Aktuality

VÝROBA AUTÍČEK POKRAČUJE

V návaznosti na tři setkání s dětmi z MŠ Ostrava-Dubina jsme pozvali děti ze starobělských mateřských školek. MŠ Blanická se zúčastnila setkání 26. května a MŠ Mitrovická 9. června. Děti se seznámily s prostředím školní dílny, byly seznámeny s nářadím. S cílem upevnění manuální zručnosti a kreativity byly pro ně připraveny dřevěné stavebnice jednoduchého autíčka, které pod metodickým vedením a za… číst dále…

Planeta Země 3000

Dne 23. 5. se žáci celé školy zúčastnili programu Planeta Země 3000 – představení Kambodža, putování za horou. Cestovatel Adam Lelek nás tentokrát provedl zajímavou zemí Jihovýchodní Asie. Dozvěděli jsme se např. o historii této země, přírodních zajímavostech, chovu slonů, pěstování pepře, životě zdejších lidí i o jejich stravování, prošli se chrámem Angkor vat apod.

Dny Evropy

Dny Evropy je název projektu, který si klade za cíl zobrazit a zdůraznit rozmanitost života v jednotlivých zemích Evropské unie. Po dvou letech jsme měli opět možnost poznat nejen historii, zvyky a tradice, ale i zajímavá místa Finska, Dánska, Německa, Rakouska, Francie, Nizozemí, Lotyška, Chorvatska, Maďarska, Kypru. Žáci měli za úkol vyzdobit své třídy tak, aby… číst dále…

Pozvání na letní setkání předškoláků

Milé děti, těšíme se na naše letní shledání, které proběhne v úterý 4. června od 16.30 hodin v naší základní škole. Společně si zasportujeme a zasoutěžíme. Rozloučíme se v 17.15 hodin. Vezměte si s sebou sportovní oblečení a pití. Očekávají vás paní učitelky prvního stupně.

Úplata za vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2024/2025

V návaznosti na novelu § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2024 nově stanovuje výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách zřizovatel. Rada městského obvodu Stará Bělá usnesením č. 0411/RMOb-SB/2226/24 ze dne 11. 3. 2024… číst dále…

Český den boje proti rakovině ve Staré Bělé

15. května ve Staré Bělé vykvetly žluté kvítky měsíčku lékařského jako symbol „Českého boje proti rakovině“. Spousta žáků, pedagogů, asistentů si zakoupila kytičku přímo v základní škole společně s letáčkem obsahující informace o prevenci rakoviny prsu, screeningovém programu. Zbylé kytičky nabízeli zástupci Školního parlamentu v prodejně Hrušce, v budově Unilabs (AeskuLab) a na ÚMOb Stará Bělá. Liga… číst dále…

Den prevence

Dne 14. května proběhl v naší škole Den prevence. Ve spolupráci s organizací Pavučina, s organizací Maják a Centrem pro rodinu a sociální péči připravila metodička prevence pro třídní kolektivy a třídní učitele témata, která se věnují prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Pro žáky šestých tříd měl lektor Ivo Neuvirt nachystané téma „Síla slova“. V programu přemýšleli… číst dále…

Úspěch žáků v soutěži Ekoenergie 24

Dne 14. května 2024 na Střední škole teleinformatiky v Ostravě-Porubě  proběhlo finále soutěže žáků základních škol v projektu EKOENERGIE 24 – Chytrý region. Tématem byly: Úspory energií jsou cool, Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost, Užitečné odpady a jejich následné využití, Chytrý region – zelená budoucnost Moravskoslezského kraje. S obsahem těchto témat byli účastníci seznámeni dříve na… číst dále…

Český den boje proti rakovině

ŽLUTÉ KYTIČKY vykvetou už ve středu 15. května!Tisíce dobrovolníků oblečou žlutá trička a vyrazí do ulic nabízet kytičky s letošní růžovou stužkou. Ke každé kytičce dárce obdrží i letáček s informacemi letošního tematického zaměření: prevence rakoviny prsu, screeningové programy. Letos se opět zapojila i naše základní škola. Takže v žlutých tričkách potkáte zástupce školního parlamentu o… číst dále…

Zayferus

Dnešní slunečné dopoledne nám zpestřil program společnosti Zayferus, která působí v lednickém parku a zabývá se ochranou a popularizací dravých ptáků. Během asi devadesáti minutového programu měli žáci možnost zblízka poznat naše, i vzácné dravce z ciziny. Sokolníci společnosti Zayferus nám představili například několik druhů orlů – orla mořského (největší orel v Evropě), orla bělohlavého, karanče… číst dále…

Den matek – vystoupení školního pěveckého sboru

V pondělí 6.5. vystoupily děti školního pěveckého sboru se svou zpívanou pohádkou Šípková Růženka hned dvakrát. Dopoledne potěšili své spolužáky z 1. stupně ZŠ, odpolední koncert patřil maminkám a babičkám. Děkujeme rodičům za pomoc s přípravou kostýmů a dětem za krásné vystoupení.