Kariérový poradce

Přijímací řízení – shrnutí a odkazy

Testování na covid 19 – https://www.zsjunacka.cz/prijimaci-rizeni-testy-na-covid-19-mimoradne-opatreni/ Průběh a termíny – https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Pruvodce/Pruvodce_konani_JPZ_2021.pdf Zápisový lístek – https://www.zsjunacka.cz/zapisovy-listek/ Odvolání – https://www.zsjunacka.cz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti-ke-studiu-na-ss/ Nikam jsem se nedostal – volná místa na školách a další kola přijímacího řízení – Co dělat, když se nikam nedostanu? – ZŠ Junácká (zsjunacka.cz)

Přijímací řízení – testy na covid-19 – Mimořádné opatření

Přijímací zkoušky se může zúčastnit jen žák, který a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, ab) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7… číst dále…

Informační dopis ze SŠ

Informační dopis k přijímací zkoušce obdrží zákonný zástupce uchazeče doporučeně nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. Dopis obvykle obsahuje: Registrační číslo, pod kterým se žák účastní přijímacího řízení. Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů bude s přiděleným registračním číslem. Datum, obvykle i čas, a místo zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Informace k nakládání se zápisovým lístkem. Pokud koná přijímací zkoušku… číst dále…

Změna termínů přijímacích zkoušek

Termín jednotných přijímacích zkoušek na střední školy se posouvá na začátek května. Oznámil to ministr školství Robert Plaga. Zkoušky na čtyřleté obory se odehrají 3. a 4. května, zkoušky na víceletá gymnázia 5. a 6. května.

Uchazeči budou mít u jednotné příjímací zkoušky více času na didaktické testy

Časové navýšení bude totožné jako v minulém školním roce. Na test z českého jazyka a literatury budou mít uchazeči 10 minut navíc, test z matematiky bude prodloužen o 15 minut. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek k opatření obecné povahy ze dne 5. ledna 2021, kterým se dodatečně upravuje časový limit pro konání didaktických… číst dále…

Pozor! Blíží se nejzazší termín pro odevzdání přihlášek na SŠ.

Do 1.3.2021 musí být přihlášky podané na SŠ, a to buď osobně (provedou kontrolu přihlášek), nebo doporučeným dopisem.

Volná místa na uměleckých SŠ

Na níže uvedeném odkazu najdete školy, které ještě nenaplnily kapacitu a vypisují další kola přijímacího řízení. Přehled volných míst ve středních školách | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)

Přijímací zkouška nanečisto zdarma

Instrukce pro rodiče, jak na přijímací zkoušku nanečisto a zdarma svého deváťáka/čku přihlásit: 1) Klikněte na odkaz https://zona.to-das.cz/prijimacky-od-ucitele-zdarma  2) Vyplňte svůj e-mail (na rodiče/zákonného zástupce) a kontaktní údaje. 3) Do kolonky promokód prosím zadejte e-mail svého třídního učitele (ze kterého Vám učitel tento e-mail poslal). ondrdi@zsjunacka.cz. 4) Dokončete rezervaci svého přijímačkového dne nanečisto. 5) Máte zpřístupněný 1 přijímačkový den nanečisto… číst dále…