Aktuality – 8.A

Tonda obal

24. listopadu proběhl ekologický program Tonda obal. Žáci si připomněli, které kontejnery slouží pro třídění papíru, plastů, skla, bioodpadu, elektroodpadu a zbytkového odpadu. Lektor žákům vyprávěl o znečištění a o tom, co by se stalo, kdyby lidé netřídili odpad. Žáci se také dozvěděli o různých způsobech zbavení se odpadu a také o tom nejlepším způsobu,… číst dále…

Fond SIDUS

Ve čtvrtek 24. 11. a v pátek 25. 11. 2022 proběhne na naší škole prodej výrobků fondu Sidus. Tato nezisková organizace již řadu let zajišťuje finanční pomoc zdravotně postiženým dětem (např. nákupem či úpravou potřebného vybavení, přímým finančním darem nebo zajištěním terapeutické či lektorské pomoci). Více se o fondu Sidus můžete dovědět ZDE. Proto přispějme nákupem… číst dále…

Sběr papíru

Od 7.  do 11. listopadu proběhl na naší škole „sběr papíru s panem Popelou“.Nahromadilo se okolo 220 kg. Všem účastněným žákům i pedagogům moc děkujeme. Poděkování patří rovněž vybraným členům Školního parlamentu za výpomoc v průběhu celé akce.Finanční prostředky za sběr bude Sdružení rodičů používat v průběhu tohoto školní roku na školní či třídní projekty, aktivity a… číst dále…

Sbírka potravin a drogerie pro ukrajinské rodiny – poděkování

Vážení rodiče,minulý čtvrtek a pátek proběhla na naší škole avizovaná sbírka potravin a drogerie pro ukrajinské rodiny. Shromáždilo se přes 150 kg potravin a drogerie. Ty byly poté převezeny na faru ve Staré Bělé a tam byly spolu s dalšími sbírkami předány potřebným ukrajinským rodinám. Další informace zde.Moc děkuji všem, kteří jste se zapojili. Velice si vážíme vaší pomoci, zvláště… číst dále…

Exkurze do Škoda Ekova

Dne 4. listopadu jsem se svým spolužákem a dalšími vybranými žáky osmých a devátých tříd zúčastnili exkurze do provozu na výrobu tramvají Škoda Ekova. Jednalo se o akci v rámci přípravy na volbu povolání. Exkurze byla velmi zajímavá. Dozvěděli jsme se, jaká povolání v daném oboru existují a co potřebujeme k tomu, abychom mohli vybrané… číst dále…

Tvoje cesta načisto

To je název besedy, která v naší třídě proběhla ve čtvrtek 3. listopadu. Cílem dvouhodinové interaktivní přednášky byla primární protidrogová prevence, jejíž součástí bylo promítání skutečného příběhu proloženého hrou. Přednášku vedla policistka a film doplňovala objasňováním pojmů trestního a přestupkového práva, které se vztahují k problematice návykových látek. Žákům se líbil zvolený způsob přednášky formou… číst dále…

Malíř roku

3. listopadu jsem se zúčastnil soutěže Malíř roku. Letos jsme měli na výběr, jestli chceme malovat, nebo kreslit. Já jsem si vybral malbu. Naším úkolem bylo ztvárnit zátiší. Spolu se mnou si malbu vybralo dalších 19 lidí, kresbu pak 80 lidí, jejichž úkolem bylo nakreslit portrét. Štětce a barvy jsme si mohli přinést vlastní, ale… číst dále…

Sbírka potravin a drogerie pro ukrajinské rodiny ve Staré a Nové Bělé

Vážení rodiče, obracíme se na Vás opět po čtyřech měsících s prosbou o další materiální pomoc ukrajinským rodinám v našem okolí. Ačkoli část z nich se již vrátila na Ukrajinu, pro zbývající není životní situace u nás stále jednoduchá. Jedná hlavně o matky s dětmi, které jsou ubytované v rodinách, obecních bytech nebo jsou v… číst dále…

Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci, na pátek 18. listopadu 2022 plánuje škola ředitelské volno. Bližší informace vám budou sděleny v dostatečném předstihu.