Mgr. Eva Krejčíčková

E-mail

Telefon

596 769 175 - ústředna

Konzultační hodiny

pondělí 10:00 - 10:45, čtvrtek 14:00 - 14:45

Poslední články autora:

Školní výlet

2.6. vyrazila naše třída na výlet. Sešli jsme se na nádraží, odkud jsme jeli do Štramberka. Podívali jsme se na jeskyni Šipku, na štramberskou Trúbu a na rozhlednu Bílá hora. Odtud jsme sešli do Kopřivnice a vlakem zpátky do Ostravy. Trasu dlouhou 8 km jsme zvládli bez problémů a bez úrazů. Počasí nám přálo, takže… číst dále…

Etický kompas

Dne 10.5.2023 proběhla beseda s Ivo Neuvirtem z organizace Pavučina na téma Potřeby třídy. Žáci se seznámili s důležitostí odpočinku, škodlivosti energy drinků a přílišného používání mobilního telefonu.

Dny Země

27.4. a 28.4. se konaly dny Země. Čtvrtek 27.4. jsme se věnovali přípravě nástěnky, která shrnovala téma obnovitelných a neobnovitelných zdrojů a jejich dopady na životní prostředí. Žáci se zabývali také dopady jednotlivých zdrojů na životní prostředí. Rozebírali jsme také problematiku jaderného odpadu. Na toto téma se konala beseda s RNDr. Mojmírem Krejčíčkem, který má… číst dále…

Den prevence

15.3. se ve škole konal Den prevence. Pro žáky 7. ročníku byla připravena beseda s lektorkou organizace Renarkon na téma kouření. Žáci byli pomocí pomůcek seznámeni s negativními vlivy kouření a došlo také na téma normalizace kouření v pohádkách. Další dvě hodiny jsme věnovali posilování třídního kolektivu. V kruhu důvěry jsme probírali vztahy ve třídě… číst dále…

Výsledky testu z matematiky

číslo žáka počet bodů 2 26 11 26 7 22 14 18 20 18 3 11 8 10 15 10 18 10 19 10 13 9 8 8 4 8 9 7 1 6 5 4 6 2 10 2 16 1 17 1 21 0

Přání

Vážení rodiče, Vážení prarodiče, dovolte, abych Vám popřála krásné vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví v roce 2023. Dále mi dovolte, abych Vám poděkovala za spolupráci v roce 2022 a doufám, že budeme v roce 2023 ve spolupráci pokračovat. Mgr. Eva Krejčíčková, třídní učitelka

Den prevence

Ve čtvrtek 8.12. se konal den prevence. Žáci byli preventistkou z městské policie seznámeni s riziky internetu, s pojmy přestupek a trestný čin a s reálnými příběhy. Společně jsme se pak zabývali riziky sociálních sítí. Druhá část dne byla věnována kariernímu poradenství. Seznámili jsme s pojmy čistá a hrubá mzda a ukázali jsme si kalkulačku… číst dále…

Vánoční jarmark

6.12. od 17:00 se ve škole konal Vánoční jarmark. Anička, Danča, Domča, Naty, Sofie a Zuzka si zkusili roli prodavaček a prodávali naše výrobky z vánočních dílen. Holky si zaslouží velkou pochvalu, protože prodali téměř vše. Jarmark měl velký úspěch. Děkujeme.

Vánoční dílny

2. 12. 2022 jsme se ponořili do vánoční nálady. Vyráběli jsme čertíky a andílky na vánoční jarmark, který se bude konat 6.12. v 17:00 v pavilonu A naší školy. A protože byli žáci moc šikovní, zbyl čas i na městečko Palermo.

Ředitelské volno 18.11.2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vše ve znění pozdějších předpisů uděluje ředitelka školy ředitelské volno v pátek 18. 11. 2022 z technických důvodů – komplexní kontrola budovy školy.