Aktuality – 4.B

Sportování s rodiči

Páteční odpoledne 26. května se v areálu a na hřišti naší školy uskutečnil sportovní den dětí s rodiči. Dvacet disciplín absolvovali: Bědajanek Radim, Běla Sebastian, Dítě Patrik, Hlavenka Matyáš, Hořava Matěj, Hořínek Martin Patrik, Pilchová Nela Sofie, Schönwälder Tom, Sošková Magdaléna, Tokarčík Tobiáš a Veselý Dominik. Byl to aktivně strávený čas plný pohybu a zasloužených… číst dále…

Sonobova krychle

Kapitolu matematiky nazvanou Geometrie vlastníma rukama jsme mezipředmětově propojili s hodinou pracovní výchovy. Děti se naučily skládat z papíru krychli. Jednalo se o origami japonského autora Mitsunobu Sonobe. Šest stavebních dílů žáci spojili do tvaru hexaedru zasouváním trojúhelníkových cípů do čtvercových stěn. Všichni museli dávat pozor, aby žádný cíp nezůstal volný ani schovaný uvnitř pravidelného… číst dále…

Atletický trojboj

Ve čtvrtek 18. května se na ZŠ Porubská 832 konalo sportovní zápolení nazvané Atletický trojboj. Žák Tobiáš Tokarčík byl jedním z čtyřčlenného družstva. Soutěžilo se v těchto disciplínách: sprint 50m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem, smíšená štafeta 4x60m. Nejenže příliš nepřálo počasí, ale z důvodu zhmoždění Tobiášova malíčku nebylo možno výše uvedené disciplíny dokončit…. číst dále…

PRIMA POKUSY

Program nazvaný Vnímáme svět smysly byl zahájen testy rovnováhy a postřehu. Následoval otisk ruky a prstů tak, jak ho v praxi dělají kriminalisté. V 3D obrázcích děti hledaly ukryté obličeje, jiné pomocí fólie rozpohybovaly. Nechyběla zkouška čichových receptorů. Na závěr se konalo testování chuti. Děkujeme paní Ing. Dagmar Gluchové za výborně připravené aktivity, které žáky… číst dále…

Mažoretka Nela Sofie Pilchová – zlaté medaile

Na mistrovství České republiky v Hradci Králové vyhrály mažoretky Krokodýl – Ostrava vždy první místa. Kadetky PROFI BATON konkrétně za skladby: v sobotu 13. května DEFILÉ – 1. místo, v neděli 14. května – VELKÁ FORMACE – 1. místo. Nele Sofii blahopřejeme a společně ve třídě jsme její úspěch oslavili velkou lahví dětských bublinek. Nelu… číst dále…

Popis literární postavy

V hodinách jazyka českého a literatury žáci čtou z knih zapůjčených z naší školní knihovny. Jedná se o dětskou beletrii švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu. K popisu literární postavy jsme si z šesti dětí vybrali Lisu Erikson, která je hlavní hrdinkou a zároveň vypravěčkou. Děti vyhledávaly informace k této postavě a posléze ji… číst dále…

Zápis z vycházky

Výstupem jarní vycházky z 28. dubna jsou vyplněné pracovní listy, nakreslené nebo nalepené obrázky, vylisované luční rostliny, listy stromů a keřů. Práce budou vloženy do žákovských portfolií.

Divoká zvířata v hodině angličtiny

Po celý měsíc duben jsme se zabývali projektem o divokých zvířatech – kde žijí, čím se živí, jakou mají barvu, co rády dělají, co umí a na jakém kontinentě se nacházejí. Výstupem byly krásně barevné plakáty zvířátek, které si žáci vylosovali.

Den matek – kytička

Milé maminky, přejeme Vám hodně štěstí, zdraví, lásky a radosti z Vašich dětí. Krásný sváteční den.