Kariérový poradce

Kariérový poradce – Mgr. Dita Ondrejčeková

E-mail: ondrdi@zsjunacka.cz
Konzultace po domluvě dle individuální potřeby

Motto:  Každý jsme expertem na vlastní kariéru

Cílem kariérového poradenství je celoživotní rozvoj kompetencí pro přebírání zodpovědnosti za kariéru a vlastní život. Společně budeme hledat odpověď na otázky: Jaké jsou mé silné stránky? Jaké mám možnosti? Co je mým cílem? Čím chci být a jak toho dosáhnout?

Důležité odkazy:

Logo Ostrava

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy