8.B

Třídní učitel
Mgr. Ladislava Zezulková
E-mail:
zezula@zsjunacka.cz

  • Aktuálně
  • Rozvrh hodin
  • Domácí úkoly
  • Dokumenty
  • Týdenní plány

Aktuálně

Aktuality

Preventivní programy

Během měsíce dubna a května na celém druhém stupni proběhlo několik výukových bloků, zaměřených na prevenci patologických jevů v životě mladých lidí. První dva bloky uskutečnil pan Ivo Neuvirt, který působí v centru Pavučina v Ostravě (www.pavucina.net). Ústředním tématem, které se v tomto programu probíralo, byly hodnoty v lidském životě. Další dva výukové bloky se… číst dále…

Výtvarná soutěž

V měsíci březnu se úspěšně zúčastnila výtvarné soutěže Terezie Neubertová z 8. B. Výtvarnou soutěž pořádal Klub Českého staváka ke 100letému výročí založení. Téma soutěže byl Český stavák ve výstavním postoji a účast v soutěži byla opravdu vysoká. Slavnostní předání cen účastníkům proběhne na zámku Linhartovy u Krnova 4. 5. 2024 v sobotu v 9 hodin. Součástí předání… číst dále…

Exkurze Česká spořitelna

Se zájemci z řad žáků osmých tříd jsme navštívili Call Centrum České spořitelny. Po vřelém přivítání nás zaměstnanci tohoto pracoviště seznámili s činností úseku zákaznických služeb, pracovními pozicemi a náplní práce zaměstnanců na jednotlivých pozicích a samozřejmě mzdovým ohodnocením a benefity, které zaměstnavatel nabízí. Měli jsme možnost navštívit pracoviště vymáhání pohledávek a zákaznických služeb. V… číst dále…

Exkurze Úřad městského obvodu Ostrava Jih

V rámci kariérového poradenství se 20 žáků osmých tříd mělo možnost seznámit s organizační strukturou a jednotlivými pracovišti Úřadu městského obvodu Ostrava Jih. Získali informace o činnosti odboru financí, správy majetku, investic a matriky. V obřadní síni si někteří vyzkoušeli mluvení před publikem. S místostarostou pro školství a tělovýchovou Mgr. Radimem Ivanem pak žáci diskutovali… číst dále…

Recitační soutěž

V pátek 8. března reprezentovaly naši školu tři žákyně druhého stupně v oblastním kole recitační soutěže. Konala se již tradičně ve středisku volného času v Ostravě-Zábřehu. Tereza Tichá a Hedvika Olšovská recitovaly v mladší kategorii pro 6. a 7. třídy a Terezie Neubertová v kategorii starší. Děvčatům se recitace velmi podařila, a ačkoliv holky nakonec… číst dále…

Úspěchy v českém jazyce

          V posledních dnech proběhlo na naší škole několik soutěží v českém jazyce. Nejprve to byla jazyková olympiáda, které se ve školním kole zúčastnilo čtrnáct žáků a žákyň osmých a devátých ročníků. Nejlepší z nich postoupili do okresního kola Olympiády v českém jazyce. I tady tito žáci slavili velké úspěchy.           Z celkového počtu devadesáti čtyř zúčastněných se Lukáš Zajonc… číst dále…

Kdo zná a umí, ten si píská

Kdo zná a umí, ten si píská je název interaktivní soutěže pro žáky osmých tříd. Ostravské střední školy připravily čtrnáct stanovišť, na kterých si mohli žáci vyzkoušet nejrůznější dovednosti. Asi největším překvapením letošního ročníku bylo dojení krávy, dále žáci smažili palačinky, sestavovali elektrické obvody, vázali kytičku, vyzkoušeli si opravu brýlí, pletení houstiček apod. Pro žáky… číst dále…

Barevný týden

V pondělí 12. února zahájíme na naší škole opět „Barevný týden“. Oblečme se celá škola – žáci i učitelé do maskáčové barvy. Po celý týden v průběhu první vyučovací hodiny bude procházet třídy prvního a druhého stupně tříčlenná komise složená z řad členů školního parlamentu. Hodnotit se bude: • zřetelný oděv dané barvy v počtu… číst dále…

Vánoční jarmark

V podvečerních hodinách 5. prosince jsme měli možnost prodat rodičům a dalším hostům školy naše perníčky. Naše počáteční obavy, jestli přijde dostatek lidí, se velmi brzy rozplynuly, a kluci byli nadšení z rychlého rozprodání všech 52 balíčků perníčků i větších perníků, které jsme prodávali „k zakousnutí“. Už teď víme, že příští rok pečeme zase.

