Nezařazené

Pracovní činnosti – aneb krychle a kvádry

Skupinky dětí pracovaly s krychlemi a kvádry nejenom v matematice. Probíhající MS v hokeji inspirovalo kluky ke stavbě fanzóny, jiní vytvořili stavby podle PC hry, děvčata postavila dům se zahradou a s bazénem, ve kterém plavaly rybky. Ve vlastivědě si povídáme o státech Evropy – možná proto Max s Matějem postavili slovinský kostel se zahradou.

Dny Evropy

Dny Evropy je název projektu, který si klade za cíl zobrazit a zdůraznit rozmanitost života v jednotlivých zemích Evropské unie. Po dvou letech jsme měli opět možnost poznat nejen historii, zvyky a tradice, ale i zajímavá místa Finska, Dánska, Německa, Rakouska, Francie, Nizozemí, Lotyška, Chorvatska, Maďarska, Kypru. Žáci měli za úkol vyzdobit své třídy tak, aby… číst dále…

Projekt Dny Evropy

Ve dnech 16. a 17. května proběhly na druhém stupni naší školy projektové Dny Evropy. Naší třídě vybrali při losování zemí Evropské unie zástupci školního parlamentu Chorvatsko. Tuto zemi většina Čechů zná zejména jako turistickou destinaci, kde tráví svou dovolenou hlavně na pláži. My jsme ale museli zjistit o této zemi i další údaje, zpracovat… číst dále…

Dny Evropy

Ve dnech 16. a 17.5. proběhl na druhém stupni naší školy projekt Dny Evropy. Naši třídě byla vylosována Francie. Žáci pracovali ve vyučovacích hodinách již měsíc dopředu, vyhledávali informace o dané zemi, zpracovávali je písemnou i obrazovou formou a vyzdobili třídu. V projektových dnech pak navštěvovali postupně jiné třídy, kde shlédli jejich prezentaci státu, vypracovali… číst dále…

Dny Evropy

Během dvou dnů jsme díky Dnům Evropy procestovali jedenáct zemí EU. V Německu jsme jedli jablečný koláč, v Maďarsku klobásky, v Lotyšsku jsme obdivovali hrady, ve Finsku jsme nářadí Fiskars, ve Francii nechyběla „Ajfelka“, v Rakousku jsme poznali rozdíly mezi rakouskou a německou slovní zásobou. Zjistili jsme, že Nizozemí i Dánsko ohrožuje zvyšující se hladina… číst dále…

Den prevence

Dne 14. května proběhl v naší škole Den prevence. Ve spolupráci s organizací Pavučina, s organizací Maják a Centrem pro rodinu a sociální péči připravila metodička prevence pro třídní kolektivy a třídní učitele témata, která se věnují prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Pro žáky šestých tříd měl lektor Ivo Neuvirt nachystané téma „Síla slova“. V programu přemýšleli… číst dále…

Den prevence

Úterý 14. 5. 2024 bylo ve znamení prevence tentokrát na téma Ohrožení pornografií. I když se jedná o téma velmi choulostivé, ale důležité se oněm bavit. Paní lektorka s citem a empatií provedla žáky světem, který člověka bere jako věc, porušuje základní lidská práva a ohrožuje mezilidské vztahy. Závěrem odpověděla na otázky, které jsme si… číst dále…

Výsledky přijímacích zkoušek a co dál?

Vážení rodiče, milí žáci, výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny 15. května, a to na dipsy.cz (pro přihlášené uchazeče) a na webových stránkách a vývěskách středních škol pod registračním číslem (pro uchazeče, kteří podávali papírovou přihlášku), popřípadě způsobem, o kterém vás škola již informovala. Podle výsledků příjímacích zkoušek a priorit přiřadí systém žáka do oboru vzdělávání…. číst dále…

Oslava Dne Země

Den Země – 22. 4. – jsme v naší třídě slavili celý týden. Hledali jsme cesty, jak naší krásné planetě co nejméně škodit, jak ji chránit před dopady lidské činnosti. Toto téma se prolínalo všemi předměty a výsledkem jsou velice zdařilé výtvarné práce dětí, které pracovaly s velkým nasazením🎨🌍🌞.

Co nás čeká v nejbližší době

6.5. Dobroty z listového těsta, v 7.20 hod – pro zájemce 6.5. Koncert ke Dni matek, od 16.00 hod, poté vyhodnocení a ochutnávka 8.5. Státní svátek 9.5. Dravci, spolek Zayferus, 150 Kč 10.5. Focení tříd, cena fotky 50 Kč 21.5. Třídní schůzky 23.5. Kino Luna „Planeta Země 3000“, komentovaná projekce Kambodža, cena 90 Kč