Aktuality – 6.A

Výuka 2. stupeň od 10. 5.

Vážení rodiče, žáci. Od pondělka 10. 5. 2021 (lichý 19. týden) začínají prezenční výuku třídy: 6.B, 6.C, 7.B, 8.B a 9.B. Do školy přicházejí každý den pouze zdraví žáci, bez příznaků onemocnění. Příchod do školy 20 minut před nultou hodinou, ostatní žáci před první hodinou v čase 7.20 – 7.45 hodin vchodem u vrátnice. Po… číst dále…

Den Země v hodinách přírodopisu

I v hodinách přírodopisu jsme si tento týden připomínali ekologický svátek Den Země. Hlavní téma pro tento školní rok „Ze života hmyzu“ se nám pěkně hodilo k právě probíranému učivu. Každý si zvolil užitečného zástupce hmyzí říše a zpracoval o něm referát nebo prezentaci. Mnozí žáci si dali záležet, uplatnili své výtvarné nadání a kreativitu… číst dále…

Den Země – Ze života hmyzu

Tento týden se našimi společníky v online výuce češtiny stali Ondřej Sekora, Jan Karafiát a bratři Čapkové. Všichni jsou autoři děl, ve kterých dokázali čtenářům na životě brouků a chrobáků ukázat kladné i záporné lidské vlastnosti. V závěru týdne se i z nás stali spisovatelé. Mraveneček v lese  domů zprávu nese:  Nepřítel se blíží  ukryjme… číst dále…

Projektové vyučování ke Dni Země

Včera jsme naši třídnickou hodinu věnovali Dni Země. Hlavní téma se týkalo života hmyzu, ale nezapomněli jsme zmínit i ekologické desatero. Dva žáci si pro třídu připravili prezentace. Jedna se týkala hmyzu obecně, ta druhá nás provedla životem včel. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, kdy nám jeden z žáků podal naprosto odborný výklad o… číst dále…

Velikonoce

Vyhodnocení projektu MODERNÍ STAVBY

Skončil projekt s názvem MODERNÍ STAVBY, v kterém naše třída soutěžila s budovou Velkého národního divadla v Pekingu. Náš plakát sice neobsadil žádnou z předních příček, ale myslím si, že konečné 6. místo není zase až tak špatné. Mnohem úspěšnější jsme byli v hodnocení modelů staveb, a to hned dvakrát. Krásné druhé místo obsadil se… číst dále…

Správné odpovědi soutěžního kvízu MS

Milí soutěžící, jistě jste zvědaví, jak dopadl kvíz a zda jste správně odpověděli na záludné otázky. Dnes vám ale pouze prozradím, že se soutěže zúčastnilo 26 žáků. Na vítěze si budete muset ještě chvíli počkat. Vyhodnocení proběhne zároveň s vyhodnocením projektu tříd a modelů. V příloze najdete otázky kvízu včetně správných odpovědí.

Projekt MODERNÍ STAVBY

Už 20. listopadu loňského roku začal projekt s názvem Moderní stavby, a to v prostředí pro projekt netypickém – online formou. Všichni žáci se už tou dobou účastnili výuky distanční formou, a tak projektový den nemohl probíhat klasickou formou ve škole, ale žáci trávili celé dopoledne prací u počítače a sbírali a zpracovávali nalezené informace… číst dále…

Soutěžní kvíz

4. 2. 2021 bude pokračovat Projekt Moderní stavby formou soutěžního kvízu o ceny. Soutěžní odkaz na kvíz se objeví na stránkách třídy ve čtvrtek ve 14:00 a bude časově omezen. Soutěže se může zúčastnit každý žák druhého stupně naší školy a ti nejúspěšnější řešitelé kvízu si poté odnesou pěkné ceny. Odpovědi na otázky získáte po… číst dále…