Mgr. Soňa Šigutová

E-mail

Telefon

ústředna, odkud vás mohou přepojit přímo do kabinetu mého 596 769 175; kancelář školy 725 111 245

Konzultační hodiny

Úterý 7:00 do 8:30, nebo v jiné dny a časy po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

Vzdělání

  • -
  • -

Poslední články autora:

Vánoce 2022

Milí rodiče, chtěla bych vám poděkovat za dosavadní spolupráci a popřát vám krásné vánoční svátky plné pohody, v novém roce 2023 pak hlavně pevné zdraví.

Den prevence

Ve čtvrtek 8. prosince proběhl na druhém stupni Den prevence. Naše třída seve dvou hodinách věnovala tématu volby povolání, kdy jsme si povídali ovlastnostech lidí a rozdílu mezi schopnostmi a dovednostmi, které jsou potřebnépro výkon určitých druhů povolání. Připomněli jsme si, co je to hrubá a čistámzda a zahráli hru, kdy jsme hádali povolání podle… číst dále…

Vánoční jarmark

Na vánočním jarmarku, který se konal v úterý 6. prosince, jsme nabízeli nejen vánoční ozdoby, které jsme vytvořili během vánočních dílen, ale také výrobky, které vytvořili někteří žáci doma spolu se svými rodiči, a také další výrobky, kterými přispěli samotní rodiče. O prodej vánočních ozdob se postarala trojice žáků, a to Karla, Markéta a Martin…. číst dále…

Vánoční dílny

Voskové pláty, káva, skořice, badyán, fén, lepidlo a spousta pomůcek. Ale také šikovné ruce, trpělivost a hlavy plné nápadů a kreativity nesměly v pátek chybět při vytváření našich vánočních ozdob. Teď už jen musíme doufat, že se naše výrobky někomu zalíbí a v úterý si na vánočním jarmarku udělá jejich zakoupením radost. Srdečně zveme všechny… číst dále…

Tonda obal

24. listopadu proběhl ekologický program Tonda obal. Žáci si připomněli, které kontejnery slouží pro třídění papíru, plastů, skla, bioodpadu, elektroodpadu a zbytkového odpadu. Lektor žákům vyprávěl o znečištění a o tom, co by se stalo, kdyby lidé netřídili odpad. Žáci se také dozvěděli o různých způsobech zbavení se odpadu a také o tom nejlepším způsobu,… číst dále…

Exkurze do Škoda Ekova

Dne 4. listopadu jsem se svým spolužákem a dalšími vybranými žáky osmých a devátých tříd zúčastnili exkurze do provozu na výrobu tramvají Škoda Ekova. Jednalo se o akci v rámci přípravy na volbu povolání. Exkurze byla velmi zajímavá. Dozvěděli jsme se, jaká povolání v daném oboru existují a co potřebujeme k tomu, abychom mohli vybrané… číst dále…

Tvoje cesta načisto

To je název besedy, která v naší třídě proběhla ve čtvrtek 3. listopadu. Cílem dvouhodinové interaktivní přednášky byla primární protidrogová prevence, jejíž součástí bylo promítání skutečného příběhu proloženého hrou. Přednášku vedla policistka a film doplňovala objasňováním pojmů trestního a přestupkového práva, které se vztahují k problematice návykových látek. Žákům se líbil zvolený způsob přednášky formou… číst dále…

Malíř roku

3. listopadu jsem se zúčastnil soutěže Malíř roku. Letos jsme měli na výběr, jestli chceme malovat, nebo kreslit. Já jsem si vybral malbu. Naším úkolem bylo ztvárnit zátiší. Spolu se mnou si malbu vybralo dalších 19 lidí, kresbu pak 80 lidí, jejichž úkolem bylo nakreslit portrét. Štětce a barvy jsme si mohli přinést vlastní, ale… číst dále…

Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci, na pátek 18. listopadu 2022 plánuje škola ředitelské volno. Bližší informace vám budou sděleny v dostatečném předstihu.

Projektové dny Hrdá škola

Jeden ze dvou projektových dnů jsme věnovali besedě s paní Zdeňkou Krayzlovou, která kdysi vedla v naší škole kroužek, v němž se děti učily šít, plést, vyšívat, jezdily také na různé výlety a pořádaly kulturní vystoupení, vydávaly časopis Bělanka. Kromě historek z vedení kroužku jsme se toho ale dozvěděli mnohem více. Paní Krayzlová se totiž i přes svůj… číst dále…