Aktuality

VÝROBA AUTÍČEK POKRAČUJE

V návaznosti na tři setkání s dětmi z MŠ Ostrava-Dubina jsme pozvali děti ze starobělských mateřských školek. MŠ Blanická se zúčastnila setkání 26. května a MŠ Mitrovická 9. června. Děti se seznámily s prostředím školní dílny, byly seznámeny s nářadím. S cílem upevnění manuální zručnosti a kreativity byly pro ně připraveny dřevěné stavebnice jednoduchého autíčka, které pod metodickým vedením a za… číst dále…

Přehled kroužků 2023/2024

Sběr kaštanů a žaludů

Výkup kaštanů a žaludů proběhne letos opět v myslivně 19. 10. a 20. 10. Bližší informace jsou v přiloženém letáku.

Adaptační pobyt šestých tříd

Na začátku září se žáci šestých tříd zúčastnili dvoudenního adaptačního pobytu. Byli ubytováni v hotelu Konferenční centrum Malenovice. Do Beskyd doprovázeli své žáky třídní učitelky, výchovný poradce, metodička prevence a asistent pedagoga. Dvoudenní program pro děti připravili lektoři společnosti Pavučina. Žáci si vyzkoušeli spoustu zajímavých her a činností, které rozvíjely spolupráci, komunikaci, vzájemné poznávání a… číst dále…

Přihlaste se do Logické olympiády

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Soutěž je zdarma a… číst dále…

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Rada městského obvodu Stará Bělá dne 28. 8. 2023 usnesením č. 0259/RMOb-SB/2226/15 vyslovila souhlas s vyhlášením volného dne 29. 9. 2023 v příspěvkové organizaci Základní škola Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700, Ostrava, IČ: 61989169 v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)… číst dále…

Prezentace kroužků

V úterý 12. 9. 2023 od 15:00 do 16:00 hodin proběhne prezentace kroužků ve vestibulu pav. B Srdečně zveme zákonné zástupce k zápisu dětí do kroužků. vedení školy

Sdružení rodičů

Vážení rodiče, jménem Sdružení rodičů Ostrava – Stará Bělá bych Vám i Vašim dětem ráda popřála klidný a bezproblémový školní rok 2023/2024 Sdružení rodičů funguje při Základní škole Ostrava-Stará Bělá již řadu let a jeho členové se snaží podporovat školu a aktivity žáků jak finančně, tak svojí osobní účastí a pomocí. V současné době má naše… číst dále…

Vítání 1. tříd

V pondělí 4. 9. 2023 jsme slavnostně vítali 56 žáků 1. tříd. Letos máme tři první třídy. Děti, rodiče a další hosty slavnostně uvítali ředitelka školy spolu s vzácnými hosty paní náměstkyní primátora města Ostravy pro odbor kultury a školství paní Mgr. Andreou Hoffmannovou, Ph.D., panem starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem, panem farářem Mons. Bohuslavem Novákem… číst dále…

1. ročník – vítání prvňáčků

Slavností vítání prvňáčků proběhne v pondělí 4. 9. 2023 v 9:00 hodin ve vestibulu pav. B. Prosím vstupujte vchodem pavilonu B od času 8:45 hodin. Nejprve proběhne vítání prvňáků ve vestibulu pavilonu B a pak práce s paní učitelkou ve třídě. Předpokládaný konec výuky kolem času 10:30 hodin. Těšíme se na všechny žákyně a žáky,… číst dále…

Začátek školního roku – 4. 9. 2023

Provoz ŠD – 6:00 – 17:00 hodin. Nástup žáků do školy 7:40 hod. až 7:55 hod. oběma vchody. Výuka ve 2. – 8. třídách 8:00 hod. – 8:45 hod., výuka v 9. třídách 8:00 – ukončení vítání prvňáků. Výdej obědů od 11:45 do 14:00 hodin. Další podrobnosti na webu jednotlivých tříd. Těší se na Vás… číst dále…