6.A

Třídní učitel
Mgr. Soňa Šigutová
E-mail:
siguso@zsjunacka.cz
Tel. kontakt
ústředna, odkud vás mohou přepojit přímo do kabinetu mého 596 769 175; kancelář školy 725 111 245

  • Aktuálně
  • Rozvrh hodin
  • Domácí úkoly
  • Dokumenty
  • Týdenní plány

Aktuálně

Aktuality

Poděkování rodičům

Vážení rodiče, ráda bych vám všem chtěla poděkovat za výbornou spolupráci a vstřícný přístup během distanční výuky. Díky vaší pomoci jsme mohli v nelehké době i na dálku vyřešit problémy, které se objevily. V posledním týdnu měsíce srpna vám prostřednictvím těchto stránek sdělím informace k novému školnímu roku, který bude, doufám, lepší než ten minulý…. číst dále…

Ceny za Projekt Moderní stavby

Jak už bylo napsáno dříve, dva žáci naší třídy získali v rámci projektu Moderní stavby krásné druhé a třetí místo za své modely Velkého národního divadla v Pekingu. Po návratu do školy po distanční výuce mohli převzít také věcné ceny.

Cesta za pokladem

Blíží se konec školního roku a o známkách na vysvědčení je už rozhodnuto. Proto jsme mohli jeden den věnovat pobytu mimo školu. Žáci 9. A spolu s třídní učitelkou pro nás – šesťáky – připravili dobrodružné dopoledne, během něhož na žáky čekala na pěti různých stanovištích řada úkolů. Plnění jednotlivých disciplín vyžadovalo spolupráci všech členů… číst dále…

Výuka 2. stupeň od 10. 5.

Vážení rodiče, žáci. Od pondělka 10. 5. 2021 (lichý 19. týden) začínají prezenční výuku třídy: 6.B, 6.C, 7.B, 8.B a 9.B. Do školy přicházejí každý den pouze zdraví žáci, bez příznaků onemocnění. Příchod do školy 20 minut před nultou hodinou, ostatní žáci před první hodinou v čase 7.20 – 7.45 hodin vchodem u vrátnice. Po… číst dále…

Den Země v hodinách přírodopisu

I v hodinách přírodopisu jsme si tento týden připomínali ekologický svátek Den Země. Hlavní téma pro tento školní rok „Ze života hmyzu“ se nám pěkně hodilo k právě probíranému učivu. Každý si zvolil užitečného zástupce hmyzí říše a zpracoval o něm referát nebo prezentaci. Mnozí žáci si dali záležet, uplatnili své výtvarné nadání a kreativitu… číst dále…

Den Země – Ze života hmyzu

Tento týden se našimi společníky v online výuce češtiny stali Ondřej Sekora, Jan Karafiát a bratři Čapkové. Všichni jsou autoři děl, ve kterých dokázali čtenářům na životě brouků a chrobáků ukázat kladné i záporné lidské vlastnosti. V závěru týdne se i z nás stali spisovatelé. Mraveneček v lese  domů zprávu nese:  Nepřítel se blíží  ukryjme… číst dále…

Projektové vyučování ke Dni Země

Včera jsme naši třídnickou hodinu věnovali Dni Země. Hlavní téma se týkalo života hmyzu, ale nezapomněli jsme zmínit i ekologické desatero. Dva žáci si pro třídu připravili prezentace. Jedna se týkala hmyzu obecně, ta druhá nás provedla životem včel. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, kdy nám jeden z žáků podal naprosto odborný výklad o… číst dále…

Velikonoce

Vyhodnocení projektu MODERNÍ STAVBY

Skončil projekt s názvem MODERNÍ STAVBY, v kterém naše třída soutěžila s budovou Velkého národního divadla v Pekingu. Náš plakát sice neobsadil žádnou z předních příček, ale myslím si, že konečné 6. místo není zase až tak špatné. Mnohem úspěšnější jsme byli v hodnocení modelů staveb, a to hned dvakrát. Krásné druhé místo obsadil se… číst dále…

Správné odpovědi soutěžního kvízu MS

Milí soutěžící, jistě jste zvědaví, jak dopadl kvíz a zda jste správně odpověděli na záludné otázky. Dnes vám ale pouze prozradím, že se soutěže zúčastnilo 26 žáků. Na vítěze si budete muset ještě chvíli počkat. Vyhodnocení proběhne zároveň s vyhodnocením projektu tříd a modelů. V příloze najdete otázky kvízu včetně správných odpovědí.

