Dny Evropy – DÁNSKO

Včera a dnes (16. – 17.5.) vyvrcholily na naší škole Dny Evropy. Každá třída si vylosovala jeden evropský stát, o kterém měla získat co nejvíce informací, vyzdobit třídu, vytvořit nástěnky o historii, zeměpisných údajích, zajímavostech, významných osobnostech apod. V zadáni bylo také vytvořit alespoň jeden model nějaké významné stavby daného státu. Naše třída si vylosovala Dánsko. Jako model vyrobily Nasťa s Natálkou Spalovnu v Kodani. Ze začátku projektu byli žáci málo aktivní, ale s blížícím se termínem se do práce pustili naplno a výsledkem byla krásně vyzdobené třída, perfektně zpracované informace a pečlivě připravená prezentace. Myslím, že se jim to velice podařilo.

V těchto dnech jsme navštěvovali ostatní třídy a navzájem si představovali své státy. Jako poslední nás navštívily děti z 2.A, kterým se starší kamarádi z naši třídy obzvlášť hezky věnovali. Byla to velice milá návštěva.