Aktuality – 7.C

Dny Evropy – DÁNSKO

Včera a dnes (16. – 17.5.) vyvrcholily na naší škole Dny Evropy. Každá třída si vylosovala jeden evropský stát, o kterém měla získat co nejvíce informací, vyzdobit třídu, vytvořit nástěnky o historii, zeměpisných údajích, zajímavostech, významných osobnostech apod. V zadáni bylo také vytvořit alespoň jeden model nějaké významné stavby daného státu. Naše třída si vylosovala Dánsko…. číst dále…

Zayferus

Ve čtvrtek 9.5. k nám do školy přijel Zayferus – společnost na ochranu dravých ptáků. Během asi devadesáti minutového programu měli žáci možnost zblízka poznat naše, i vzácné dravce z ciziny. Žáci se dozvěděli spoustu informací o jejich životě, původu, stravě a sami se mohli zeptat na to, co nebylo řečeno. Měli také možnost vyhrát zajímavé… číst dále…

Etické dílny

Prevence v naší třídě pokračuje. V dalších dvou programech jsme si povídali o těchto tématech: Programem nás provázel Ivo, kterého jsme již známe z adaptačního pobytu. Bylo to příjemné a pro všechny přínosné.

Škola osobního života

V těchto dnech se naše třída zúčastnila dvou preventivních programů na témata: Programem nás provázela milá paní lektorka z Centra pro rodinu. Program byl zajímavý, žáci jej hodnotili jako přínosný.

Výtvarka MIA

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

V pondělí 19. února proběhla na druhém stupni naší školy Olympiáda v anglickém jazyce, které se zúčastnili vybraní žáci šestých až devátých tříd. Žáci šestých a sedmých tříd byli zařazeni do mladší kategorie, zástupci osmých a devátých tříd pak soutěžili v kategorii starších žáků. Všichni účastníci se museli nejprve poprat s porozuměním poslechu. Ti mladší doplňovali chybějící slova v písničce,… číst dále…