Zdobíme vánoční perníčky

Napečené perníčky bylo ještě třeba nazdobit, a tak jsme využily (doopravdy jen my čtyři děvčata!) toho, že škola byla kvůli výrobě adventních věnců otevřená i v sobotu, a sešly jsme se v kuchyňce nazdobit asi 500 perníků. A dílo se povedlo. Terka Knopová, Terka Neubertová a Klárka Urbánková jsou šikovné výtvarnice a zdobení mají v… číst dále…

Vánoční dílny

V pátek 1. prosince se cvičná kuchyně základní školy rozvoněla medovými perníčky, které napekli žáci a žákyně 8. B. Dílo se nám podařilo velmi rychle! Aby taky ne, vždyť perníky z dvou kilo mouky peklo najednou 14 lidí. A tak nám po práci zbylo ještě trošku času a mohli jsme navštívit sokolskou i zahradkářskou vánoční… číst dále…

Sportovní den

Ve středu 25. října strávili žáci dopoledne ve škole ve sportovním duchu. Hned po příchodu do školy šli bojovat s dalšími osmými třídami v turnaji ve volejbale/přehazované (vzhledem k věku a zkušenostem zvolil tělocvikář Honza Sobek hybridní formu hry). Jen těsně uniklo 8. B první místo a nakonec vybojovali krásné druhé místo. Po návratu do… číst dále…

Poznáváme přírodu v našem okolí

Ve středu 27. září jsme se společně s 8. A pořádně prošli! Ze zastávky U Matěje jsme zamířili do Polanky a překrásnou stezkou v chráněné krajinné oblasti Polanské lužní lesy jsme došli až do Jistebníku. Po cestě si žáci dokumentovali přírodu zblízka i zdálky a jak se jim to povedlo, se můžete přesvědčit na přiložených… číst dále…

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Rada městského obvodu Stará Bělá dne 28. 8. 2023 usnesením č. 0259/RMOb-SB/2226/15 vyslovila souhlas s vyhlášením volného dne 29. 9. 2023 v příspěvkové organizaci Základní škola Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700, Ostrava, IČ: 61989169 v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)… číst dále…

Předmět speciálně pedagogické péče

Od 18. 9. 2023 bude zahájena výuka Předmětu speciálně pedagogické péče. Rozvrh předmětu bude předáván určeným žákům a individuálně konzultován s rodiči. Mgr. Kateřina Coufalová

Informace k zahájení šk. roku 2023/2024

Vážení rodiče, od školního roku 2023/2024 je na druhém stupni zrušena papírová žákovská knížka, komunikovat budeme pouze prostřednictvím systému Bakaláři. Věřím, že omlouvání žáků i veškerá další komunikace budou fungovat stejně bezvadně jako doposavad. Pokud byste již neměli funkční rodičovské heslo, kontaktujte mě, prosím. Organizace prvního týdne: 4. 9. 2023           8.00 – 8.45  nepřezouváme… číst dále…

Planeta Země 3000 – Senegal

Jednu z posledních akcí školního roku na naší škole představuje tradiční návštěva cestopisně-přírodopisného filmu v kině Luna v Zábřehu. Každý rok se na něj moc těšíme. Známý cestovatel a fotograf Adam Lelek nás se svým štábem seznamuje s končinami světa, do kterých se normální smrtelník jen tak nepodívá. Tentokrát jsme zavítali do západoafrického Senegalu a… číst dále…

Výšlap na Šerák

V pátek 9. června jsme podnikli druhý turistický výlet, tentokrát na horu Šerák v Jeseníkách. Po dlouhém cestování vlakem i autobusem přes Krnov, Glucholazy a Jeseník jsme vystoupili na Ramzové a vydali se po červené značce vzhůru. Cesta ubíhala rychle a počasí bylo klidné, a tak jsme už v půl dvanácté obědvali v chatě Jiřího… číst dále…

Etický kompas

Ve dvou pracovních blocích po dvě středy (10. 5. a 24. 5.) proběhla v 7. B tradiční preventivně-vzdělávací dvouhodina s panem Ivem Neuvirtem nazvaná Etický kompas. Žáci diskutovali o potřebách mládeže v období dospívání a probírali také úskalí návykových látek. To vše s energií vlastní panu Neuvirtovi, který je vždy zárukou neotřelé a energické komunikace,… číst dále…

Malujeme literární postavu

V pondělí 15. května si žáci 7. B vyzkoušeli v hodině literatury namalovat oblíbenou literární postavu. Zavzpomínali jsme u toho na oblíbené hrdiny knížek z dětských let a diskutovali o současných knihách a jejich hlavních postavách. Obrázky se moc povedly. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

Všechny aktuality

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Prozatím nebyl zadán žádný úkol

* Datum zadání | Termín vyhotovení | Předmět | Zadání

Dokumenty

Dokumenty

Prozatím nebyl vložen žádný dokument.

Týdenní plány

Týdenní plány

V databázi není vložen žádný týdenní plán.