Školní metodik prevence

Školní metodik prevence – Mgr. Eliška Chrástecká

 • Telefon: 596 769 891
 • E-mail: chrael@zsjunacka.cz
 • Konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 – 9:50
 • po domluvě dle individuální potřeby

Hlavní náplň práce:

 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP)
 • prevence rizikového jednání na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování, …)
 • mapování situace a sledování rizik a projevů rizikového chování
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti rizikového chování, řešení výchovných problémů ve spolupráci s výchovným poradcem


Metodik prevence poskytuje metodickou, koordinační, informační a poradenskou činnost. Zpravidla nebývá přímým realizátorem preventivních aktivit v rámci školy, ale funguje jako koordinátor přípravy realizace programu, metodicky vede jednotlivé kroky a na realizaci dohlíží. V případě potřeby pomáhá pedagogům s jednotlivými kroky jejich preventivní práce. Spolupracuje s externími odbornými institucemi, je v úzkém kontaktu s krajským a okresním metodikem prevence. Metodik prevence zajišťuje pro žáky a podle potřeby i pro pedagogy a rodiče besedy a přednášky pořádané organizacemi zabývajícími se prevencí rizikového chování.

Metodik prevence pomáhá dětem i rodičům řešit problémy související s rizikovým chováním. Žáci mohou kdykoliv požádat o pomoc.

Metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem, speciálním pedagogem a vedením školy.

Spolupráce s institucemi:

 • Pedagogicko-psychologická poradna v Ostravě
 • ÚMOb – Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
 • Policie České republiky
 • Městská policie
 • Střediska výchovné péče, diagnostické ústavy
 • Dětští lékaři a psychiatři

Rizikové chování:


Organizace, které se podílejí na preventivních programech:

Dokumenty


Aktuality

Den prevence

Dne 14. května proběhl v naší škole Den prevence. Ve spolupráci s organizací Pavučina, s organizací Maják a Centrem pro rodinu a sociální péči připravila metodička prevence pro třídní kolektivy a třídní učitele témata, která se věnují prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Pro žáky šestých tříd měl lektor Ivo Neuvirt nachystané téma „Síla slova“. V programu přemýšleli… číst dále…

Adaptační pobyt šestých tříd

Na začátku září se žáci šestých tříd zúčastnili dvoudenního adaptačního pobytu. Byli ubytováni v hotelu Konferenční centrum Malenovice. Do Beskyd doprovázeli své žáky třídní učitelky, výchovný poradce, metodička prevence a asistent pedagoga. Dvoudenní program pro děti připravili lektoři společnosti Pavučina. Žáci si vyzkoušeli spoustu zajímavých her a činností, které rozvíjely spolupráci, komunikaci, vzájemné poznávání a… číst dále…

První pomoc

Na začátku června si žáci devátých tříd měli možnost prakticky vyzkoušet poskytnutí první pomoci v různých život ohrožujících situacích. Program vedla lektorka z firmy Sorudo. V odpoledních hodinách se programu zúčastnily také děti ze školní družiny. Projekt financovalo Sdružení rodičů částkou téměř 20 000,- Kč. Děkujeme sdružení za podporu žáků v nácviku dovedností, které mohou zachránit život druhým lidem.

Den prevence

V měsíci březnu proběhl na naší škole Den prevence. Ve spolupráci s organizací Rizika internetu a komunikačních technologií, s Renarkonem, Ostravskou fakultou a  se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě připravila metodička prevence pro třídní kolektivy a třídní učitele témata, která se věnují prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Šeťáci se s lektorem panem Látalem věnovali tématu bezpečné komunikace na… číst dále…

Den prevence

Ve středu 8. prosince proběhl na naší škole Den prevence. Ve spolupráci se sdružením Pavučina, s  Renarkonem a policií připravila metodička prevence a kariérová poradkyně pro třídní kolektivy a třídní učitele témata, která se věnují prevenci rizikového chování dětí a mládeže a motivují žáky k zamyšlení nad volbou povolání. Šeťáci se s lektory Pavučiny věnovali kamarádství a vztahům… číst dále…

Adaptační kurz

Na začátku září se žáci šestých tříd zúčastnili dvoudenního adaptačního pobytu. Byli ubytováni v Hotelu KAM v Malenovicích. Do Beskyd doprovázeli své žáky třídní učitelé, výchovný poradce, metodička prevence a asistentka pedagoga. Program pro děti připravili lektoři společnosti Pavučina. Žáci si vyzkoušeli spoustu zajímavých her a činností, které rozvíjely spolupráci, komunikaci, vzájemné poznávání a celkově pomáhaly… číst dále…

DEN PREVENCE

Ve čtvrtek 2. prosince proběhl na naší škole Den prevence. Ve spolupráci se sdružením Renarkon připravila metodička prevence a kariérová poradkyně pro třídní kolektivy a třídní učitele témata, která se věnují prevenci rizikového chování dětí a mládeže a motivují žáky k zamyšlení nad volbou povolání. Šeťáci se věnovali vztahům ve svých třídních kolektivech. Žáci sedmých tříd se… číst dále…

Adaptační kurz

V září proběhl ve škole a v okolí školy dvoudenní adaptační kurz pro žáky šestých tříd. Program pro děti připravili lektoři společnosti Pavučina. Žáci si vyzkoušeli spoustu zajímavých her a činností, které rozvíjely spolupráci, komunikaci, vzájemné poznávání a celkově pomáhaly posílit týmového ducha. Své žáky podporovaly třídní učitelky, na programu spolupracovala metodička prevence a výchovný poradce. Kurz… číst dále…

Žákovské sympozium

Ve středu 4. prosince se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili žákovského sympozia Nebezpečí virtuální sítě, které organizoval spolek Rizika internetu a komunikačních technologií „Nebuď oběť“ pod vedením Mgr. Lukáše Látala a Ing. Martina Pokorného, MBA.  Akce se konala na Úřadu MSK v sále zastupitelstva a měla velmi kvalitní úroveň. Vystupovali zde žáci základních a středních… číst dále…

Den prevence

Ve čtvrtek 31. října proběhl na naší škole Den prevence. Ve spolupráci se sdružením Renarkon a policií Moravskoslezského kraje připravila metodička prevence pro třídní kolektivy a třídní učitele témata, která se věnují prevenci rizikového chování dětí a mládeže. U žáků pátých tříd probíhal projekt krajské policie Poldík Webík, který informuje děti o pravidlech bezpečného používání internetu…. číst dále…

Adaptační pobyt šestých tříd

Na začátku září se žáci šestých tříd zúčastnili dvoudenního adaptačního pobytu. Byli ubytováni v Hotelu KAM v Malenovicích. Do Beskyd doprovázeli své žáky třídní učitelé, výchovný poradce, metodička prevence a asistentky pedagoga. Program pro děti připravili lektoři společnosti Pavučina. Žáci si vyzkoušeli spoustu zajímavých her a činností, které rozvíjely spolupráci, komunikaci, vzájemné poznávání a celkově pomáhaly… číst dále…

Všechny aktuality