Aktuality – 6.A

Před vánočními prázdninami

Den před prázdninami jsme trávili sice ve škole, ale nebyla žádná čeština či matematika. Hned ráno jsme si vyrazili na krátkou procházku do Bělského lesa, dokonce nám na cestu svítilo sluníčko. Ve třídě jsme se chvilku věnovali takovým těm třídnickým věcem, pak jsme si rozdali dárečky a nakonec jsme si zahráli pár her. Všichni se… číst dále…

Hodnocení prospěchu a chování – online individuální konzultace

Vážení rodiče, informace o průběžné klasifikaci za první dvě čtvrtletí školního roku Vám pošlu na Vaše e-mailové adresy nejpozději v pondělí 10.1.2022 a žákům je zapíši do žákovských knížek. V úterý se pak uskuteční online individuální konzultace o prospěchu a chování. Aby bylo zachováno soukromí, uskuteční se formou individuální online schůzky v chatu MS Teams Vašich dětí. Prosím… číst dále…

Vážení rodiče,

chtěla by Vám poděkovat za spolupráci v uplynulých měsících, velmi si vážím Vaší podpory. Vím, že přechod na druhý stupeň nebyl jednoduchý, ale děti si postupně zvykají a daří se jim. Přeji Vám klidné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší. Mgr. Dita Ondrejčeková

Provoněné Vánoce

Vánoční dílny

Začátek prosince je každoročně spojen s výrobou maličkostí – dárečků pod stromeček. Jsme šikovní a naše lapače snů se moc povedly.

Den prevence

Dne 2.12. jsme se učili, jak najít společnou řeč s lidmi, kteří jsou úplně jiní. Ukázali jsme si, že chválit je příjemné a děláme to jen zřídka, jsme zvyklí spíše kritizovat, a to je špatně. V druhé části jsme se bavili o tom, co nás baví a čím bychom chtěli být.

Třídní schůzky

Vážení rodiče,  vedení školy změnilo z důvodu vysoké nemocnosti termín třídních schůzek na úterý 30.11. od 16.30 hodin. Schůzky budou probíhat on-line přes Teams. V MS Teams je již nyní naplánována na schůzka a žákům do školní e-maivé schránky již přišla pozvánka, na schůzku se můžete připojit po kliknutí na tento odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ayAAo-QCoCNp6UJe0t9JXgNG3YjTGfunfzu2oJAxxbKM1%40thread.tacv2/1637257172719?context=%7b%22Tid%22%3a%225496b6a0-8312-48fe-8169-c48b794a922b%22%2c%22Oid%22%3a%22c4930e45-46b5-4537-992e-20074327f924%22%7d V případě… číst dále…

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne od 18. 10. 2021. Oznámení o rozvrhu PSPP přinese žák k podpisu rodičům, popř. se zákonní zástupci mohou informovat u speciálního pedagoga. speciální pedagog – Mgr. Kateřina Coufalová

Děvčata mají vaření!

Poprvé jsme se v tomto školním roce dostaly do školní kuchyňky. Seznámily jsme se s vybavením, spotřebiči, pověděly si, co nás v tomto novém vyučovacím předmětu čeká. Začaly jsme se studenou kuchyní. Ve skupinkách jsme vyhotovily velmi chutné a esteticky pěkné jednohubky a chlebíčky.

Projektový den k šedesátému výročí otevření nové školy

Nová školní budova byla slavnostně otevřena v září 1961 a právě šedesátá léta byla tématem našeho projektu. Svět byl tehdy rozdělen na Východ a Západ, probíhala studená válka. Žáci měli možnost přemýšlet a diskutovat o rozdílném způsobu života v demokracii a v totalitním režimu.