Projektové dny

Grant – Čtenářské dílny a čtenářské projekty

V tomto kalendářním roce získala naše škola grant na nákup nových knih do školní knihovny za účelem realizace těchto projektů:Čtenářské dílny – alespoň jedenkrát za měsíc v každé třídě 1. a 2. stupně ZŠŽáci si přinesli z domu nebo vybrali z žákovské knihovny knihu, ze které si v hodině českého jazyka a literatury četli, plnili různé úkoly a… číst dále…

Projekt čtenářských dílen – Malujeme literární postavu

Ve čtenářských dílnách se v současnosti věnujeme také popisu a charakteristice literární postavy. Děti se ve skupinách seznamovaly s textem, diskutovaly o svých představách a následně je výtvarně ztvárnily. Každá třída 1. i 2. stupně měla možnost zvolit si postavu dle vlastního výběru. Knihy si půjčili ze školní knihovny. Díky získanému grantu na realizaci projektů… číst dále…

Projekt „Pomáhejme si“

Od 1. 9. 2022 se opět rozbíhá osvědčený projekt naší školy 1. a 9. tříd „Pomáhejme si“. Čekají nás společné chvíle nad mnoha projekty, během kterých se budou upevňovat naše kamarádské vztahy. A co nás čeká? Hrdá škola, Souboj draků, Mikuláš, Vánoční dílny, Čtení nebolí a Poznej, uhádni. Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Škola v pohybu.

Horký letní den nám nezabránil, abychom pondělí věnovali pohybu. Turnaj v přehazované a balónovém baseballu doplnilo dalších 12 disciplín, které připravili žáci devátých tříd. A kdo byl nejlepší? Přece všichni kdo přišli, úporné horko vydrželi a ještě se s nadšením do sportovních aktivit zapojili.

DEN PREVENCE

Ve čtvrtek 2. prosince proběhl na naší škole Den prevence. Ve spolupráci se sdružením Renarkon připravila metodička prevence a kariérová poradkyně pro třídní kolektivy a třídní učitele témata, která se věnují prevenci rizikového chování dětí a mládeže a motivují žáky k zamyšlení nad volbou povolání. Šeťáci se věnovali vztahům ve svých třídních kolektivech. Žáci sedmých tříd se… číst dále…

Celoroční projekt 1. a 9. tříd – Pomáhejme si

Cílem tohoto projektu je celoroční spolupráce mezi dětmi 1. a 9. tříd. Všechny děti se dnes testovaly a protože nám počasí dovolilo pobyt venku, mohli jsme si užít vzájemné poznávání a hry. Deváťáci se prvňáčkům opravdu krásně věnovali a měli pro ně připravený drobný dárek. Děkujeme. Všichni doufáme, že budeme moci setkávat co nejčastěji.