ICT plán

ICT plán je zpracován na školní rok 2020/2021. Je vypracován do detailní podoby a je k dispozici jen kompetentním osobám školy.