Aktuality

Výuka 2. stupeň od 10. 5.

Vážení rodiče, žáci. Od pondělka 10. 5. 2021 (lichý 19. týden) začínají prezenční výuku třídy: 6.B, 6.C, 7.B, 8.B a 9.B. Do školy přicházejí každý den pouze zdraví žáci, bez příznaků onemocnění. Příchod do školy 20 minut před nultou hodinou, ostatní žáci před první hodinou v čase 7.20 – 7.45 hodin vchodem u vrátnice. Po… číst dále…

Podpora techniky a talentu ve Staré Bělé

Již pátým rokem pracujeme za finanční podpory města Ostrava s nadanými žáky a rozvíjíme technickou gramotnost.

Den matek

Milé maminky, přejeme Vám všechno nejlepší ke Dni matek, hodně zdraví, lásky a spokojenosti. Zároveň Vám chceme poděkovat za Vaši péči a starostlivost zvláště v této nelehké době. Mgr. Jana Poledníková

Nové informace

Vážení rodiče, žáci a žákyně Nástup žáků 2. stupně připravujeme od pondělka 10. 5. 2021 rotačním způsobem, podrobné informace, přehled tříd, testování, příchod do školy, rozvrh a další podrobnosti uvedeme na webu ve středu 5. 5. 2021. vedení školy

Den Země

Den Země se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Kromě připomenutí odpovědného chování k přírodě jsme se na naší škole zaměřili na téma „Ze života hmyzu“. Učitelé v rámci svého vyučování zařazovali do svých hodin toto téma, které pak s žáky různě kreativně zpracovávali. Některé… číst dále…

Informace

Děkujeme našim rodičům a dětem za vstřícnou spolupráci při dnešním bezproblémovém testování dalších tříd. Velké poděkování patří MUDr. Lukáši Klečkovi za odborné vedení a realizaci testování. Moc děkujeme Mgr. Jana Poledníková

Přijímací zkoušky na střední školy

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je: – negativní test (budeme provádět ve škole, na stránkách tříd máte termíny a čas jednotlivých tříd, vydáme vždy 2 potvrzení, pro každou školu) – žádné příznaky onemocnění COVID-19 – chirurgická rouška nebo respirátor (žáci obdrží ve škole po testování 2 ks) Doporučujeme osobní dezinfekci rukou, psací… číst dále…

Školní jídelna – opatření od 12. 4. 2021

Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS, vláda nebo MZd jinak: V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin Hygiena a úklid Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy. Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů Personál… číst dále…

Informace

Děkujeme všem rodičům a dětem za vstřícnou spolupráci při dnešním bezproblémovém testování. Velmi děkujeme MUDr. Janě Petrové za konzultaci a odborné vedení při testování. Moc si toho vážíme. Mgr. Jana Poledníková