Škola osobního života

V těchto dnech se naše třída zúčastnila dvou preventivních programů na témata:

  1. Růst a zrání osobnosti – dvouhodinová lekce na podporu sebepřijetí v dospívání
  2. Chození a namlouvání – navazující lekce ( cíle, smysl a o logika vztahů)

Programem nás provázela milá paní lektorka z Centra pro rodinu. Program byl zajímavý, žáci jej hodnotili jako přínosný.