Aktuality – 9.A

Rozvrh hodin od 10.5.2021

10.5.-16.5. je lichý týden, máte tedy distanční výuku. 17.5.-23.5. je sudý týden, jdete do školy, používáte ochranu dýchacích cest a budete se testovat na covid 19.

Výuka 2. stupeň od 10. 5.

Vážení rodiče, žáci. Od pondělka 10. 5. 2021 (lichý 19. týden) začínají prezenční výuku třídy: 6.B, 6.C, 7.B, 8.B a 9.B. Do školy přicházejí každý den pouze zdraví žáci, bez příznaků onemocnění. Příchod do školy 20 minut před nultou hodinou, ostatní žáci před první hodinou v čase 7.20 – 7.45 hodin vchodem u vrátnice. Po… číst dále…

Přání k přijímacím zkouškám

Milí, naši žáci a žákyně v příštím týdnu Vás čekají přijímací zkoušky. Přejeme Vám hodně štěstí a také pevně věříme, že vše, co jste se ve škole naučili, při testech použijete. Držte se! Poděkování patří všem učitelům, kteří se podíleli na Vaši přípravě k přijímacím zkouškám a věnovali se Vám po celou dobu, jak ve… číst dále…

Přijímací řízení – shrnutí a odkazy

Testování na covid 19 – https://www.zsjunacka.cz/prijimaci-rizeni-testy-na-covid-19-mimoradne-opatreni/ Průběh a termíny – https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Pruvodce/Pruvodce_konani_JPZ_2021.pdf Zápisový lístek – https://www.zsjunacka.cz/zapisovy-listek/ Odvolání – https://www.zsjunacka.cz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti-ke-studiu-na-ss/ Nikam jsem se nedostal – volná místa na školách a další kola přijímacího řízení – Co dělat, když se nikam nedostanu? – ZŠ Junácká (zsjunacka.cz)

Policie ve třídě

V páteční hodině občanské výchovy, jsme měli velmi zajímavou přednášku paní komisařky z městské policie, kde jsme se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestním činem.Bylo nám vysvětleno, kdy se stáváme trestně odpovědnou osobou. Její výklad byl doplněn příklady z její dlouhodobé praxe, ze kterých jsme si vzali ponaučení, jak se řádně chovat.Přednáška byla… číst dále…

Přijímací zkoušky na střední školy

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je: – negativní test (budeme provádět ve škole, na stránkách tříd máte termíny a čas jednotlivých tříd, vydáme vždy 2 potvrzení, pro každou školu) – žádné příznaky onemocnění COVID-19 – chirurgická rouška nebo respirátor (žáci obdrží ve škole po testování 2 ks) Doporučujeme osobní dezinfekci rukou, psací… číst dále…

Přijímací řízení – testy na covid-19 – Mimořádné opatření

Přijímací zkoušky se může zúčastnit jen žák, který a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, ab) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7… číst dále…

Třídní schůzky

Dne 13. 4. 2021 od 16.30 se přes MS Teams účtu Vašich dětí budou konat třídní schůzky. Program: Distanční výuka, zhodnocení Přijímací řízení, doplnění potřebných informací Návrat žáků do škol, pravidla a doporučení Prostor pro Vaše připomínky V úterních dopoledních hodinách Vám prostřednictvím e-mailu pošlu prospěch za 3. čtvrtletí šk. roku 2020/2021. Těším se na… číst dále…

Konzultace český jazyk

Konzultace z českého jazyka, popř. s třídní učitelkou, budou probíhat každý čtvrtek ve třídě 9.A,  a to od 14.00, 14.40 a 15.30.   V jedné skupině může být max. šest žáků. Prvních deset min. bude věnováno testu na covid, třicet minut pak bude probíhat samotná konzultace. Žáci do 15 let mohou mít roušky, nad 15 let respirátory.  Ve stejný… číst dále…

Třídnická hodina

V třídnické hodině jsme hodnotili distanční výuku. Nejprve jsme pomocí mentimetru vytvořili word cloud, pak jsme hodnotili jednotlivé předměty.