Aktuality

Závěr školního roku

Vážení rodiče, milí žáci a všichni spolupracovníci jsme na konci složitého školního roku a proto bych chtěla všem moc poděkovat za spolupráci a zvládnutí nelehkého roku. Přeji Vám hezkou dovolenou a prázdniny, užijte si sluníčka a pohodových dní. Pokud si někdo nepřevzal vysvědčení na konci školního roku, máte možnost si vysvědčení vyzvednout v kanceláři školy… číst dále…

Olympijský víceboj

2. – 4. září 2021 pojedeme na republikové finále . V rámci hodin tělesné výchovy trénujeme a plníme disciplíny Olympijského diplomu a Olympijského odznaku všestrannosti.  Splněním disciplín Olympijského diplomu získávají žáci zdarma analýzu pohybových předpokladů  s doporučením vhodných sportů a typy na sportovní kluby v okolí. Pokud děti dostaly Olympijský diplom na konci školního roku a chybí… číst dále…

Rozloučení s devátými třídami

Slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd proběhlo za krásného počasí na školní zahradě. Po úvodním projevu paní ředitelky zhodnotili svou školní docházku i sami deváťáci. Vzpomínali na své první dny ve škole, výlety, lyžák a distanční výuku, která jim zkomplikovala přípravu na přijímací zkoušky. Následovalo ocenění žáků s nejlepším prospěchem a pak už se jen… číst dále…

Pomůcky pro budoucí 6. třídy

6.A – třídní učitelka: Mgr. Dita Ondrejčeková Český jazyk  – 4x 544, v září se bude hromadně objednávat pracovní sešit Matematika – 1x 460, 1x  4210,  1x 520, běžné rýsovací potřeby Angličtina – 2x 564, v září se bude hromadně objednávat pracovní sešit Fyzika – 1x 545 Přírodopis – 1x 564 Dějepis – 1x 544 Občanská výchova… číst dále…

Mladý konstruktér

V pondělí 21. června proběhla soutěž žáků 6. – 8. ročníků Mladý konstruktér. Žákovská tříčlenná družstva zástupců tříd pracovala se stavebnicemi Lego Technik, ze kterých měla bez návodu navrhnout a sestavit vlastní funkční stroj. Součásti této soutěže byla i prezentace vytvořeného stroje před porotou. V soutěži zvítězilo družstvo třídy 7. B.

Závěr školního roku

V úterý 29. 6. se v 9.30 hodin uskuteční rozloučení s 9. třídami na školní zahradě, následně dostanou žákyně a žáci vysvědčení ve třídách. Ve středu 30. 6. pro 1. až 8. třídy předávání vysvědčení ve třídách od 8.00 – 9.30 hodin, slavnostní ukončení školního roku. Výdej obědů ve ŠJ od 10.45 do 13.00 hodin…. číst dále…

Objev roku 2021

5. ročník soutěže Objev roku je za námi. Do soutěže bylo přihlášeno 17 projektů. Všechny zúčastněné je třeba pochválit za jejich výkon před porotou. Porota to ani letos neměla snadné a proto k prvním třem místům udělila hned 8 zvláštních cen za nápad, prezentaci nebo model. 1. místo Zvětšovací aqua brýle a teleskopický šnorchl Barbora… číst dále…

Navrácení zapůjčených notebooků pro distanční výuku

Navrácení notebooků proběhne 16. a 17. června 2021 v učebně fyziky naší školy od 15.00 do 17.00 hodin. Prosím přineste svůj vypůjčený notebook, popř. modem pro datové připojení a zároveň smlouvu o vypůjčce, která bude po vrácení uzavřena. Děkujeme vedení školy

Letní setkání s předškoláky

Včerejší krásný slunečný den jsme strávili společně na školním hřišti ve víru soutěží a her. Rodiče předškoláků ve stejnou dobu získávali od třídních učitelek budoucích prvňáčků všechny potřebné informace, týkající se začátku nového školního roku. Společný čas s dětmi jsme ukončili sladce – medailí z čokoládového kolečka. Děkujeme a těšíme se na vás všechny po… číst dále…

Třídní schůzky budoucích 6. tříd

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na třídní schůzky budoucích 6. tříd v úterý 8. 6. 2021 v 16.30 hodin. Vstupujte prosím vchodem u vrátnice, vstup pouze v respirátoru. Na vstupních dveřích budou umístěny seznamy žáků v jednotlivých třídách. Účast rodičů nutná, z důvodu podepsání rozhodnutí o přestupu na novou školu. Děkujeme a těšíme se na… číst dále…