2. stupeň

Okresní kolo Pythagoriády

V úterý 22. listopadu proběhlo na Gymnáziu Olgy Havlové okresní kolo Pythagoriády, kam se probojovali z naší školy čtyři žáci. Měli 60 minut na vyřešení 15 složitějších matematických úloh a nejlépe se dařilo Lukáši Drastichovi, který ve své kategorii žáků osmých tříd a příslušných ročníků osmiletých gymnázií porazil všechny své soupeře a s náskokem několika… číst dále…

Třídní schůzky – informace

Děkuji všem rodičům, kteří využívají Komens k omlouvání absence a potvrzují přečtení informací od učitelů, velmi nám to usnadňuje práci. Sdružení rodičů děkuje za vyjádřenou podporu zaplacením poplatku 200 kč . Začali jsme třídit odpad – ve třídě 3 odpadkové koše, žáci byli poučeni, jak správně třídit na třídnické hodině i na besedě (Tonda obal)…. číst dále…

Tonda Obal na cestách

Pár fotografií z besedy o třídění a recyklaci odpadů, která proběhla v rámci výuky minulý týden. Bavila nás a určitě jsme se dozvěděli i nové zajímavosti. Více informací o této besedě najdete na hlavní stránce školy.

Tonda obal

24. listopadu proběhl ekologický program Tonda obal. Žáci si připomněli, které kontejnery slouží pro třídění papíru, plastů, skla, bioodpadu, elektroodpadu a zbytkového odpadu. Lektor žákům vyprávěl o znečištění a o tom, co by se stalo, kdyby lidé netřídili odpad. Žáci se také dozvěděli o různých způsobech zbavení se odpadu a také o tom nejlepším způsobu,… číst dále…

Tonda Obal na cestách

Naše škola od letošního školního roku umožňuje žákům třídit papírový, kovový a plastový odpad přímo ve své třídě. Pro lepší orientaci v této problematice jsme pro ně zařídili 24.11. 2022 bezplatný ekologický program společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách. Jednalo se o interaktivní besedu spojenou s hrou na téma třídění a recyklace odpadu. Lektor žákům během… číst dále…

Online veletrh středních škol

Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje (msk.cz)