Organizace školního roku

 • zahájení školního roku: 4. 9. 2023
 • 1. pololetí: 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024
 • 2. pololetí: 1. 2. – 28. 6. 2024 
 • podzimní prázdniny: 26. – 27. 10. 2023
 • vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
 • pololetní prázdniny: 2. 2. 2024
 • jarní prázdniny: 11. – 17. 3. 2024
 • velikonoční prázdniny: 28. – 29. 3. a 1. 4. 2024 
 • hlavní prázdniny: 29. 6. – 1. 9. 2024
 • zahájení školního roku 2024/2025: 2. 9. 2024

Ve školním roce 2023/2024 se uskuteční třídní schůzky a informační odpoledne v těchto termínech:

 • 7. 9. 2023 v 16:30 – třídní schůzky 1. tříd, noví třídní učitelé
 • 21. 11. 2023 v 16:30 – třídní schůzky
 • 9. 1. 2024 od 16:30 – informační odpoledne – individuální konzultace, přehled prospěchu ke konci 1. pololetí
 • 9. 4. 2024 v 16:30 – třídní schůzky
 • 21. 5. 2024 od 16:30 – informační odpoledne – individuální konzultace, přehled prospěchu ke konci 2. pololetí.

Individuální pohovory – průběžně po písemné nebo telefonické domluvě.