Historie školy

První zpráva o starobělské škole pochází z roku 1672. Jde o zápis v nejstarší městské knize Ostravy tzv. Knize památné. Záznam uvádí služební příjmy a povinnosti starobělského učitele. Původní dřevěná škola stála na jih od stávající staré školní budovy (nynější školní jídelna).

Chatrná školní chaloupka vzala asi za své v době zániku starého kostela a nová zděná přízemní škola byla vystavěna vedle nového kostela na přelomu 18. a 19. století. V roce 1848 byla škola rozšířena na dvojtřídní. Je zajímavé, že dvojtřídní školy měly tehdy v ostravském okrese kromě Staré Bělé pouze Ostrava a Vítkovice.

Školy ostatních obcí byly jednotřídní. Naše škola byla sice dvojtřídní, ale až do konce roku 1871 musel učit učitel sám 250 až 330 dětí, protože druhé učebny nebylo Teprve v roce 1870 po vydání pokrokovějšího školského zákona se podařilo postavit na základech staré budovy jednopatrovou školní budovu. Je to starší část dosud stojící bývalé školní budovy. Po dobu výstavby se vyučovalo v šenkovní jizbě místní hospody.

V roce 1896 byla školy rozšířena na čtyřtřídní a od roku 1902 měla poprvé pět tříd. Dvě třídy se vyučovaly ve školní budově a další dvě v obecním domě č. p. 194 a jedna v soukromém domě č. p. 190. V roce 1905 byla přistavěna nová školní budova o šesti učebnách a stará se dvěma učebnami byla upravena a přizpůsobena novostavbě. V základní podobě stojí dosud a nyní je v ní umístěna mateřská školka a školní jídelna.

Po válce v roce 1945 dostala Stará Bělá měšťanskou školu, avšak pro absolutní nedostatek místa byla pro ni postavena v roce 1948 provizorní baráková dřevěná přístavba, kde za velmi svízelných podmínek se učilo na dvě směny až do roku 1961, kdy se naši žáci a učitelé dočkali otevření moderní školy pavilónového typu.