Aktuality – 2.B

Noc kostelů

Kroužek pěveckého sboru, který sdružuje děti 2.-5. tříd a vede je lásce ke zpěvu, vystoupil v pátek večer na akci Noc kostelů. V krásných prostorách kostela svatého Jana Nepomuckého ve Staré Bělé jsme si mohli užít neopakovatelnou atmosféru a zazpívat pro své blízké. Děti byly velmi šikovné a byly oceněny krásným potleskem.

Čtení nuda není

Dočetli jsme knihu ze školní knihovny Školnice Valérie – 1. díl. Otázky a úkoly na stanovištích byly zaměřeny na informace, které jsme mohli získat právě přečtením této knihy. Knížky do školní knihovny jsme získali díky finanční podpoře statutárního města Ostravy.

Výlet do DinoParku

Letošní školní výlet nás zavedl do krásného prostředí s pohyblivými a ozvučenými modely dinosaurů. Užili jsme si procházky přírodou, 3D kina, jízdy na motokárách, hry na honěnou v bludišti, houpaček, prolézaček, klouzaček, vyhrabávání kosterních pozůstatků z pískoviště, hlazení koz v minizoo, jízdy v DinoExpresu a byli vystaveni druhohornímu hurikánu. Počasí nám opravdu přálo a děti… číst dále…

Sejeme hrášek

V prvouce jsme ve skupinách zaseli semínka hrachu a měsíc pozorovali, jak hrách klíčí a následně raší první lístečky. Každá skupina se starala o své rostlinky.

Čtenářská dílna – popis literární postavy

Ve čtenářských dílnách se v současnosti věnujeme také popisu literární postavy. Děti se ve skupinách seznámily s textem, diskutovaly o svých představách a následně je výtvarně ztvárnily. Vybrali jsme si hlavní postavu z knihy Daniela Defoa Robinson Crusoe. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy  

Den matek

Děti přejí svým maminkám všechno nejlepší a děkují za lásku a každodenní péči.

Den matek – koncert

Děti, které navštěvují kroužek Sborového zpěvu, si tentokrát připravily pro své maminky divadelní představení Ať žijí duchové. Při dopolední generálce pro své spolužáky z 1. stupně se ke zpěvu nenuceně přidali i jejich kamarádi. Dětem se vystoupení moc povedlo a sklidily zasloužený potlesk. Děkujeme rodičům za pomoc s přípravou kostýmů.

Den Země

Čtvrtek a pátek patřil na naší škole oslavám Dne Země. Žáci prvního stupně se zaměřili na stromy. S těmi jsme se seznámili na vycházce do lesa, pak ve skupinách odpovídali na otázky a vypracovali pracovní list. K příjemnému prožití těchto dní přispělo i pěkné počasí.

Vítání občánků

Tuto sobotu jsme opět přivítali nová starobělská miminka. Děkuji dětem, že přišly. Děkuji rodičům, že přivedli své děti. Byli jste šikovní.