Projekt MODERNÍ STAVBY

Už 20. listopadu loňského roku začal projekt s názvem Moderní stavby, a to v prostředí pro projekt netypickém – online formou. Všichni žáci se už tou dobou účastnili výuky distanční formou, a tak projektový den nemohl probíhat klasickou formou ve škole, ale žáci trávili celé dopoledne prací u počítače a sbírali a zpracovávali nalezené informace… číst dále…

Soutěžní kvíz

4. 2. 2021 bude pokračovat Projekt Moderní stavby formou soutěžního kvízu o ceny. Soutěžní odkaz na kvíz se objeví na stránkách třídy ve čtvrtek ve 14:00 a bude časově omezen. Soutěže se může zúčastnit každý žák druhého stupně naší školy a ti nejúspěšnější řešitelé kvízu si poté odnesou pěkné ceny. Odpovědi na otázky získáte po… číst dále…

Soutěž – Moderní stavby

Milí žáci, projekt Moderní stavby pokračuje hlasováním o nejlepší tři plakáty. Vyberte poster (plakát), který se vám nejvíce libí (hodnoťte obsah a vzhled). U každého plakátu je číslo. Třídnímu učiteli pošlete emailem nebo do chatu čísla prvních třech plakátu, které jste vybrali jako vítězné. Uveďte u nich pořadí (první až třetí). Nesmíte však poslat číslo… číst dále…

Výuka v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021

Vážení rodiče a milí žáci, po vánočních prázdninách nás bohužel opět čeká distanční výuka. Dle rozhodnutí MŠMT prozatím první lednový týden. Sledujte, prosím, případné změny, které mohou nastat v dalším týdnu od 10. ledna. Bližší informace vám zašlu opět prostřednictvím emailů. Přeji vám, abyste si užili poslední den v roce 2020. Do nového roku 2021… číst dále…

Závěr roku 2020

Vážení rodiče, milí žáci. Chtěla bych vám všem poděkovat za dosavadní spolupráci v této nelehké době plné zvratů, popřát vám klidné vánoční svátky a v novém roce hlavně pevné zdraví. Přeji všem co nejrychlejší a nejbezpečnější návrat k životu, na jaký jsme byli všichni zvyklí, a který si určitě budeme více vážit. třídní učitelka Soňa… číst dále…

Novinky v provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

1. stupeň základní školy – nastupují žáci 3. – 5. ročníků k prezenční výuce dle rozvrhu 2. stupeň základní školy – nastupují žáci 9. tříd a třídy 6. C (pavilon A) k prezenční výuce dle upraveného rozvrhu, se kterým vás seznámí třídní učitel (od 25. 11. na stránkách konkrétní třídy) – třídy se po týdnech… číst dále…

Průběh distanční výuky

Distanční výuka probíhá v pořádku, moc děkujeme žákům a rodičům za spolupráci. Upřesňujeme, že distanční výuka probíhá synchronně – on-line rozvrh a zároveň asynchronně – forma zadávání úkolů, projektů, zadání, plnění jednotlivých výukových materiálů i pro výukové předměty, které nejsou v upraveném rozvrhu on-line. Probíhá klasifikace zadaných a vypracovaných úkolů, která bude nedílnou součástí celkové… číst dále…

Distanční výuka od 2. listopadu 2020

Milí rodiče a žáci, distanční výuka dále pokračuje i po podzimních prázdninách. Jak jsem vás již podrobně informovala v dnes zaslaných emailech, od pondělí 2. listopadu bude probíhat distanční výuka formou online hodin. Na rozvrh hodin vaší třídy se jednak můžete podívat na hlavních stránkách školy, jednak jsem jej zaslala všem rodičům v mailech. Jak… číst dále…

Matematika

Učivo je připraveno a vloženo v Teamsech. Kontrolujte prosím podle rozvrhu Matematiky školní maily, otevřete Teamsy, podívejte se do ZADÁNÍ, děkuji. Většina z Vás již zvládá a pracuje výborně, chválím !

Všechny aktuality

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Prozatím nebyl zadán žádný úkol

* Datum zadání | Termín vyhotovení | Předmět | Zadání

Dokumenty

Dokumenty

Prozatím nebyl vložen žádný dokument.

Týdenní plány

Týdenní plány

V databázi není vložen žádný týdenní plán.