8.B

Třídní učitel
Mgr. Jana Persichová
E-mail:
persja@zsjunacka.cz
Tel. kontakt
kancelář: 725 111 245

  • Aktuálně
  • Rozvrh hodin
  • Domácí úkoly
  • Dokumenty
  • Týdenní plány

Aktuálně

Aktuality

Exkurze na Lysou horu

Z nádraží Ostrava-Střed jsme se 19.5. 2022 vydali vlakem směrem na Ostravici – 412 m n. m. Odtud nás čekala 8 km dlouhá „procházka“ po červené značce na Lysou horu – 1323 m n. m s převýšením 909 m. Provázelo nás krásné počasí, takže jsme byli na vrcholu odměněni za naši námahu a bolavé nohy… číst dále…

Pozor, změna!

Avizovaná přednáška „Vychovávejte své děti tak, aby vám nelezly na nervy“ rodinného terapeuta Jiřího Haldy proběhne v pátek 10.6. již od 15:30 hodin. Děkujeme za pochopení.

Dotazník Státního zdravotního ústavu

Dobrý den, v nejbližší době proběhne vyplnění dotazníku žáky 7. – 9. tříd zaměřený na užívání tabáku, na znalosti škodlivosti tabáku a postoje k tabáku. Žáci příslušných tříd obdrží od svých třídních učitelů informace pro rodiče, jejichž součástí je souhlas rodičů s vyplněním těchto dotazníků. Prosíme o vyplnění a vrácení zpět v co nejkratší době… číst dále…

Školní projekt

Poslední dubnové dny byly věnovány projektu , ve kterém žáci druhého stupně sbírali informace o vylosované zemi EU. Naše třída zjišťovala podrobnosti o Maltě – nejmenším členském státu. Přípravy byly náročné, uvidíme, jak jsme zaujali ostatní třídy. Čekáme na výsledky umístění.

Čím žijeme v dubnu

V pátek 1. dubna jsme se zapojili do pomoci lidem z Ukrajiny a na Černé louce jsme třídili drogistické zboží a šatstvo. V pondělí 11. dubna jsme měli Den prevence na téma Poruchy příjmu potravy. Lektor všechny naše dosavadní znalosti shrnul a doplnil. Na konci měsíce dubna nás čekají Dny Evropy. Našim úkolem je zajímavě… číst dále…

Velká cena ZOO

24.3. se 4 týmy vybraných žáků 7. až 9. tříd zúčastnilo Velké ceny ZOO. Letošní ročník byl zaměřený na téma les. Družstvo sedmých tříd obsadilo 37 místo ze 140 týmů. Družstvo 9. tříd pak v druhé kategorii bylo 35., a osmáci 51. a 58. ze 110 týmů. I když žádný z týmů nepostoupil do dalšího… číst dále…

Exkurze SPŠ Ostrava Vítkovice

Díky projektu OKAP II. mohli žáci osmých tříd navštívit Střední průmyslovou školu na Zengrově ulici v Ostravě Vítkovicích. Společně s učiteli odborných předmětů si prohlédli školní dílny s řadou moderních CNC strojů, ale i strojů, na kterých se studenti učí, co znamená kvalitní ruční práce. Naši žáci si vyzkoušeli vyměnit kolo u auta, i když… číst dále…

Olympiáda v anglickém jazyce

V úterý 22. února proběhla na druhém stupni Olympiáda v anglickém jazyce, které se zúčastnili vybraní žáci sedmých, osmých a devátých tříd. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První kategorie patřila žákům sedmých tříd a do druhé kategorie byli zařazeni žáci tříd osmých a devátých. Všechny soutěžící nejprve čekalo porozumění poslechu, pak museli pohovořit o vybraném tématu a… číst dále…

Barevný týden

V pondělí 14. února zahájíme na naší škole „Barevný týden“. Oblečme se celá škola – žáci i učitelé do černé barvy. Doplňky se také cení! Po celý týden v průběhu první vyučovací hodiny bude procházet třídy prvního a druhého stupně tříčlenná komise složená z řad členů školního parlamentu. Hodnotit se bude: • zřetelný celkový oděv… číst dále…

