Mgr. Martin Šeděnka

E-mail

Telefon

596 769 175

Konzultační hodiny

úterý 10:55-11:40, pátek 7:00-7:45

Poslední články autora:

Konec školního roku

24. 6. – žáci se neučí, jsou celý den s třídním, proběhne úklid třídy, vybírání učebnic, ve 4. hodině čtení s prvňáčky 27. 6. – sportovní den – sraz 7:30, konec cca 12:30 29. 6. – rozloučení s prvňáčky, konec cca 11:2 30. 6. – 8:00 rozloučení deváťáků s učiteli, vysvědčení, výdej obědů 10:30 – 13:00

Čtení do ouška

V rámci spolupráce prvních a devátých tříd jsme se dneska sešli 4. vyučovací hodinu, aby prvňáčci deváťákům ukázali, jak se za školní rok naučili číst. Každý deváťák měl na starost jednoho mladšího kolegu. Dvojice si našla pro četbu vhodné místo (lavičku, altánek, posezení v trávě…). Objevily se zde různé čtenářské strategie (střídání po větách, odstavcích… číst dále…

Dny Evropy – Polsko

Ve dnech 28. a 29. dubna proběhl projekt Dny Evropy. Naše třída měla přiděleno Polsko. Žáci měli několik dní na přípravu informací, zajímavostí a výzdobu třídy. Dva dny pak věnovali prezentaci svého díla před ostatními třídami druhého stupně a tři dobrovolníci prezentovali Polsko před postupně se střídajícími třídami. Mimo jiné jsme také pozvali naší partnerskou… číst dále…

Pasování na čtenáře

V pondělí 28.3.2022 se konala mise pasování prvňáčků z 1.B na čtenáře. Král položením knihy na obě ramena a hlavu zpečetil první čtenářské úspěchy nejmladších žáků školy. Každému z nich pak daroval čtenářský glejt na památku této významné události a půlročního snažení. Nutno podotknout, že ani jeden z malých čtenářů nepřišel při pokládání knihy na… číst dále…

Zkušební

123

Vánoční dílny

Konečně po dvou letech je to tady. Zase máme možnost dát průchod svým tvůrčím představám a dovednostem. Někteří z nás se už nemohli dočkat a přišli dokonce už v 7:30. V 8:00 naše napětí dosáhlo vrcholu. Ve čtrnácti lidech jsme se vrhli na krabici, kde se na nás usmívaly necelé dvě desítky malých skleniček. Těch… číst dále…

Den prevence – Renarkon

Ve čtvrtek 2.12.2021 proběhl den prevence. Navštívili nás pracovníci centra Renarkon. Dvouhodinové téma besedy bylo „Co si myslím o drogách“. Povídali jsme si o činnosti střediska Renarkon, jaké služby nabízí pro drogově závislé. Udělali jsme si přehled o drogách, hlavně těch, na kterých je v současnosti nejvíce lidí závislých, o jejich účincích a hlavně následcích…. číst dále…

Souboj v pexesu

Další, v pořadí druhou, akcí pokračovala naše spolupráce s prvňáčky. Tentokráte jsme si to rozdali v pexesu. Souboj „čerstvých“ a ničím nezatížených mozků proti „lehce opotřebovaným“, unavenějším, ale zkušenějším mozkům. Výborná akce, u které prožívala většina mladších i starších emotivní chvilky. A kdo vyhrál? Všichni, protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, bavit se a… číst dále…

9.B v 80. letech

V září jsme se připravovali na 60. výročí otevření naší školy. Dostali jsme za úkol zpracovat 80. léta. Našimi partnerskými třídami byly 1.B a 8.C, se kterými jsme si navzájem předvedli naše programy. My jsme si pro ně připravili několik stanovišť, kde žáci ze zmíněných tříd plnili požadované úkoly, které se týkaly hudby, módy, sportu,… číst dále…

Spolupráce s prvňáčky odstartována

Dnes se uskutečnilo první setkání „deváťáků“ s „prvňáčky“. Akce proběhla před starobělskou farou, jelikož prostor kolem školy obsadili „šesťáci“ se svým adaptačním kurzem. Každý prvňák byl přidělen k jednomu nebo dvěma deváťákům. Měli určitý čas ke vzájemnému „oťukávání“. Poté se ruku v ruce pustili do skupinové hry na honěnou, která rychle vtáhla nejen malé, ale… číst dále…