Mgr. Dita Ondrejčeková

E-mail

Telefon

596 769 175,

Konzultační hodiny

úterý 8.00-8.45, další po individuální domluvě

Poslední články autora:

Obchodní akademie Ostrava Mariánské Hory

Odkaz na propagační video školy: https://www.youtube.com/watch?v=brVNGVZTAas  Odkaz na letáky jednotlivých oborů a informace o Dni otevřených dveří: https://www.oao.cz/index.php/uchazec/dny-otevrenych-dveri 

Informační schůzka k přijímacímu řízení

Vážení rodiče, informační schůzka k přijímacímu řízení se uskuteční před lednovými třídními schůzkami. O přesném termínu Vás budeme informovat. Návod na vyplnění přihlášky na SŠ najdete na https://www.zsjunacka.cz/navod-na-vyplneni-prihlasky/ V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat D. Ondrejčeková, kariérový poradce.

Návod na vyplnění přihlášky

Nezapomeňte podepsat.

Třídní schůzky

Vážení rodiče,  vedení školy změnilo z důvodu vysoké nemocnosti termín třídních schůzek na úterý 30.11. od 16.30 hodin. Schůzky budou probíhat on-line přes Teams. V MS Teams je již nyní naplánována na schůzka a žákům do školní e-maivé schránky již přišla pozvánka, na schůzku se můžete připojit po kliknutí na tento odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ayAAo-QCoCNp6UJe0t9JXgNG3YjTGfunfzu2oJAxxbKM1%40thread.tacv2/1637257172719?context=%7b%22Tid%22%3a%225496b6a0-8312-48fe-8169-c48b794a922b%22%2c%22Oid%22%3a%22c4930e45-46b5-4537-992e-20074327f924%22%7d V případě… číst dále…

Obory s talentovou zkouškou

Termín podání přihlášek na školy s talentovou zkouškou je 30.11. Jedná se o sportovní gymnázia a umělecké školy. Pokud se na takový obor budete hlásit, napište mi na ondrdi@zsjunacka.cz nebo kontaktujte třídní učitele, aby byly přihlášky včas připravené. D. Ondrejčeková, kariérový poradce

Obor gymnázium se sportovní přípravou

Přihlášky na sportovní gymnázia, obor 79-42-K/81, se podávají do 30.11., zároveň je třeba potvrzení od lékaře. Škola Vám vytiskne predvyplněné přihlášky a po vyplnění potvrdí. Prosím sdělte svůj zájem o studim na sportovním gymnáziu paní učitelce třídní. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat Dita Ondrejčeková ondrdi@zsjunacka.cz

Střední průmyslová škola potravinářská

Vážený žáku,  vážení rodiče,  dovolte nám představit Vám VOŠ potravinářskou a SPŠ mlékárenskou Kroměříž.  V našem již 120. školním roce existence školy nabízíme 2 atraktivní a zaměstnavateli žádané čtyřleté maturitní obory se širokým spektrem uplatnění – Analýzu potravin a Technologii potravin (viz přílohy emailu).  Připravujeme absolventy pro celý potravinářský průmysl a faremní zpracování, státní i soukromé laboratoře, vývojová pracoviště, obchodní i servisní firmy, připravíme Vás i… číst dále…