Příjímací řízení

Vážení rodiče, milí žáci,

v případě, že budete mít v průběhu přijímacího řízení jakékoliv otázky, neváhejte mě kontaktovat, a to přes aplikaci Bakaláři nebo e-mailem.

12. 4. a 15. 4. Vám přeji hodně štěstí a pevné nervy u testů jednotné přijímací zkoušky. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. 5. 2024. V případě neúspěchu budou moci od 20. 5. do 24. 5. 2024 zákonní zástupci podat další tři přihlášky, a to opět prostřednictvím sytému dipsy.

Mgr. Dita Ondrejčeková, kariérový poradce

ondrdi@zsjunacka.cz