Jídelna

Informace pro strávníky školní jídelny

Vydávání obědů probíhá:

Pro žákypondělí – pátek11:45 – 14:00
pro cizí strávníky (do jídlonosičů)pondělí – pátek11:45 – 14:00

Rozdělení žáků do skupin strávníků je dáno vyhláškou o školním stravování č. 107/2008 Sb., platnou od 1. dubna 2008. Tato vyhláška stanovuje věkové skupiny strávníků takto: do 6 let, 7 – 10 let,11 – 14 let, 15 a více let. Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku. Školní rok dle z. 561/2004 Sb. začíná dnem 1. září a končí posledním dnem hlavních prázdnin, tj. 31. srpnem.

Ceník obědů platný od 1. 9. 2020:

Dítě 7 – 10 let28,- Kč
Dítě 11 – 14 let32,- Kč
Dítě 15 let a více36,- Kč
Zaměstnanec ZŠ36,- Kč
MŠ 3 – 6 let (celodenní)38,- Kč
MŠ 7 let (celodenní)46,- Kč
Cizí strávníci82,- Kč

Cena obědů na jednotlivé měsíce je dána násobkem ceny oběda a počtem pracovních dnů v daném měsíci.

Jídelníček na aktuální měsíc naleznete na adrese www.strava.cz

Dokumenty


Jídelníček


Aktuality

Školní jídelna – opatření od 12. 4. 2021

Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS, vláda nebo MZd jinak: V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin Hygiena a úklid Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy. Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů Personál… číst dále…

Odhlášení obědů – prosinec 2020

1. Provoz školní jídelny je do 22.12.2. Možnost odhlašování obědů je do 15.12.2020 tj. úterý/z provozních důvodů/. Laskavě Vás žádám o respektování termínu.   Poslední den na odhlášení obědů v době od 16-22.12.  je tedy úterý 15.12.2020 do 13 hodin.3. Děkuji za spolupráci a vstřícnost. Stašová MiladaVedoucí školní jídelny

Všechny aktuality