Jídelna

Informace pro strávníky školní jídelny

Vydávání obědů probíhá:

Pro žákypondělí – pátek11:45 – 14:00
pro cizí strávníky a do jídlonosičůpondělí – pátek11:00 – 11:30
Jídelna je uzavřena (desinfekce)pondělí – pátek 11:30 – 11:45

Rozdělení žáků do skupin strávníků je dáno vyhláškou o školním stravování č. 107/2008 Sb., platnou od 1. dubna 2008. Tato vyhláška stanovuje věkové skupiny strávníků takto: do 6 let, 7 – 10 let,11 – 14 let, 15 a více let. Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku. Školní rok dle z. 561/2004 Sb. začíná dnem 1. září a končí posledním dnem hlavních prázdnin, tj. 31. srpnem. Cena obědů na jednotlivé měsíce je dána násobkem ceny oběda a počtem pracovních dnů v daném měsíci.

Finanční limity na nákup potravin pro školní rok 2023/2024

Finanční limity jsou stanoveny na základě vyhlášky o školním stravování č.107/2008Sb., předpis č.463/2011Sb., která stanovuje rozpětí finančních limitů na nákup potravin dle věku strávníka. Kategorie strávníků, kteří dosáhnou ve školním roce věku:

3 – 6 let  MŠ                                                                                             7 -10 let MŠ

Přesnídávka:     15,–Kč /koeficient 0,5/                                           15,–Kč /koeficient 0,5/

Oběd:                 21,–Kč /koeficient 0,5/                                           30,–Kč /koeficient 0,7/

Svačina:             11,–Kč /koeficient 0,5/                                            11,–Kč /koeficient 0,5/

7 – 10 let  ZŠ

Oběd:                30,–Kč/koeficient 0,7/

11 – 14 let

Oběd:                34,–Kč/koeficient 0,8/

15 a více let

Oběd:                38,–Kč/koeficient 0,9/

Zaměstnanci ZŠ

Výše uvedená vyhláška nadále neupravuje stravování zaměstnanců. Tato skupina se řídí pouze předpisy vztahující se k závodnímu stravování finančními limity na nákup potravin u zaměstnanců ZŠ navrhuji dle kategorie 15 a více let.

Oběd:                38,–Kč /koeficient 0,9/

Cizí strávníci

Oběd:                 98,–Kč /koeficient1,0/

Jídelníček na aktuální měsíc naleznete na adrese www.strava.cz

Dokumenty


Jídelníček


Aktuality

Školní jídelna – školní rok 2021/2022

ŠJ umožňuje stravování pro zaměstnance školy ZŠ Junácká v době od 25. do 27. 8.2021.Výdej obědů: od 11 do 11,30hodin. Obědy si přihlašuje strávník sám. 1. Prodej čipy kancelář ŠJ – nově nastupující žáci 1.- 3. 9. 2021 v době od 8 do 13 hodin. Cena 120 Kč/Prosím hotovost přesně.2. Jídelníček na září bude k dispozici… číst dále…

Školní jídelna – opatření od 12. 4. 2021

Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS, vláda nebo MZd jinak: V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin Hygiena a úklid Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy. Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů Personál… číst dále…

Odhlášení obědů – prosinec 2020

1. Provoz školní jídelny je do 22.12.2. Možnost odhlašování obědů je do 15.12.2020 tj. úterý/z provozních důvodů/. Laskavě Vás žádám o respektování termínu.   Poslední den na odhlášení obědů v době od 16-22.12.  je tedy úterý 15.12.2020 do 13 hodin.3. Děkuji za spolupráci a vstřícnost. Stašová MiladaVedoucí školní jídelny

Všechny aktuality