Aktuality – 6.A

Projektový den- Poznáváme přírodu v našem okolí

Dne 27.9. jsme se v plném počtu vydali poznávat přírodu v okolí naší školy. Prošli jsme pro některé známými místy, někteří žáci si trasu- Majerovec, U Kříže, starobělská myslivna, vodárna, Na Drahách, kostel sv. Jana Nepomuckého- prošli poprvé v životě. U myslivny si žáci s radostí z okolního materiálu sestavili přírodní mandalu, splnili několik úkolů,… číst dále…

Počáteční informace pro rodiče

1. Seznámení se Školním řádem, s vnitřním řádem školní jídelny, vnitřním řádem školní družiny (na stránkách školy)

6.A- adaptační pobyt

Všichni žáci 6.A si dnes zahráli na novináře a napsali svou první školní zprávu. Jedná se o zprávu z adaptačního pobytu v Malenovicích. Zde jsou některé ukázky: Jsem ráda, že se pobyt dětem líbil a navzájem se blíže poznaly při mnohých aktivitách.

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Rada městského obvodu Stará Bělá dne 28. 8. 2023 usnesením č. 0259/RMOb-SB/2226/15 vyslovila souhlas s vyhlášením volného dne 29. 9. 2023 v příspěvkové organizaci Základní škola Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700, Ostrava, IČ: 61989169 v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)… číst dále…

Předmět speciálně pedagogické péče

Od 18. 9. 2023 bude zahájena výuka Předmětu speciálně pedagogické péče. Rozvrh předmětu bude předáván určeným žákům a individuálně konzultován s rodiči. Mgr. Kateřina Coufalová

ADAPTAČNÍ POBYT

Ø Termín: 7. a 8. září 2023 Ø Program: · adaptační aktivity a hry zaměřené na spolupráci v kolektivu pod vedením instruktorů sdružení Pavučina (ve čtvrtek v prostorách hotelu, v pátek venku, i za zhoršeného počasí) · večerní program pod vedením třídních učitelů, výchovného poradce a metodika prevence Ø Ubytování a stravování: Hotel KAM v… číst dále…

Pomůcky, sešity pro 6.A

M– sešit 460, 560, tužka č. 3, pravítko s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, úhloměr, kružítko, guma, strouhátko, brusný papír na úpravu tuhy kružítka, Aj– 3x malý linkovaný seš., Čj– 3x velký linkovaný 464 nebo 444 + 1 malý linkovaný, Vz– 1 linkovaný 544, Př– 1 malý linkovaný, F– 1 malý čtverečkovaný, Hv– 1 malý… číst dále…

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, žáci, nástup do školních lavic se blíží, a proto Vám všem nejprve přeji úspěšné vykročení do nového školního roku a k prvním dnům podávám tyto informace: 4.9. 2023– 8: 00 žáci jdou přímo do třídy, slavnostní zahájení, školní řád, předání dotazníku k vyplnění – 8: 45 konec výuky, obědy od 11: 45 do… číst dále…