Organizace školního roku

 • zahájení školního roku: 1. 9. 2022
 • 1. pololetí: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023
 • 2. pololetí: 1. 2. – 30. 6. 2023 
 • podzimní prázdniny: 26. – 27. 10. 2022
 • vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
 • pololetní prázdniny: 3. 2. 2023
 • jarní prázdniny: 6. 3. – 12. 3. 2023
 • velikonoční prázdniny: 6. 4.-10. 4. 2023 
 • hlavní prázdniny: 1. 7. – 3. 9. 2023
 • zahájení školního roku 2023/2024: 4. 9. 2023

Ve školním roce 2022/2023 se uskuteční třídní schůzky a informační odpoledne v těchto termínech:

 • 1. 9. 2022 v 16:00 – třídní schůzky 1. tříd
 • 6. 9. 2022 v 16:30 – třídní schůzky 2. – 9. tříd
 • 29. 11. 2022 v 16:30 – třídní schůzky
 • 10. 1. 2023 od 16:30 – informační odpoledne – individuální konzultace, přehled prospěchu ke konci 1. pololetí
 • 11. 4. 2023 v 16:30 – třídní schůzky
 • 23. 5. 2023 od 16:30 – informační odpoledne – individuální konzultace, přehled prospěchu ke konci 2. pololetí.

Individuální pohovory – průběžně po písemné nebo telefonické domluvě.