Aktuality – 7.C

Začátek školního roku

První dny školy jsme strávili povídáním o prázdninách, o plánech do nového školního roku, zopakovali si pravidla třídy a vyzdobili si dveře naši nové třídy. Samozřejmě nechybělo ani poučení o bezpečnosti a zopakování školního řádu. Nakonec jsme se zašli projít do nedalekého lesa.

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Rada městského obvodu Stará Bělá dne 28. 8. 2023 usnesením č. 0259/RMOb-SB/2226/15 vyslovila souhlas s vyhlášením volného dne 29. 9. 2023 v příspěvkové organizaci Základní škola Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700, Ostrava, IČ: 61989169 v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)… číst dále…

Předmět speciálně pedagogické péče

Od 18. 9. 2023 bude zahájena výuka Předmětu speciálně pedagogické péče. Rozvrh předmětu bude předáván určeným žákům a individuálně konzultován s rodiči. Mgr. Kateřina Coufalová

Informace k začátku školního roku

Dobrý den vážení rodiče, tak se nám blíží začátek školního roku a proto píši několik organizačních informací. Organizace 1. školního týdne: Pondělí 4. 9. 2023 od 8:00  do 8:45 v nové třídě na 2. stupni  (nic si sebou nemusí nosit) Úterý  od 8:00 do 12:20 (sebou přezůvky, zámek na šatní skříňku, psací potřeby, vyplněný formulář ke kontrole… číst dále…

Expedice Lysá Hora

Expedice tvořena 12 žáky ze 6.B a 16 žáky ze 6.C + 2 dva horští vůdci. Start v úterý 6.6. v 6:00 od školy. Přesun autobusem a tramvají na nádraží Ostrava-střed, dále vlakem do Frýdlantu nad Ostravicí a přestup na autobus do Malenovic. Odsud, v cca 8:10, už po vlastních chodidlech do beskydských oblak kolem… číst dále…

Filmový dětský den

1. června se slavil na naší škole Den dětí filmovým dopolednem. Žáci si mohli vybrat, do jaké třídy půjdou dle filmu, který je zaujal. V 6. C se promítal válečný dramatický film „Chlapec v pruhovaném pyžamu“.

Turnaj ve vybíjené

V pátek 26. 5. se družstvo dívek z naší školy (žákyně 5. A, 5. B i 6. C) zúčastnilo okresního kola ve vybíjené. Z tohoto klání si děvčata přivezla krásné 3. místo! Moc gratulujeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme spoustu dalších krásných sportovních úspěchů!

Pěstitelské práce

Počasí nám konečně přálo a tak jsme se děvčaty vydaly na pozemek školní zahrady. Plevaly jsme, zalévaly a poznávaly rostliny, keře a stromy.

Den Země

Ve čtvrtek a v pátek proběhly na 2. stupni projektové dny ke Dni Země. Žáci měli za úkol zpracovat informace o výrobě elektrické energie a souvisejících vlivech na životní prostředí. Naše třída si vylosovala větrné elektrárny. Z informací, které žáci zjistili o těchto elektrárnách, jsme vyrobili nástěnku, která je vystavena na pavilonu B. V pátek… číst dále…

Ozvěny soutěže Knihožrout – básně

Soutěž Knihožrout ve škole přinesla i krásnou vlastní tvorbu žáků. Vybrali jsme nejkrásnější z nich a vystavili na nástěnku u sborovny. Neváhejte a dopřejte si něco málo z žákovské tvorby. Neboť slovy klasika: „Trocha poezie nikoho nezabije!“