Aktuality – 9.A

Poslední na shledanou

Touto cestou bych chtěla poděkovat rodičům za spolupráci během celých čtyř let. Chtěla bych Vám říci, že si velmi vážím všech květin a dárků, které jste mi prostřednictvím svých dětí darovali. Pro mě je to signál, že má práce má smysl, i když ve třídě to někdy tak nevypadá. Děcka, bylo mi s Vámi dobře…… číst dále…

Organizace posledních dní šk. roku

24.6. vycházka do okolí, sraz 7.50 ve třídě, konec vyučování po skončení akce, návrat ke škole 25.6. úklid třídy, šaten, předání učebnic, třídnické práce, konec vyučování 13.30 28.6. sraz ve třídě 7.15, testování covid, odjezd do Dolní oblasti, program, konec vyučování po skončení akce, návrat ke škole 29.6. sraz 9.30 ve venkovní učebně, pokud bude… číst dále…

Vycházka po Staré Bělé

Dnes jsme využili krásného počasí a navštívili jsme místa, která jsou spojená s minulostí naší obce.

Co dělat, když se nikam nedostanu?

Pokud se žák nedostal na střední školu ani po odvolání, má možnost účastnit se druhého kola přijímacího řízení. V tomto kole již může podat libovolný počet přihlášek, které mu vydá ZŠ. Školy zveřejňují informace o volných místech průběžně na stránkách moravskoslezského kraje Přehled volných míst ve středních školách | Moravskoslezský kraj | (msk.cz) Střední školy si… číst dále…

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na SŠ

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí, pokud splnil kritéria pro přijetí. Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dní od doručení rozhodnutí. Ideální je doručit odvolání osobně. Některé školy umožňují vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí osobně v den zveřejnění výsledků a… číst dále…

Zápisový lístek

Oznámení o přijetí bude zveřejněno na internetových stránkách střední školy a na budově střední školy, nedostanete ho poštou. Informaci o tom, že žák nebyl přijat, dostanete doporučeným dopisem. Pokud splnil žák kritéria pro přijetí, podáváte odvolání proti rozhodnutí. Termín pro podání zápisového lístku Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané… číst dále…

Individuální konzultace -online

Dne 25.5. se uskuteční v prostředí MS Teams individuální konzultace, a to od 16.30 do 18.30. Aby bylo zajištěno soukromí opět Vás prosím o rezervaci času, abych se s Vámi mohla spojit přes chat v MS Teams. Konzultace doporučuji rodičům, kteří potřebují pomoci s řešením problémů. https://zsjunacka-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ondrdi_zsjunacka_cz/EV_O0JoftnZNseoR7E9qxHYB2QbLDRUfS7qatI8rQ0Ud0w?e=HqoV0I

Hello gymnázium

Pro veliký zájem otevíráme v příštím školním roce dva první ročníky. Pokud patříte mezi žáky, kteří z různých důvodů nezvládli letošní přijímací zkoušky, stále můžete na dobrý gympl.    Pokud mate rádi jazyky a chcete se v nich v rámci gymplu zdokonalit, máme ještě pár míst v anglické třídě. Pokud jste humanitně zaměření a ještě stále… číst dále…

Rozvrh hodin od 10.5.2021

10.5.-16.5. je lichý týden, máte tedy distanční výuku. 17.5.-23.5. je sudý týden, jdete do školy, používáte ochranu dýchacích cest a budete se testovat na covid 19.

Výuka 2. stupeň od 10. 5.

Vážení rodiče, žáci. Od pondělka 10. 5. 2021 (lichý 19. týden) začínají prezenční výuku třídy: 6.B, 6.C, 7.B, 8.B a 9.B. Do školy přicházejí každý den pouze zdraví žáci, bez příznaků onemocnění. Příchod do školy 20 minut před nultou hodinou, ostatní žáci před první hodinou v čase 7.20 – 7.45 hodin vchodem u vrátnice. Po… číst dále…