2. stupeň

Přijímací řízení

V pátek 8. září 2023 proběhlo 2. jednání národního konventu o vzdělávání, na kterém ředitel Cermatu, p. Miroslav Krejčí, představil návrh změn pro přijímací řízení v letošním školním roce. Počítá se s navýšením počtu přihlášek ze dvou na tři, s prioritizací vybraných škol, se zrušením zápisových lístků a možností odvolání a dalšími dílčími změnami.Jedná se… číst dále…

Kurz první pomoci

Dnes jsme místo dvou klasických vyučovacích hodin absolvovali kurz první pomoci. Přijeli k nám lektoři integrovaného záchranného systému a naučili nás jak zareagovat, když ve třídě najdeme zraněného spolužáka, jak správně volat záchranku, přiložit dlahu ke zlomené ruce, zastavit tepenné krvácení, učinit protišoková opatření, provést masáž srdce. Vše jsme si prakticky vyzkoušeli. Získali jsme vědomosti… číst dále…

První pomoc

19. 9. 2023 se žáci devátých tříd prakticky seznámili se základy poskytování první pomoci.

Veletrhy středních škol

Na Černé louce Dále pak ve FUTURU Veletrh středních škol Termín konání akce: 8. listopadu 2023 – 09,00 – 17,00 hodin Místo konání akce: OC FUTURUM Ostrava, Novinářská 3178/6a, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, vnitřní prostory nákupního centra

Začátek školního roku

První dny školy jsme strávili povídáním o prázdninách, o plánech do nového školního roku, zopakovali si pravidla třídy a vyzdobili si dveře naši nové třídy. Samozřejmě nechybělo ani poučení o bezpečnosti a zopakování školního řádu. Nakonec jsme se zašli projít do nedalekého lesa.

Počáteční informace pro rodiče

1. Seznámení se Školním řádem, s vnitřním řádem školní jídelny, vnitřním řádem školní družiny (na stránkách školy)

6.A- adaptační pobyt

Všichni žáci 6.A si dnes zahráli na novináře a napsali svou první školní zprávu. Jedná se o zprávu z adaptačního pobytu v Malenovicích. Zde jsou některé ukázky: Jsem ráda, že se pobyt dětem líbil a navzájem se blíže poznaly při mnohých aktivitách.