustili do drobných prací – stříhání suchých rostlin, pletí apod. Za… číst dále…