6.B

Třídní učitel
Mgr. Jana Persichová
E-mail:
persja@zsjunacka.cz
Tel. kontakt
kancelář: 725 111 245

  • Aktuálně
  • Rozvrh hodin
  • Domácí úkoly
  • Dokumenty
  • Týdenní plány

Aktuálně

Aktuality

Školní exkurze

Ve středu 29.5. jsme vyrazili za poznáním na hrad Bouzov, prošli jsme arboretem v Bílé Lhotě a prohlédli si Mladečské jeskyně. Počasí nám přálo a vrátili jsme se zdraví a příjemně unavení.

Dny Evropy

16. a 17. května jsme ostatní třídy seznámili s členskou zemí EU Kyprem. Po krátké úvodní scénce následovala prezentace vytvořená na PC, prohlídka výzdoby třídy a hledání odpovědí na námi vymyšlené otázky. Všem žákům patří pochvala za to, že se zapojili do příprav, obzvláště pak režisérce, hercům, moderátorovi, technikovi a autorům prezentace a modelu.

Den prevence

V úterý 14.5. proběhla beseda na téma Síla slova. Všichni jsme měli možnost a čas zamyslet se nad tím, jak může naše slovo potěšit nebo zranit.

Zayferus

Dnes 9.5. jsme měli jedinečnou možnost prohlédnout si dravé ptáky. Počasí akci přálo a mohli jsme se pokochat zástupci sov, orlů, supů….

Knihožrout

Ve dnech 15. až 19. dubna probíhá na druhém stupni školy v rámci podpory čtenářství literárně badatelská soutěž s názvem Knihožrout. Žáci hledají osm rozličných řešení, týkajících se různých knih. Je skvělé, že se do řešení pustily i celé třídy. V bádání jim velice fandíme a těšíme se na co nejvíc úspěšných řešitelů.

Úspěchy v českém jazyce

          V posledních dnech proběhlo na naší škole několik soutěží v českém jazyce. Nejprve to byla jazyková olympiáda, které se ve školním kole zúčastnilo čtrnáct žáků a žákyň osmých a devátých ročníků. Nejlepší z nich postoupili do okresního kola Olympiády v českém jazyce. I tady tito žáci slavili velké úspěchy.           Z celkového počtu devadesáti čtyř zúčastněných se Lukáš Zajonc… číst dále…

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

V pondělí 19. února proběhla na druhém stupni naší školy Olympiáda v anglickém jazyce, které se zúčastnili vybraní žáci šestých až devátých tříd. Žáci šestých a sedmých tříd byli zařazeni do mladší kategorie, zástupci osmých a devátých tříd pak soutěžili v kategorii starších žáků. Všichni účastníci se museli nejprve poprat s porozuměním poslechu. Ti mladší doplňovali chybějící slova v písničce,… číst dále…

Výuka na ZŠ Vratimov

proběhla ve čtvrtek15. února. V nově zrekonstruovaných dílnách jsme si vyrobili a ozdobili dřevěnou káču a zjistili, která se točí nejdéle! ( Markova – skvělá práce) V zeměpisné učebně jsme vybarvovali státní znak a vyhledávali města naší republiky na tabletech.

Respekt

byl tématem dalšího interrvenčního programu naší třídy. Shodli jsme se na tom, že je pro nás všechny velmi důležitý. Žáci pracovali ve skupinách a každá skupina zformulovala jednu zásadu. Pokusíme se je dodržovat.

Barevný týden

V pondělí 12. února zahájíme na naší škole opět „Barevný týden“. Oblečme se celá škola – žáci i učitelé do maskáčové barvy. Po celý týden v průběhu první vyučovací hodiny bude procházet třídy prvního a druhého stupně tříčlenná komise složená z řad členů školního parlamentu. Hodnotit se bude: • zřetelný oděv dané barvy v počtu… číst dále…

V novém roce 2024

přeji vám, rodičům, i všem žákům pevné zdraví, hodně úspěchů a spoustu příjemných společných chvil.

Vánoční jarmark

se vydařil. Prodali jsme všechny výrobky. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit.

Vánoční dílny

proběhly v pátek 1. prosince. Všechny zveme na jarmark v úterý 5. prosince, kde se pokusíme své výtvory zpeněžit. Těšíme se na vás.

Beseda s policií

proběhla v pondělí 13.11. a byla věnovaná problematice násilí, se kterým se všichni můžeme setkat ve veřejném prostoru. Žáci dostali rady, jak se v takovém případě chovat.

Olympijský víceboj

Ve středu 25.10. měli žáci možnost poměřit své výkony v disciplínách jako postoj čápa, hluboký předklon, sedy-lehy, kliky a přeskoky přes švihadlo. Pro některé byly tyto úkoly premiérové, ale všichni se snažili podat co nejlepší výkon. Turnaj ve vybíjené jsme sice nevyhráli, ale deštivý den jsme si užili.

Poznávejme přírodu ve svém okolí

Středu 27. září jsme prožili venku – vyrazili jsme ke starobělské myslivně, kde jsme vypracovali pár úkolů, ale hlavně se příjemně prošli. Všichni zaslouží pochvalu, trasu asi 12 km zvládli bez reptání!

Informace od třídní učitelky

27.9. Projektový den – Poznáváme přírodu v našem okolísraz: před školou 8.00, s sebou: sportovní oblečení a obuv, svačina, psací potřebaprogram : vycházka asi 8 km, drobné úkolynávrat ke škole: 12.00 29.9. Ředitelské volno Vybíráme 😯 Kč doplatek adapt. pobytu, 300 Kč na Sdružení rodičů (platí jen nejmladší sourozenec v naší škole)Prosím o potvrzení přečtení!JP

Informace pro rodiče

1. Seznámení se Školním řádem, s vnitřním řádem školní jídelny, vnitřním řádem školní družiny (na stránkách školy) Jana Persichová

Všechny aktuality

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Prozatím nebyl zadán žádný úkol

* Datum zadání | Termín vyhotovení | Předmět | Zadání

Dokumenty

Dokumenty

Prozatím nebyl vložen žádný dokument.

Týdenní plány

Týdenní plány

V databázi není vložen žádný týdenní plán.