Kariérový poradce

Kariérový poradce

Kariérový poradce – Mgr. Dita Ondrejčeková E-mail: ondrdi@zsjunacka.czKonzultace po domluvě dle individuální potřeby Motto:  Každý jsme expertem na vlastní kariéru Cílem kariérového poradenství je celoživotní rozvoj kompetencí pro přebírání zodpovědnosti za kariéru a vlastní život. Společně budeme hledat odpověď na otázky: Jaké jsou mé silné stránky? Jaké mám možnosti? Co je mým cílem? Čím chci být a jak… číst dále…

Atlas školství pro druhé kolo

Portál www.atlasskolstvi.cz v letošním roce opět umožní vyhledat školy, které vyhlásí druhá kola přijímacího řízení. Informace budou zveřejňovány postupně v následujících dnech. Ve vyhledávacím filtru lze zadat volbu „zobrazovat pouze školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení“. Dále je možné filtrovat regionálně, tedy získat přehled, které školy v konkrétním městě/okresu/kraji umožňují podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení.

Přijímací řízení, co teď a co potom?

Zápisový lístek Termín pro podání zápisového lístku  Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí – nedostanete dopis. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný,… číst dále…

Kurzy k přijímacím zkouškám zdarma

Příprava na PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2022 | Edufix.cz

Přijímací test z českého jazyka nanečisto – zdarma

Chtěl/a by sis vyzkoušet přijímací test z českého jazyka a literatury na střední školy v on-line prostředí zdarma?Přihlas se prostřednictvím této přihlášky prodloužen do 27.2.2022. Budeš mít možnost si vyzkoušet 3 didaktické testy vytvořené podle modelu přijímacích testů společnosti CERMAT na čtyřleté obory středních škol. Proč se zúčastnit?✔️3 možnosti vyzkoušet si didaktický test z češtiny… číst dále…

300 testových otázek k přijímacím zkouškám zdarma

Na našich stránkách jsme připravili 300 testových otázek v 15 testech k procvičení učiva. Vše je zdarma: https://www.icestina.cz/cvicne-testy-k-prijimacim-zkouskam/

Prezentace k přijímacímu řízení

https://zsjunacka-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ondrdi_zsjunacka_cz/ETf6f4kbuWNOtFUwUiR_U9gBxufBRACQUCECbJ8oauEV9g Nahrávka online schůzky https://zsjunacka-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ondrdi_zsjunacka_cz/ESL-V7oPeVNBkEp1w8-d0rEBAEWEAS-6elraKthAT5_dKA

Den otevřených dveří na

VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE. Dny otevřených dveří se uskuteční: pátek 21.1.2022     9.00 – 18.00 hod. sobota 22.1.2022   9.00 – 14.00 hod. středa 9.2.2022      14.00 – 18.00 hod.