Projektové dny

Projekt „Pomáhejme si“

Od 1. 9. 2022 se opět rozbíhá osvědčený projekt naší školy 1. a 9. tříd „Pomáhejme si“. Čekají nás společné chvíle nad mnoha projekty, během kterých se budou upevňovat naše kamarádské vztahy. A co nás čeká? Hrdá škola, Souboj draků, Mikuláš, Vánoční dílny, Čtení nebolí a Poznej, uhádni. Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Škola v pohybu.

Horký letní den nám nezabránil, abychom pondělí věnovali pohybu. Turnaj v přehazované a balónovém baseballu doplnilo dalších 12 disciplín, které připravili žáci devátých tříd. A kdo byl nejlepší? Přece všichni kdo přišli, úporné horko vydrželi a ještě se s nadšením do sportovních aktivit zapojili.

DEN PREVENCE

Ve čtvrtek 2. prosince proběhl na naší škole Den prevence. Ve spolupráci se sdružením Renarkon připravila metodička prevence a kariérová poradkyně pro třídní kolektivy a třídní učitele témata, která se věnují prevenci rizikového chování dětí a mládeže a motivují žáky k zamyšlení nad volbou povolání. Šeťáci se věnovali vztahům ve svých třídních kolektivech. Žáci sedmých tříd se… číst dále…

Celoroční projekt 1. a 9. tříd – Pomáhejme si

Cílem tohoto projektu je celoroční spolupráce mezi dětmi 1. a 9. tříd. Všechny děti se dnes testovaly a protože nám počasí dovolilo pobyt venku, mohli jsme si užít vzájemné poznávání a hry. Deváťáci se prvňáčkům opravdu krásně věnovali a měli pro ně připravený drobný dárek. Děkujeme. Všichni doufáme, že budeme moci setkávat co nejčastěji.