EVVO koordinátor

Soutěž mladých zoologů

V letošním roce se soutěže v ZOO Ostrava na téma evropské šelmy zúčastnily čtyři týmy žáků 6. až 9. tříd. Kromě znalostního testu si pak žáci ještě prohlédli areál ZOO. Poměrně úspěšné byly týmy starších žáků II. kategorie, kteří se umístili v první čtvrtině soutěžního pole. Žáci I. kategorie zatím sbírali spíše zkušenosti. Nejlépe se… číst dále…

Výkup kaštanů a žaludů – poděkování

Chtěli bychom moc poděkovat všem žákům školy, jejich rodičům, prarodičům, kamarádům, kteří se letos podíleli na pomoci v přikrmování zvěře v zimním období. Místnímu mysliveckému sdružení se podařilo vykoupit přibližně 1032 kg kaštanů a 60 kg žaludů.

Projekt Krokus

V letošním roce se úkolu zasadit krabičku cibulek žlutých krokusů zhostila třída 9.C v rámci pracovní výchovy. Zkrášlili tak trávník v naší školní zahradě, ale hlavně si připomenuli těžké osudy židovského obyvatelstva v období druhé světové války. Tématu se budou věnovat dále i v hodinách dějepisu spolu s ostatními žáky devátých tříd a na jaře… číst dále…

Sběr kaštanů a žaludů

Výkup kaštanů a žaludů proběhne letos opět v myslivně 19. 10. a 20. 10. Bližší informace jsou v přiloženém letáku.

Den Země

Den Země se koná 22. dubna. Je celosvětovou ekologickou akcí, která se snaží všem lidem ukázat cestu k přírodě a propagovat pozitivní přístup k životnímu prostředí. V naší škole jsme se připojili o něco později dvoudenním projektem 27. a 28. dubna.  V letošním roce se žáci prvního stupně zaměřili na téma stromy. Každá třída to pojala různě… číst dále…

Zeměpisná olympiáda

Dne 22. 2. 2023 proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Z naší školy po absolvování školního kola se soutěže zúčastnili 3 žáci. Největší úspěch zaznamenal Daniel Procházka ze 7.B, který v konkurenci 29 soutěžících obsadil krásné 3. místo, a Vojtěch Pachula z 6.C se pak dělil o pěkné 12-13 místo. Oběma chlapcům gratulujeme a přejeme další úspěchy v následujících letech.

Tonda Obal na cestách

Naše škola od letošního školního roku umožňuje žákům třídit papírový, kovový a plastový odpad přímo ve své třídě. Pro lepší orientaci v této problematice jsme pro ně zařídili bezplatný ekologický program společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách. Jednalo se o interaktivní besedu spojenou s hrou na téma třídění a recyklace odpadu. Lektor žákům během besedy ozřejmil… číst dále…

Projekt Krokus

I v letošním roce navazujeme v tomto projektu. Za sebou máme zatím jeho počáteční část, kdy jsme s děvčaty 9.C vysadily nové krokusy do naší školní zahrady. Na jaře až rozkvetou nám připomenou oběti Holokaustu.

Sběr kaštanů a žaludů – poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem žákům školy, jejich rodičům, prarodičům, kteří se letos podíleli na pomoci v přikrmování zvěře v zimním období. Výkup proběhl již podruhé v myslivně ve Staré Bělé a místnímu sdružení se povedlo vykoupit přibližně 1260 kg kaštanů a 536 kg žaludů. Pochvala patří např. sourozencům Gelnerovým, Hajchelovým či Strakošovým, ale samozřejmě i… číst dále…

Výkup kaštanů a žaludů

Výkup kaštanů a žaludů  proběhne i letos v myslivně  ve Staré Bělé ve středu 19.10. a čtvrtek 20.10 v čase od 16:00 do 18:00.  Sběrem pomůžete místnímu sdružení v přikrmování zvěře v zimním období. Cena výkupu je jen symbolická –  1 Kč za 1 kg kaštanů a 3Kč za  1 kg žaludů.  Adresa  myslivny: Na Pešatku 7  724 00 Ostrava-Stará Bělá       V případě dotazů se obraťte… číst dále…