EVVO koordinátor

Výkup kaštanů a žaludů

Výkup kaštanů a žaludů  proběhne i letos v myslivně  ve Staré Bělé ve středu 19.10. a čtvrtek 20.10 v čase od 16:00 do 18:00.  Sběrem pomůžete místnímu sdružení v přikrmování zvěře v zimním období. Cena výkupu je jen symbolická –  1 Kč za 1 kg kaštanů a 3Kč za  1 kg žaludů.  Adresa  myslivny: Na Pešatku 7  724 00 Ostrava-Stará Bělá       V případě dotazů se obraťte… číst dále…

Den Země

22. dubna se slaví Den Země a od roku 1990 se k oslavám přidala také Česká republika. Jeho oslavy pojali žáci a učitelé na naší škole různým způsobem. Na druhém stupni se tento den pouze připomenul a letos bude nahrazen projektem Dny Evropy, kdy si žáci jednotlivých tříd navzájem představí vylosované země Evropské unie.

Přírodovědný seminář

22. dubna 2022 jsem se měla možnost zúčastnit Přírodovědného semináře pro učitele v místním Planetáriu. Byla nám zde představena aktuální nabídka filmů pro žáky od 1. tříd po středoškoláky jako např. (Kouzelný glóbus, Lucie a tajemství padajících hvězd, Zrození planety Země, Fantom vesmíru a jiné.) Seznámili jsme se dále s dalšími možnostmi využití Planetária a hvězdárny k doplnění… číst dále…

Velká cena ZOO

24.3. se 4 týmy vybraných žáků 7. až 9. tříd zúčastnilo Velké ceny ZOO. Letošní ročník byl zaměřený na téma les. Družstvo sedmých tříd obsadilo 37 místo ze 140 týmů. Družstvo 9. tříd pak v druhé kategorii bylo 35., a osmáci 51. a 58. ze 110 týmů. I když žádný z týmů nepostoupil do dalšího… číst dále…

Zeměpisná olympiáda

Letos podruhé proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády online formou během dvou březnových termínů. Zúčastnilo se jej 8 žáků z naší školy. Do dalšího kola sice žádný nepostoupil, ale i tak prokázali své znalosti a umísili se většinou ve středu soutěžního pole. Nejlépe se dařilo Lukáši Zajoncovi ze 7.B, který se umístil na 7. místě z 45 soutěžících…. číst dále…

Setkání koordinátorů enviromentální výchovy

12. ročník Setkání koordinátorů environmentální výchovy proběhl letos 27.1. 2022 formou online konference. Významným bodem byla například prezentace pana profesora Jaroslava Petra, který se z biologického pohledu věnoval aktuálnímu tématu koronaviru. Jeho prezentace Pandemie a její původce, nám zase vnesla další pohled na toto téma. Pan doktor Dobroslav Matějka se zase pokusil vyzvednout a popularizovat… číst dále…

Projekt krokus

Letošní rok jsme se začali věnovat již dlouhodobému projektu Krokus s děvčaty z 9.B. V hodinách pracovní výchovy jsme vysadily cibulky žlutých krokusů, které jsme již několikátý rok po sobě obdrželi od Holocaust Education Trust Ireland (HETI), která spolupracuje s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Jejich květy nám na jaře mají připomenout… číst dále…

Výkup kaštanů a žaludů – poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem žákům školy, jejich rodičům, prarodičům, kteří se letos podíleli na pomoci v přikrmování zvěře v zimním období. Místnímu mysliveckému sdružení se i přes nepříliš bohatý rok na tyto lesní plody podařilo vykoupit 780 kg kaštanů a 30kg žaludů. Pochvala patří např. Alexandru Staňkovi z 2. A, Vaškovi Foltovi z 1.B Šarlotě… číst dále…

Výkup kaštanů a žaludů

Tradiční výkup kaštanů a žaludů proběhne v myslivně ve Staré Bělé za symbolickou cenu 1 Kč za 1 kg kaštanů a 3 Kč za 1 kg žaludů. Datum: středa 20.10. a čtvrtek 21.10 v čase od 16:00 do 18:00 Adresa: Na Pešatku 7 724 00 Ostrava-Stará Bělá

Dlouhodobý plán EVVO

Ve školním roce 2021/2022 stejně jako v předchozích létech i těch budoucích si vytváříme plán EVVO. Environmentální výchova jako průřezové téma ŠVP vede žáky k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje… číst dále…