Aktuality

Organizace od 30. 11.

Prezenční výuka 1. – 5. tříd a 9. tříd Rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech) 6. B; 6. C; 7. B; 8. B – prezenční výuka lichý týden (30. 11. – 4. 12.; 14. 12. – 18. 12.) 6. A; 7. A; 7. C; 8. A; 8. C – prezenční výuka sudý týden… číst dále…

Ozdravný pobyt

Ozdravný pobyt pro žáky 3. tříd definitivně zrušen v tomto kalendářním roce, neumožňují nám to opatření PES pro oblast školství. Peníze budou vráceny zákonným zástupcům na účty. Na plánovaný ozdravný pobyt v dubnu 2021 pojedou žáci 2. a 3. tříd, pokud to bude možné. vedení školy

Poděkování

Vážení rodiče, všichni žáci školy, velmi Vám děkujeme za spolupráci při distanční výuce, vážíme si Vaší spolupráce a těšíme se na společný pobyt ve škole. tým zaměstnanců Základní školy Ostrava-Stará Bělá

Novinky v provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

1. stupeň základní školy – nastupují žáci 3. – 5. ročníků k prezenční výuce dle rozvrhu 2. stupeň základní školy – nastupují žáci 9. tříd a třídy 6. C (pavilon A) k prezenční výuce dle upraveného rozvrhu, se kterým vás seznámí třídní učitel (od 25. 11. na stránkách konkrétní třídy) – třídy se po týdnech… číst dále…

Projekt

Rekonstrukce školních dílen – odborná učebna pro výuku učení oblasti člověk a svět práce Základní školy Ostrava-Stará Bělá je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003787. Projekt spočívá v renovaci učebny, stavebních úpravách, výměně oken, podlahy, ve vybavení novým nábytkem a nářadím pro kvalitnější výuku pracovní výchovy a lepší připravenost žáků na budoucí studium a volbu… číst dále…

Projekt „Moderní stavby“

V pátek 20. listopadu se uskuteční již delší dobu plánovaný projekt „Moderní stavby“, určený pro žáky II. stupně. V tento den jsou zrušeny všechny hodiny video výuky. Žáci se spojí se svým třídním učitelem prostřednictvím videohovoru, kde si domluví rozdělení úkolů v rámci projektu. Na tomto úkolu pak budou dopoledne pracovat v menších skupinách, které… číst dále…

Nové aktuality, částečný návrat

Ve středu 18. 11. 2020 nastupují zpět do školy žáci 1. a 2. tříd. Všichni budou mít povinně roušky po celou dobu výuky a pobytu ve škole, zajištěno časté větrání tříd. Prosíme rodiče, aby měli žáci dvě roušky, jednu na ústech při vstupu do školy a po celou dobu výuky, druhou v sáčku v aktovce. Příchod… číst dále…

Průběh distanční výuky

Distanční výuka probíhá v pořádku, moc děkujeme žákům a rodičům za spolupráci. Upřesňujeme, že distanční výuka probíhá synchronně – on-line rozvrh a zároveň asynchronně – forma zadávání úkolů, projektů, zadání, plnění jednotlivých výukových materiálů i pro výukové předměty, které nejsou v upraveném rozvrhu on-line. Probíhá klasifikace zadaných a vypracovaných úkolů, která bude nedílnou součástí celkové… číst dále…

Ozdravný pobyt

Ozdravný pobyt 3. tříd od 7. 11. – 20. 11. byl z důvodu nouzového stavu zrušen. Máme naplánovaný náhradní termíny, ale čekáme až budeme mít další aktuální informace o návratu dětí do škol. Budete neprodleně informováni. vedení školy

Výdej notebooků

Ve dnech 4. – 6. 11. probíhá vydávání notebooků k zapůjčení zákonným zástupcům žáka. Fond notebooků k zapůjčení je již vyčerpán. vedení školy