Konzultace online 11.1.2022

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci se konzultace o prospěchu a chování budou konat přes MS Teams, řiďte se, prosím, následujícími pokyny: Informace o prospěchu získáte 11.1. v ŽK na str. 38, prosím podpis Zájemci o ústní konzultaci: připojení přes Teams – 8.B VZ, OV od 16:30 Pro bližší informace o prospěchu vašeho dítěte kontaktujte… číst dále…

Hodina ruštiny s rodilou mluvčí

Dnes 14.12. měli žáci osmých tříd, kteří se učí ruskému jazyku, jedinečnou možnost trénovat porozumění rodilé mluvčí. Naši školu navštívila paní Natálie a zpestřila výuku zajímavou prezentací s bohatým komentářem, ze které jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Např. že v Rusku žije 153 národností a boršč není ruský, ale ukrajinský . Děkujeme za příjemně prožitý… číst dále…

Vánoční dílny z pohledu žáků

Dva kluci : přišli jsme do školy a všimli si ve třídě tří skupin – jedna dělala z odličovacích tamponů andělíčky, druhá hvězdy ze šišek a třetí hrála stolní hry. Moc nás to nebavilo, ale alespoň jsme se neučili. Tři holky : myslíme si, že to je super, všechny to baví. Je to sranda, všichni… číst dále…

Třídní schůzka 30. 11.

Informace: 1) Čtvrtek 2.12. 2021 Den prevence téma: kyberšikana (vybíráme 40 kč na Renarkon) výuka do 12: 20 (podpis v ŽK) 2) Pátek 3.12. vánoční dílny – výuka do 12.35 (podpis v ŽK) 3) Informace o prospěchu v ŽK (podpis)

Změna termínu třídních schůzek

Vážení rodiče, z důvodu vysoké nemocnosti měníme termín třídních schůzek na úterý 30. 11. 2021 od 16.30 a budou probíhat on-line. Přesné instrukce k přihlášení dostanou děti ve škole a objeví se i zde na stránkách třídy.

Hybridní výuka

V současné době v naší třídě probíhá tzv. hybridní výuka – žáci, kteří se prokázali negativním PCR testem, jsou přítomni ve škole, ostatní jsou doma v karanténě a připojují se distančně, pokud jim to zdravotní stav umožňuje. Rozvrh hodin je platný. Všem žákům přeji, ať situaci zvládnou co nejlépe a těším se na osobní setkání… číst dále…

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne od 18. 10. 2021. Oznámení o rozvrhu PSPP přinese žák k podpisu rodičům, popř. se zákonní zástupci mohou informovat u speciálního pedagoga. speciální pedagog – Mgr. Kateřina Coufalová

Projekt k 60. výročí naší školy

Ve čtvrtek 30. 9. a v pátek 1.10. proběhly projektové dny, ve kterých se každá třída zaměřila na jiné desetiletí od šedesátých až po současnost. My jsme zpracovávali roky 2000 – 2009, ze kterých jsme vybrali nejdůležitější události ze sportu, kultury, politiky a módy.

Prohlídka SPŠ Ostrava Vítkovice

Dne 21.9.2021 měli žáci osmých a devátých tříd možnost seznámit se s prostředím a studijními obory na „Zengrovce“, tedy Střední průmyslové školy Ostrava Vítkovice. Prohlédli si prostory, ve kterých se studenti učí pracovat s CNC stroji, zjistili k čemu je přesné měření, viděli rozebrané motory a auto, které lze rozložit a zase složit. Nechyběla ani… číst dále…

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne probíhat pravděpodobně až od konce měsíce října. Informace o začátku včas upřesníme.

Všechny aktuality

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Prozatím nebyl zadán žádný úkol

* Datum zadání | Termín vyhotovení | Předmět | Zadání

Dokumenty

Dokumenty

Prozatím nebyl vložen žádný dokument.

Týdenní plány

Týdenní plány

V databázi není vložen žádný týdenní plán.