Jídelna

Informace pro strávníky školní jídelny

Vydávání obědů probíhá:

Pro žákypondělí – pátek11:45 – 14:00
pro cizí strávníky (do jídlonosičů)pondělí – pátek11:45 – 14:00

Rozdělení žáků do skupin strávníků je dáno vyhláškou o školním stravování č. 107/2008 Sb., platnou od 1. dubna 2008. Tato vyhláška stanovuje věkové skupiny strávníků takto: do 6 let, 7 – 10 let,11 – 14 let, 15 a více let. Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku. Školní rok dle z. 561/2004 Sb. začíná dnem 1. září a končí posledním dnem hlavních prázdnin, tj. 31. srpnem.

Ceník obědů platný od 1. 9. 2020:

Dítě 7 – 10 let28,- Kč
Dítě 11 – 14 let32,- Kč
Dítě 15 let a více36,- Kč
Zaměstnanec ZŠ36,- Kč
MŠ 3 – 6 let (celodenní)38,- Kč
MŠ 7 let (celodenní)46,- Kč
Cizí strávníci82,- Kč

Cena obědů na jednotlivé měsíce je dána násobkem ceny oběda a počtem pracovních dnů v daném měsíci.

Jídelníček na aktuální měsíc naleznete na adrese www.strava.cz

DokumentyAktuality