Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

V pondělí 19. února proběhla na druhém stupni naší školy Olympiáda v anglickém jazyce, které se zúčastnili vybraní žáci šestých až devátých tříd. Žáci šestých a sedmých tříd byli zařazeni do mladší kategorie, zástupci osmých a devátých tříd pak soutěžili v kategorii starších žáků.

Všichni účastníci se museli nejprve poprat s porozuměním poslechu. Ti mladší doplňovali chybějící slova v písničce, na osmáky a deváťáky čekal rozhovor v obchodě s obuví a mnohem obtíženější doplnění chybějících výrazů v poslechu. Druhým, neméně snadným, úkolem bylo co nejrychleji reagovat na tři vybrané situace z běžného života. Nakonec žáci vyprávěli o jednom vybraném tématu a čelili doplňujícím otázkám tříčlenné poroty.

Všichni zúčastnění si zasluhují velikou pochvalu za prokázané jazykové dovednosti a za schopnosti poradit si se všemi úkoly, které na ně během soutěže čekaly.

Výkony žáků, kteří obsadili první tři místa, byly i letos velmi vyrovnané, a tak bylo pro porotu velmi obtížné vybrat absolutního vítěze v každé kategorii. Nakonec o tom rozhodly body za poslechová cvičení, které ti „první“ zvládli na 100%.

Kdo si tedy dnes převzal diplom a sladkou odměnu? V kategorii mladších žáků to byl na 3. místě Petr Čimbura z třídy 6. A, druhou příčku obsadila Lucie Rakusová z třídy 7. B a vítězem se stala Lenka Corda z třídy 6. B.

V kategorii starších žáků skončil na 3. místě Josef Rada z 9. C, 2. místo patří Jiřímu Firlovi z třídy 9. B a 1. místo obsadil Matěj Kokeš z třídy 9. C.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme jim hodně vytrvalosti při dalším rozšiřování si znalostí a dovedností potřebných pro komunikaci v anglickém jazyce.

Za komisi cizích jazyků,

Soňa Šigutová

Soustředění při poslechovém cvičení.

Pocity po skončení soutěže…

Šťastní vítězové mladší kategorie.

Vítězové mezi staršími žáky.