Organizace školního roku

 • zahájení školního roku: 1. 9. 2021
 • 1. pololetí: 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022
 • 2. pololetí: 1. 2. – 30. 6. 2022 
 • podzimní prázdniny: 27. – 29. 10. 2021
 • vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
 • pololetní prázdniny: 4. 2. 2022
 • jarní prázdniny: 28. 2. – 6. 3. 2021
 • velikonoční prázdniny: 14. – 18. 4. 2022 
 • hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2022
 • zahájení školního roku 2022/2023: 1. 9. 2022

Ve školním roce 2021/2022 se uskuteční třídní schůzky a informační odpoledne v těchto termínech:

 • 1. 9. 2021 v 16:30 – třídní schůzky 1. tříd
 • 7. 9. 2021 v 16:30 – třídní schůzky 2. – 9. tříd
 • 23. 11. 2021 v 16:30 – třídní schůzky
 • 11. 1. 2022 od 16:30 – informační odpoledne – individuální konzultace, přehled prospěchu ke konci 1. pololetí
 • 12. 4. 2022 v 16:30 – třídní schůzky
 • 24. 5. 2022 od 16:30 – informační odpoledne – individuální konzultace, přehled prospěchu ke konci 2. pololetí.

Individuální pohovory – průběžně po písemné nebo telefonické domluvě.